Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PSYNK – Nuläge Östra Norrbotten. 3 - år som Modellområde  4 kommuner och Landstinget  Haparanda  Kalix  Överkalix  Övertorneå  Norrbottens läns.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PSYNK – Nuläge Östra Norrbotten. 3 - år som Modellområde  4 kommuner och Landstinget  Haparanda  Kalix  Överkalix  Övertorneå  Norrbottens läns."— Presentationens avskrift:

1 PSYNK – Nuläge Östra Norrbotten

2 3 - år som Modellområde  4 kommuner och Landstinget  Haparanda  Kalix  Överkalix  Övertorneå  Norrbottens läns landsting

3 Organisation Styrgrupp Representanter från kommuner och NLL Lokal styrgrupp Lokal styrgrupp Lokal styrgrupp Lokal styrgrupp Projekt- ledare Lokal arbetsgrupp Projektledare t.o.m. 12-03-31 HaparandaKalixÖverkalixÖvertorneå Projektledargrupp

4 Checklista för samverkan kring barn och unga Före nätverksmötet • Kräver mina iakttagelser någon åtgärd? • Behövs fler än en kompetens/aktör för att bedöma behov och insatser hos barnet/den unge? • Vad säger min chef? • Vem talar med barnet/den unge och dennes föräldrar? • Vad säger de? • Vem gör kallelse och ordnar det praktiska kring nätverksmötet? • Hur lägger vi upp nätverksmötet? Vem håller i det? Vem för anteckningar? Vem skriver Samordnad Individuell Plan (SIP)? Under och efter nätverksmötet •Hur hanteras SIP? •Är alla aktörer, barn och föräldrar klara över vad som ska göras? •Är det klart med vem som gör vad? •Är samordnarens uppdrag och roll klar? •Är det klart när uppföljningen ska göras? •Är alla nöjda med de insatser som planeras? Om inte – vad kan ytterligare göras? •Vem gör avvikelserapport till vem, om det behövs? I Modellområdesarbetet hade området en handlingsplan i fyra delar:  Förbättrad hjälp vid neuropsykiatriska problem → Utbildningar  Förbättrat föräldrastöd →  Utveckla familjecentraler → Familjens hus, Kalix och Haparanda  Implementera Norrbusrutiner (överenskommelsen från 2008) →

5

6  Implementering av Norrbus avtalet med nätverksmöten  Rutiner har skapats  Information till verksamheter om arbetssättet  Utbildningar i nätverksteknik

7 Checklista för samverkan kring barn och unga Före nätverksmötet • Kräver mina iakttagelser någon åtgärd? • Behövs fler än en kompetens/aktör för att bedöma behov och insatser hos barnet/den unge? • Vad säger min chef? • Vem talar med barnet/den unge och dennes föräldrar? • Vad säger de? • Vem gör kallelse och ordnar det praktiska kring nätverksmötet? • Hur lägger vi upp nätverksmötet? Vem håller i det? Vem för anteckningar? Vem skriver Samordnad Individuell Plan (SIP)? Under och efter nätverksmötet •Hur hanteras SIP? •Är alla aktörer, barn och föräldrar klara över vad som ska göras? •Är det klart med vem som gör vad? •Är samordnarens uppdrag och roll klar? •Är det klart när uppföljningen ska göras? •Är alla nöjda med de insatser som planeras? Om inte – vad kan ytterligare göras? •Vem gör avvikelserapport till vem, om det behövs? Det ”Gröna kortet” Viktig del för att klargöra rutinerna för nätverksarbetet.

8 1:a linjen 0-6 år  BHV & BHV → BHV psykolog  Förskola → Jobbas med att utveckla samarbetet med BHV  Primärvård  Familjens hus 0-6 år – Kalix, Haparanda 6 år - skolålder  Skola → Personal  Skolhälsovård/Elevhälsa  Socialtjänsten  Barn och ungdomsmottagningen / BUP  Ungdomsmottagning – Kalix, Haparanda Specialistnivå  Barn- och ungdomsmottagningen  Vuxenpsykiatrin  Socialtjänsten

9 Checklista för samverkan kring barn och unga Före nätverksmötet • Kräver mina iakttagelser någon åtgärd? • Behövs fler än en kompetens/aktör för att bedöma behov och insatser hos barnet/den unge? • Vad säger min chef? • Vem talar med barnet/den unge och dennes föräldrar? • Vad säger de? • Vem gör kallelse och ordnar det praktiska kring nätverksmötet? • Hur lägger vi upp nätverksmötet? Vem håller i det? Vem för anteckningar? Vem skriver Samordnad Individuell Plan (SIP)? Under och efter nätverksmötet •Hur hanteras SIP? •Är alla aktörer, barn och föräldrar klara över vad som ska göras? •Är det klart med vem som gör vad? •Är samordnarens uppdrag och roll klar? •Är det klart när uppföljningen ska göras? •Är alla nöjda med de insatser som planeras? Om inte – vad kan ytterligare göras? •Vem gör avvikelserapport till vem, om det behövs? Arbetet med nätverksmöten – vid problem möjlighet att kalla till möte med andra kompetenser. Primärvård Förskola/skola Skolhälsovård/ Elevhälsa MHV & BHV Vuxenpsykiatrin Barn- och ungdomsmottagningen Socialtjänsten

10 Fortsättning följer

11 Checklista för samverkan kring barn och unga Före nätverksmötet • Kräver mina iakttagelser någon åtgärd? • Behövs fler än en kompetens/aktör för att bedöma behov och insatser hos barnet/den unge? • Vad säger min chef? • Vem talar med barnet/den unge och dennes föräldrar? • Vad säger de? • Vem gör kallelse och ordnar det praktiska kring nätverksmötet? • Hur lägger vi upp nätverksmötet? Vem håller i det? Vem för anteckningar? Vem skriver Samordnad Individuell Plan (SIP)? Under och efter nätverksmötet •Hur hanteras SIP? •Är alla aktörer, barn och föräldrar klara över vad som ska göras? •Är det klart med vem som gör vad? •Är samordnarens uppdrag och roll klar? •Är det klart när uppföljningen ska göras? •Är alla nöjda med de insatser som planeras? Om inte – vad kan ytterligare göras? •Vem gör avvikelserapport till vem, om det behövs? Arbetet med nätverksmöten – vid problem möjlighet att kalla till möte med andra kompetenser. Primärvård Förskola/skola Skolhälsovård/ Elevhälsa MHV & BHV Vuxenpsykiatrin Barn- och ungdomsmottagningen Socialtjänsten Faller inte inom socialtjänstens ansvar Har inte behov av BUM:s hjälp - Familjeteam? - Familjeterapeut?


Ladda ner ppt "PSYNK – Nuläge Östra Norrbotten. 3 - år som Modellområde  4 kommuner och Landstinget  Haparanda  Kalix  Överkalix  Övertorneå  Norrbottens läns."

Liknande presentationer


Google-annonser