Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykisk hälsa barn och ungdom Modellområden –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykisk hälsa barn och ungdom Modellområden –"— Presentationens avskrift:

1 Psykisk hälsa barn och ungdom Modellområden –
- Det krävs ett helhetsgrepp Modellområden – synkronisering av alla insatser

2 Kommunicerande kärl: Barnpsykiatri Habilitering Barnmedicin Primärvård Barnhälsovård Skola Elevhälsa Skolhälsovård Socialtjänst Tillgängligheten till barnpsykiatrin är beroende av tillgängligheten till insatser i övriga delar. Viktigt att få insatser av rätt instans för att inte göra psykiatri av det som inte är i behov av psykiatrins insatser.

3 2 miljoner barn

4 (identifiering, stöd, anpassning)
Tillgänglighet till rätt insatser på rätt nivå: Högspec Specialiserad Första linjens vård (hälso- och sjukvård) Basverksamheter (identifiering, stöd, anpassning)

5 Psykisk hälsa - vård på rätt nivå
Barn och ungdomspsykiatrin Högspec Specialis psyk Förstärkningar behövs: Primärvården - Barnhälsov Skolhälsovården/Elevhälsan Första linjens vård Tidiga insatser, riskgrupper Hälsoarbete, primärprevention

6 Synkronisering på olika nivåer
Gemensamma folkhälsomål Gemensam Barnhälso- mottagning Samordnat team för Hemmaplanslösningar vid komplexa behov

7 Psykisk hälsa: Hälsofrämjande Förebyggande Tidiga insatser Sociala problem Psykisk ohälsa Sjukdom Familjen Förskola skola Skolhälsovård MHV BHV Familjecentraler Ungdomsmott Specialistvård - Första linje - Hälsovård - Arenor Primärvård Soc myndighetsutöv BUP SiS Vuxenpsyk

8 BUP Primärvård Elevhälsa Ungdomsmott Socialtjänst Öppenförskola BVC MHV SiS HVB Skola Vuxenpsykiatri Polis

9 Övergripande plan 14 modellområden med ett landsting och en eller flera kommuner eller kommundel 2009 = förankring, inventering, praktisk analys och handlingsplan Idogt lokalt förbättringsarbete 2011 Utvärdering och slutsatser Spridning och utbyte hela vägen 30 miljoner per år i förhoppningsvis 3 år

10 Modellområden Dalarna – Gagnef + Hedemora Gävleborg – Hudiksvall Jönköping – Jönköping + Eksjö Norrbotten – Haparanda + Kalix + Överkalix + Övertorneå Skåne – Helsingborg, Ystad/Simrishamn Stockholm – Sollentuna, Farsta Uppsala – Enköping/Håbo Värmland – Hagfors Västerbotten – Umeå, Vilhelmina Västra Götaland – Vänersborg, Gunnared+Lärjedalen Östergötland- Norrköping

11 Brukarorganisationer
Mätningar Utvärdering Styrgrupp SKL Arbetsgrupp på SKL Referensgrupp Hearings Lokal samordnare Lokal styrgrupp el liknande Lokal arbetsgrupp Lokala referensgrupp? Brukarorganisationer mm Socialtjänst Skola Primär- vård BUP Barnmedicin MVC BVC Barn- habiliteringen

12 Socialstyrelsen Barnahus Rikspolisstyrelsen Kunskapsunderlag
Kliniska riktlinjer Kvalitetsindikatorer Beslutsstöd Revisioner Ungdomsstyrelsen Skolresultat Projekt Hjälpmedelsinstitutet Skolverket SCB Föreningar Mätningar av psykisk hälsa Folkhälsoinstitutet Läkemedelsverket Modellkommuner Rekommendationer UPP, Utvecklingscentrum IMS – utvecklingsstöd socialtarbete SBU Kunskapsunderlag Socialstyrelsen Pinochio Väntetider i vården Öppna jämförelser Barnhälsodata Skolfam Ensamkommande barn Psykiatriska kvalitetsregister Framgångsrika skolkommuner SKL Strategi för barn som far illa BBIC EPC – slutenv o övvårdkonsumtion Socialtjänstdata Statistikprojekt Nationella riktlinjer Kvalitetsindikatorer

13 Vårdgarantin 0 + 7 + 30 + 30 Målsättning att uppnå under 2011
Fördjupad utredning/ Behandling Bedömning hos specialist Utbyggd första linje

14 Vårdgarantin 0+ 7 + 30 + 60 Målsättning att uppnå under 2009 Bedömning
Bedömning 80% av patienterna 107 miljoner Fördjupad utredning Behandling 60% av patienterna 107 miljoner De resultat som finns 31 oktober och som rapporteras in under nov 2009 är grund för landstingens rekvision av pengar senast 15 dec 2009

15 Definitioner: Behandling: Av specialistnivån beslutad behandling ex läkemedelsbehandling för ADHD el depression psykoterapi eller annan samtalsbehandling enskilt eller i grupp ex KBT, DBT, familjeterapi, psykodynamiskterapi träningsprogram ex för autism, hantera livet övrigt

16 Definitioner: Fördjupad utredning: Av specialistnivån beslutad mer omfattade utredning ex: neuropsykiatriskutredning för ADHD el autism, kognitiv funktionsnivå utredning komplicerad diagnostisk utredning övrigt

17 Utveckling av väntetidsdatabasen :
I dag rapporteras bara tid till första besök. Under 2009 ska alla rapportera tid till första besök i månads intervall Tid till fördjupad utredning och behandling ska rapporteras under hösten Mätningar 31 okt till grund för pengar

18 Synkronisering på olika nivåer
Gemensamma folkhälsomål Gemensam Barnhälso- mottagning Samordnat team för Hemmaplanslösningar vid komplexa behov

19 Värdegrund

20 Värdegemenskap

21 Vad behövs för att samverkan,
Samarbete ska fungera?


Ladda ner ppt "Psykisk hälsa barn och ungdom Modellområden –"

Liknande presentationer


Google-annonser