Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Tabita Björk, Verksamhetschef, KCP, Örebro läns landsting 019-602 58 60, support 019-602 58 77.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Tabita Björk, Verksamhetschef, KCP, Örebro läns landsting 019-602 58 60, support 019-602 58 77."— Presentationens avskrift:

1 1 Tabita Björk, Verksamhetschef, KCP, Örebro läns landsting tabita.bjork@kcp.se kcp@kcp.se 019-602 58 60, support 019-602 58 77

2 22 Definition av ett kvalitetsregister Nationella styrgruppen för kvalitetsregister, SKL •Innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. •Kvalitetsgranskas och är certifierat av den Nationella Styrgruppen för kvalitetsregister

3 3 Patientdatalagen om kvalitetsregister 7 kap.1§, 2009 •Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. •Kvalitetsregistren ska möjliggöra jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå. Lagen reglerar vad som får registreras, hur patient informeras, hur data får hanteras och vem som är ansvarig för registren

4 44 Data får användas till:  Utveckla och säkra vårdens kvalitet  Framställa statistik  Forskning i hälso- och sjukvården

5 55 Elva psykiatriska register 2012 Nya på väg in……….. •Depressionsregistret •BUP-registret •Transsexregistret •KIND

6 66 RIKSÄT BUSA LAROS SÖK BipoläR Psykos R RättspsyK ECT SBR Kvalitets- stjärnan SibeR

7 7 Svenskt Internetbehandlingsregister för KBT vid depression, ångest och social fobi

8 8 Inklusionskriterier till de olika kvalitetsregistren finns på www.kcp.se

9 99 Service/tjänster för anslutna register •Teknisk plattform ( 2012) •Teknisk drift och support •Användarsupport •Utbildning/seminarier •Spridning av information till olika intressegrupper och användare •Tillgång till hemsida •Tillgång till statistiker och epidemiolog för analyser av data, rapporter •Forskningsunderlag •Registergruppsmöten •Stöd i förbättringsarbete

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16 Sammanfattning Kvalitetsregisters syfte: Utveckla och säkra vårdens kvalitet Registrera mera Ledning och chefer som efterfrågar resultat! Skapa rutiner i verksamheterna

17 17 Tack för uppmärksamheten! www.kcp.se www.kvalitetsregister.se


Ladda ner ppt "1 Tabita Björk, Verksamhetschef, KCP, Örebro läns landsting 019-602 58 60, support 019-602 58 77."

Liknande presentationer


Google-annonser