Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitet och evidens Torie Palm Ernsäter sakkunnig kvalitet-och vårdutveckling Svensk sjuksköterskeförening Uppsala Kompetensutvecklingsdagar MAS 2013-05-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitet och evidens Torie Palm Ernsäter sakkunnig kvalitet-och vårdutveckling Svensk sjuksköterskeförening Uppsala Kompetensutvecklingsdagar MAS 2013-05-15."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitet och evidens Torie Palm Ernsäter sakkunnig kvalitet-och vårdutveckling Svensk sjuksköterskeförening Uppsala Kompetensutvecklingsdagar MAS 2013-05-15

2 Översikt God vård och patientsäkerhet Kvalitetskrav på sjuksköterskeprofessionen Evidensbegreppet Kärnkompetenser i god och säker vård Professionell kunskap o förbättringskunskap

3 Målområden för God vård Patientfokuserad Jämlik Säker Kunskapsbaserad Effektiv Ges i rimlig tid Hälso-och sjukvårdslagen 1982:763

4 God vård Ska utformas i samråd med patienten och med respekt för patientens självbestämmande och integritet

5 Guide för patienter till säker vård

6 Krav på egenkontroll och patientsäkerhetsarbete Föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSF 2011:9 Patientsäkerhetslagen

7 Nationell strategi för god vård Systematiska kunskapsöversikter Nationella riktlinjer Nationell uppföljning/Öppna jämförelser Prioriteringar Uppföljning och analys bl.a. data från Nat. kvalitetsregister Kvalitetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete

8 Kvalitetskrav på en profession Utbildning som leder till legitimation Tillhör en nationell organisation Vilar på vetenskaplig grund i form av eget kunskapsområde-omvårdnad Är autonom Värderas högt av samhället Etisk kod Svensk sjuksköterskeförening om Sjuksköterskans profession, 2009

9 ….förutsätter vilja och beredskap att följa forskning och evidens, omsätta framtagen kunskap och bidra till ny kunskap. Nolin, J.(2008) Science for the professions. Rapport no 4. Borås: Borås högskola

10 Värdegrund för omvårdnad

11 Begreppet evidensbaserad vård utifrån klinisk expertis väga samman en patients unika förutsättningar och preferenser med bästa tillgängliga vetenskapliga bevis för nyttan av olika åtgärder, när man utformar vården. Svensk sjuksköterskeförening om…Evidensbaserad vård och omvårdnad, Svensk sjuksköterskeförening 2011

12 Kunskapsunderlag Re-Aktion! Minskad risk för skador på urinblåsan i samband med sjukhusvård Spolning av kvarvarande urinkateter Patientnära analyser Inläggning och skötsel av perifer venkateter Administrera subkutana injektioner till vuxna Läkemedelsavvikelser Minskad risk för fall och fallskador

13 Kärnkompetenser för god och säker vård Personcentrerad vård Samverkan i team Evidensbaserad vård Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling Säker vård Informatik Institute of Medicin of the National Academies (IOM, 2003); Quality and Safety Education for Nurses (QSEN, 2007).

14 Kärnkompetenser på svenska

15

16 Tack för uppmärksamheten! torie.ernsater@swenurse.se


Ladda ner ppt "Kvalitet och evidens Torie Palm Ernsäter sakkunnig kvalitet-och vårdutveckling Svensk sjuksköterskeförening Uppsala Kompetensutvecklingsdagar MAS 2013-05-15."

Liknande presentationer


Google-annonser