Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av satsningen på Kommunförbundet Skåne Region Skåne 2011-03-09 Christer Neleryd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av satsningen på Kommunförbundet Skåne Region Skåne 2011-03-09 Christer Neleryd."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av satsningen på Kommunförbundet Skåne Region Skåne 2011-03-09 Christer Neleryd

2 Staten utmanar Maria Larsson: Vill ha kunskapsbaserad verksamhet Stimulansmedel som styrinstrument

3 Staten utmanar Lars-Erik Holm: Socialstyrelsen ska värna allas lika tillgång till god vård och omsorg. Myndigheten ska göra skillnad. En skarp och tydlig tillsyn ska peka ut fel och brister

4 Konsekvenser för kommuner och Region Skåne HotMöjlighet  Måltavla för allvarlig kritik  Måltavla för negativ publicitet  Fokusering på problem och inte på framgångar  Sviktande självförtroende för medarbetarna  Bristande förtroende hos allmänheten  Stöd till verksamhetsutveckling  Kunskapsstöd  Dialog och påverkansmöjlighet för kommunerna  Chans att finslipa kommunernas egen kompetens för förbättringar

5 Överenskommelse mellan SKL och regeringen 2010-2012  ”Nya former för att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten”  Långsiktig utveckling av vård, omsorg och socialtjänst.  Bästa tillgängliga kunskap  Regionala satsningar  Prestationsbaserade statsbidrag

6 Avsiktsförklaring i Skåne: Regional stödstruktur för långsiktig kunskapsutveckling  Ska knyta samman kommuners och regionens behov med forskning, FoU och bästa praktikkunskapen  Utveckling av brukarperspektivet  Arbeta för en bra grundläggande struktur för uppföljning av kvalitet: statistik, öppna jämförelser, IT-struktur, gemensamt språk, samverkansformer etc.  Först äldreomsorg - därefter IFO och funktionshinderområdet

7 Kommunernas svar på statens utmaning: Satsning på kunskapsbaserad vård och omsorg i Skåne.  Satsning på evidensbaserad praktik: Implementering av nationella riktlinjer för demensvård  Skapa en infrastruktur för uppföljning, benchmarking och kunskapsproduktion: Medverkan i kvalitetsregister Medverkar i utvecklandet av ett nationellt fackspråk Nationell IT-struktur Öppna jämförelser  Kvalitetssatsningen ska synas och märkas

8 Evidensbaserad praktik  Den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter  Erfarenheter och förväntningar från dem som använder tjänsterna  Den professionella expertisen  Den lokala situationen och omständigheterna

9 Befintliga resurser att bygga vidare med KommunerRegion Skåne  FoU Skåne och Malmö  Vårdalinstitutet (med bl a Region Skåne)  SIKTA-projektet (missbruksvård)  Migrationens utmaningar inom hälsa, vård o omsorg (med bl a Region Skåne)  Universitet/högskolor  De egna medarbetarna  Regional FoU-verksamhet  FoU på sjukhusen  FoU psykiatri, habilitering  Närsjuksvårdsplattform nordöstra Skåne  Regional plattform för närsjukvårdsforskning ( med KfSk och högskolor)  Universitet/högskolor  De egna medarbetarna

10 Visioner för kunskapsbaserad vård, omsorg och socialtjänst i Skåne:  Vård, omsorg och socialtjänst i Skåne baseras på kunskaper från forskning, kvalitetsregister, praktik och från dem som använder tjänsterna  Kunskapsstyrd vård och socialtjänst i Skåne är ett känt begrepp och symboliserar utvecklingskraft och kvalitet i verksamheterna.


Ladda ner ppt "Presentation av satsningen på Kommunförbundet Skåne Region Skåne 2011-03-09 Christer Neleryd."

Liknande presentationer


Google-annonser