Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finns ett stort behov…  av att utveckla en kunskapsbas i socialtjänsten  av ett samordnat och långsiktigt statligt stöd som inte är projektbaserat 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finns ett stort behov…  av att utveckla en kunskapsbas i socialtjänsten  av ett samordnat och långsiktigt statligt stöd som inte är projektbaserat "— Presentationens avskrift:

1

2 Finns ett stort behov…  av att utveckla en kunskapsbas i socialtjänsten  av ett samordnat och långsiktigt statligt stöd som inte är projektbaserat  av kunskapsutveckling och ökad brukarmedverkan inom socialtjänsten

3 Evidensbaserad praktik: Ett förhållningssätt för ett ständigt och systematiskt lärande, där brukaren och de professionella utifrån bästa tillgängliga kunskap tillsammans fattar beslut om lämpliga insatser, i den mån brukaren eller hans eller hennes närstående kan och vill vara delaktiga. Ett systematiskt förbättringsarbete som involverar alla yrkeskategorier och där brukarnas synpunkter tas till vara, är en viktig motor.

4 Nya former för det nationella stödet  Kraftsamling från Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting  Nytt sätt att arbeta: samverkan kring långsiktiga satsningar och prioriteringar  Ambitionen är långsiktiga mål och strategier, på minst treårsbasis, som konkretiseras i årliga överenskommelser

5 Mål  Brukarna ska få ta del av insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap

6 Områden för kommande överenskommelser  Regionalt stöd till kunskapsutveckling  Stöd till det lokala utvecklings- och förbättringsarbetet  Webbaserad dokumentation för lokal och nationell uppföljning  Forskning  Utbildning och fortbildning  Samverkan  Brukarmedverkan

7 Beredning i samverkan Många olika intressenter bjuds in att delta i arbetet:  Brukarföreträdare  Socialhögskolor  FoU Välfärd  Famna  Vårdföretagarna

8 Samordning med andra initiativ Samordning mellan:  relevanta nationella projekt  initiativ på kommunal nivå  olika satsningar på forskning, utbildning och fortbildning

9 Årscykel 1.Februari – juni: förslag till prioriteringar 2. Oktober – december: förhandlingar 3. December – januari: undertecknande

10 Mer information Mer information om överenskommelsen, bakgrund och kommande insatser finns på:


Ladda ner ppt "Finns ett stort behov…  av att utveckla en kunskapsbas i socialtjänsten  av ett samordnat och långsiktigt statligt stöd som inte är projektbaserat "

Liknande presentationer


Google-annonser