Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Struktur för Ledning i samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Bakgrund Grundbult - Regional stödstruktur för evidensbaserad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Struktur för Ledning i samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Bakgrund Grundbult - Regional stödstruktur för evidensbaserad."— Presentationens avskrift:

1 Struktur för Ledning i samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
Bakgrund Grundbult - Regional stödstruktur för evidensbaserad praktik i socialtjänsten och berörda delar av hälso- och sjukvården ska finnas i alla län Satsning från Primärt riktat mot kommunernas socialtjänst Regeringen tecknar överenskommelser med SKL – Stödstrukturer EBP, Äldre, Missbruk, Barn & unga, Funktionshinder (i kommande ök) Statsbidragen för förbättringsarbete riktas till länen (kommunerna och VGR i samarbete) vilket förutsätter samverkan för koordinering och prioritering Ökad styrning nationellt via prestationsersättningar och specifika fordringar - ställer krav på gemensam länsarena för Ledning i samverkan VGK/VGR

2 Samverkan delregionalt
Politiska samrådet mellan VästKom och VGR (SRO) Ledning i samverkan VGK och VGR – Välfärd (Kommunalförbundsdirektörerna, VästKoms direktör, Regiondirektören, Hälso- och sjukvårdsdirektören. Samverkan på länsnivå Samordning via VästKoms kansli och Regionkansliet Strategisk samverkan VGR/VGK Funktionshinder Strategisk samverkan VGR/VGK Äldre Strategisk samverkan VGR/VGK Missbruk Strategisk samverkan VGR/VGK Barn och unga Kommunal förbund Samverkan delregionalt Regionens verksamheter VSFBD VSSKB LGS NVSSÄ SIMBA Kommunerna i Västra Götaland

3 Hantering, förankring och förslag till beslut
Sker inom Regionkansliet för VGR:s del samt via VästKom och de fyra kommunalförbunden för de 49 kommunernas del. Hög angelägenhetsgrad mot bakgrund av länets storlek och komplexitet Förslag till beslut Det politiska samrådet mellan VästKom och VGR föreslås fatta beslut om att: förestående förslag kan antas såsom en konkret viljeyttring från det politiska samrådsorganet mellan VästKom och VGR förslaget förankras i den 49 kommunerna via de fyra kommunalförbunden samt inom VGR för ikraftträdande från 1 juli 2012.


Ladda ner ppt "Struktur för Ledning i samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Bakgrund Grundbult - Regional stödstruktur för evidensbaserad."

Liknande presentationer


Google-annonser