Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samarbetsrådet för hjälpmedel i Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samarbetsrådet för hjälpmedel i Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 Samarbetsrådet för hjälpmedel i Västra Götaland

2 Samarbetsrådets uppdrag
Forum för principiellt viktiga frågor Forum för frågor av övergripande karaktär Länk mellan Område hjälpmedel och avtalskunderna Forum för övergripande frågor avseende inkontinensprodukter Initiera, prioritera och svara för utvecklingsinsatser

3 Handikappförvaltning
Representanter från Kommuner Primärvård Sjukhus Handikappförvaltning Beställare Område Hjälpmedel VästKom Regionkansliet

4 Styrkor Alla huvudmän representerade
Inte beslutande men kan ge rekommendationer till beslutsfattare Viss neutralitet, ordförandeskapet växlar mellan VästKom och Regionkansliet (avd funktionshinder och delaktighet) Unik samverkan ger möjlighet till…

5 Möjlighet till… Gemensamt regelverk för Västra Götaland…
… som uppdateras kontinuerligt Hjälpmedel kan följa brukaren/patienten i vårdkedjan Ambitiöst utvecklingsarbete genom olika projekt Fast referensgrupp för olika uppdrag i Västra Götaland, ex. HSV-avtalet och försörjnings-utredningen

6 Utmaningar Många verksamheter, viktigt med förankring/ gott nätverksarbete för att garantera allas inflytande Handbokens ställning Styr handboken eller budgeten? Vem kontrollerar att handboken följs? Uppnå samsyn med brukarorganisationer om grundläggande principer (ex. försäkringar, fritid, dubbelutrustning)

7 Exempel på uppdrag/arbetsgrupper
(Följer lista över utvecklingsområden) Uppdatering av handboken Grundutrustning skola Medicinsk behandling Prioriteringar Förtroendeförskrivning Statistik Bidragssystem peruker

8 Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel www. vgregion
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Riktlinjer Produktanvisningar Idébank Samarbetsrådet

9 Produktanvisningar Hörselskada Medicinsk behandling Rörelsehinder
Synskada Ortoser, proteser och skor Kognitivt stöd och kommunikation

10 Uppdatering av Handboken
Berednings-gruppen Samarbets-rådet Förslag Besluts-fattare Produktanv Besluts-fattare Riktlinjer

11 Beslutsfattarna Regionen
Riktlinjerna fastställs av hälso- och sjukvårds-utskottet Produktanvisningarna fastställs av hälso- och sjukvårdsdirektören efter rekommendation från Samarbetsrådet Kommunerna Riktlinjerna fastställs av socialnämnd/motsvarande efter rekommendation från VästKom Produktanvisningarna fastställs av utsedd ansvarig i respektive kommun efter rekommendation från Samarbetsrådet Det förutsätts att likalydande beslut fattas i regionen och kommunerna.

12 Uppdateringar 58 förslag fram till januari 2008
fördelade på 20 ansökningar 7 redaktionella ändringar Möjligheten att påverka har ökat engagemanget Beredningsgrupp, förankring i linjen via samarbetsrådet Mestadels förslag om produktanvisningar Hittills enbart likalydande beslut efter rekommendation från samarbetsrådet Blanketter och nya anvisningar sedan hösten 2007 Se ”Om handboken”

13 Exempel uppdateringar
Överflyttningsplattformar …införts Therabite …avslag Egenavgift asylsökande …redaktionellt förtydligande

14 Handbokens grundprinciper
Egenansvar Antal utrustningar Grundutrustning Fritidsaktiviteter Rekonditionerat/ likvärdigt Personliga hjälpmedel är ett lån

15 Prioriteringar Rapport framtagen (se handboken)
Handbokens grundprinciper = prioriteringsstöd Fortsatt arbete förskrivarstöd pågående arbetsgrupp med förskrivare med brukare

16 Statistik Arbetsgrupp pågår
Vilken övergripande statistik kan vi ta fram? Kan vi inkludera de hjälpmedel som inte beställs via Websesam? (Ex. syn, hörsel m.m.) Har kan vi stödja den enskilda verksamheten i sin statistikanvändning?

17 Medicinsk behandling Rapport framtagen (se handboken)
Kartläggning av aktuell problematik Kostnadsansvar Administration Informationsöverföring Enteral nutrition Fortsatt arbete Hjälpmedelsförsörjning för området medicinsk behandling Utan enteral nutrition

18 Bidragssystem peruker
Arbetsgrupp pågår Går det att lyfta peruker m.m. ut ur handboken genom att införa ett bidragssystem?

19 Inkontinenscentrum Information (ex verksamhetsberättelse)
Dialog mellan inkontinenscentrum och kunderna Hantering av produktområde (liknande uppdatering av handboken) Länk till ”läkemedelsnära produkter”

20 Grundutrustning skola
Arbetsgrupp 2006 Rapport framtagen (se handboken) Överenskommelse kunde ej uppnås Sveriges Kommuner och Landsting har tagit vid på initiativ av Västra Götaland Pågående, nationell arbetsgrupp som leds av Hjälpmedelsinstitutet

21 Förtroendeförskrivning
Rapport framtagen (se handboken) Avtalsmallar framtagna för att underlätta administrationen Mallarna är frivilliga Finns även på ”Idébanken” i handboken

22 Idébanken Rutiner, mallar, blanketter Verksamheterna delar med sig
Förslag granskas av samarbetsrådet Fritt och frivilligt att använda Bygger på förslag som skickas in


Ladda ner ppt "Samarbetsrådet för hjälpmedel i Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser