Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FoU-strategi för Mittsverige Forskningen skall vara av hög internationell kvalitet till nytta för regionen I FoU-strategin prioriteras vissa forskningsområden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FoU-strategi för Mittsverige Forskningen skall vara av hög internationell kvalitet till nytta för regionen I FoU-strategin prioriteras vissa forskningsområden."— Presentationens avskrift:

1 FoU-strategi för Mittsverige Forskningen skall vara av hög internationell kvalitet till nytta för regionen I FoU-strategin prioriteras vissa forskningsområden enligt särskilda kriterier

2 FoU-strategi-uppbyggnad Varför behövs en strategi? Incitament ! Starka utvecklingsområden i regionen Kriterier Strategiskt viktiga FoU-områden Insatser i övrigt som kan främja regionens forskning Fortsatta rutiner för uppdatering och förankring

3 FoU-strategi - incitament Konkurrens om forskningspengar Underlättar vid prioritering om medel om forskningen ligger i linje med värdorganisationens strategi och profilering (RUS, RTP o FoU-profil)

4 FoU-strategi - syfte Lyfta fram de gemensamt starka utvecklingsområdena Visa utåt regionens starkaste områden där forskning, arbetsliv och organisationer samverkar effektivt och framgångsrikt Visa internt för att stimulera självbilden kring viktiga styrkeområden där regionen har en framträdande plats

5 FoU-strategi-begränsning Får ej: a) ta över styrning och beslutsfattande b)förhindra det nya genom att enbart fokusera mot det etablerade c) förhindra att enskilda aktörer forskar i för dem viktiga områden

6 FoU-strategi - kriterier Utvecklingsområdet skall ha - god befintlig regional forskningsmiljö - tydlig koppling till regionens arbetsliv - en finansieringspotential

7 FoU-strategi - strategiskt viktiga FoU-områden Digitala samhällen Skogen som resurs Upplevelser och idrott Välfärdssamhällets utmaningar

8 FoU-strategi – insatser i övrigt som kan främja regionens forskning Extern samverkan i internationella nätverk Kontakt akademi – arbetsliv Kontakt mindre företag - EU Kontakt FoU – EU (genom Mid Sweden Office) Regional forskningssamordnare

9 FoU-strategi – hur lever den vidare ? Finna lämplig struktur för uppdatering information förankring


Ladda ner ppt "FoU-strategi för Mittsverige Forskningen skall vara av hög internationell kvalitet till nytta för regionen I FoU-strategin prioriteras vissa forskningsområden."

Liknande presentationer


Google-annonser