Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reflex Regionalt flexibelt lärande inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-01-01 - 2005-06-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reflex Regionalt flexibelt lärande inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-01-01 - 2005-06-30."— Presentationens avskrift:

1 Reflex Regionalt flexibelt lärande inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-01-01 - 2005-06-30

2 ”CFL:s huvudsakliga intresse i projektet ligger i de erfarenheter man kommer att vinna kring regional samverkan för att uppnå gemensamt kursutbud”

3 Nationellt centrum för flexibelt lärande har till uppgift att främja livslångt lärande för alla, genom att stärka och stimulera utvecklingen av flexibelt lärande inom vuxenutbildning, folkbildning och arbetsliv. CFL

4 Genom att … •Ge information och rådgivning för att öka kunskapen hos olika utbildningsanordnare om läromedel, arbetssätt och metoder. •Stödja en höjning av den pedagogiska och metodiska nivån när det gäller personal, material och teknik. •Stödja utvecklingsprojekt ekonomiskt eller på annat sätt. •Arbeta med spridning av svensk och internationell utveckling och forskning.

5 Reflex – mål/syfte •Erbjuda bättre och mer flexibla lösningar för vuxnas lärande •Öka förutsättningarna för tillväxt •Skapa nya nätverk och mötesplatser •Utgöra en länk i utvecklingen av samarbetet kring flexibelt lärande för vuxna ……i Göteborgsregionen

6 Pedagogiskt/didaktiskt/metodiskt utvecklingsarbete •Utveckling mot flexibla undervisningsformer •Distansutbildningsmetodik •Kompetensutveckling av lokala handledare •Fortbildning för utveckling av flexibla kurser

7 Praktiskt/tekniskt utvecklingsarbete •Utveckling av vägledningsfunktioner •Teknikutveckling – personalutbildning Fortbildning kring teknisk och pedagogisk beställarkompetens Skapa strategier kring möjliga gemensamma lösningar

8 •Erfarenhetsutbyte i olika former, nationellt och internationellt –Seminarier –Studiebesök hos aktörer på området

9 Skapa nya nätverk •utvecklingsledare/skolledare •undervisande personal •studerande •samråd mellan GR-kommunerna och arbetslivet •samarbete med RVC (regionalt valideringscentrum) där arbetslivets olika intressenter är representerade •samarbete med andra regioner

10 Utveckla arbetet i befintliga nätverk •Skapa rutiner för beslut om utbudet av utbildningar/kurser (kommunplacering, utbildningens benämning, starttid, längd, antal platser, kostnad per plats och ekonomisk brytpunkt) •Utveckla arbetet i aktuella GR-nätverk •Skapa rutiner för ekonomihantering

11 Förväntade effekter •På ett bättre sätt tillgodose invånarnas varierande behov av kompetensutveckling •Ökad kompetens hos invånarna •Utvecklad infrastruktur för vuxnas lärande •Större samsyn kring infrastruktur för vuxnas lärande •Bättre samspel mellan aktörer i regionens infrastruktur för vuxnas utbildning och lärande

12 Förväntade effekter •Ökat utbud i antal och form av tillväxtskapande vuxenutbildningar •Ökad kompetens och flexibilitet hos utbildningsanordnarna •På ett bättre sätt tillgodose arbetslivets behov av relevant utbildad arbetskraft •Ökad medvetenhet om vuxenutbildnings roll som tillväxtskapande faktor

13 Projektledning Kontaktperson för projektet Peter Holmström, GR Projektledare Monica Sandorf, GR Biträdande projektledare Helena Jonsson, GR Resurspersoner Ann Kjellgren, Partille Lars Kastö, Stenungsund

14 Aktiviteter •Kartläggning •Projektplan •Budget •Referensgrupp - nätverk –Olika perspektiv

15 Aktiviteter •Marknadsföring •Samarbete med olika aktörer inleds •Fortbildning •Teknik för samarbete •Utvärderingsplan


Ladda ner ppt "Reflex Regionalt flexibelt lärande inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-01-01 - 2005-06-30."

Liknande presentationer


Google-annonser