Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärcentra- strategiska noder Dagens sanning eller morgondagens utopi? Projekt som finansieras av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärcentra- strategiska noder Dagens sanning eller morgondagens utopi? Projekt som finansieras av."— Presentationens avskrift:

1 Lärcentra- strategiska noder Dagens sanning eller morgondagens utopi? Projekt som finansieras av

2 Kort om lärcentra.. •Jönköpings län har lärcentra i 12 av 13 kommuner •Samverkande lärcentranätverk – kommunalförbund •Utbildning från flera högskolor - organiserad samverkan med HJ- Rådet för flexibelt lärande

3 Variation i organisation, finansiering uppdrag verksamhet Högskoleprogram, KY och fristående kurser

4 Farhågor som hörs i luften…. •Nätbaserad utbildning gör lärcentra överflödiga •Lärcentra blir nedprioriterade i en kommunal konkurrens med andra verksamheter •Bristande studentunderlag totalt minskar studerande till lärcentra

5 Projektets syfte – stötta processen att.. Synliggöra Förstärka Vidareutveckla lärcentra och dess funktioner

6 MMM

7 Lärcentras roll för kompetensförsörjning… Mötesplats.. God service till studerande på lärcentra vad gäller teknisk utrustning, kunskap om de tekniska system som används, studievägledning och biblioteksresurser samt övrigt som utmärker en god utbildningsmiljö. God externt riktad verksamhet, både uppsökande och inbjudande.

8 Mäklare och Motor… Aktör och strategisk resurs i system för kompetensförsörjning, sysselsättning och kompetensutveckling. Naturlig lokal samtals- och samverkanspart när det gäller högre utbildning för såväl privat som offentligt arbetsliv. Utvecklade Lärcentra som är organiserade i samverkande nätverk

9 Viktiga aktörer •Regionförbund – RUP •Länsarbetsnämnd –AF-kontaktpersoner •Regionala kompetensrådet- utvecklingsprogram

10 Lärcentras bidrag i kompetensförsörjningssystemet? •Upparbetade kontakter i kommunens förvaltningsområden •Insyn och insikt i både utbildning och arbetsmarknad •Kunskap om lokalt kompetensförsörjningsbehov •Samverkan med flera Högskolor •Samverkan med andra lärcentra regionalt och nationellt (internationellt)

11 Hur har vi arbetat •Kartläggning av läget i kommunerna •Intervjuer •Överläggningar och information politiker, tjänstemän, lärcentra ansvariga •Visat på framgångsexempel •Inspirationsdagar för lärcentrapersonal •Efterfrågade enskilda insatser

12 Högskolans incitament •Bidra till kompetensutveckling och kompetensförsörjning i regionen •Tillgänliggöra högre utbildning för människor som inte annars skulle välja studier •Få ökat insteg i det regionala arbetslivet •Rekrytera studenter •Arena för FoU

13 Reflektion I Kommuner där vuxenutbildning ses som en utvecklingsfråga..och organiseras och bemannas utifrån det, uppger LC ansvariga att de har en starkare ställning strategiskt och ekonomiskt

14 Projektet vill… Stötta arbetet med att få en tydligare roll i den regionala utvecklingen Medverka i arbetet med att utveckla LC till en strategisk resurs vad gäller sysselsättnings- och kompetensförsörjningsfrågor i närsamhället Förstärka samverkan mellan högskolan och kommunerna

15 Yvonne Lindbom yvonne.lindbom@nassjo.se Siv Sjöström Telefon 036-101530 Siv.sjostrom@jth.hj.se


Ladda ner ppt "Lärcentra- strategiska noder Dagens sanning eller morgondagens utopi? Projekt som finansieras av."

Liknande presentationer


Google-annonser