Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länets kommuner i samverkan Slutkonferens Hälsokommunikatörer 2012-12-14 Karin Wahlgren Kommunförbundet Stockholms Län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länets kommuner i samverkan Slutkonferens Hälsokommunikatörer 2012-12-14 Karin Wahlgren Kommunförbundet Stockholms Län"— Presentationens avskrift:

1 Länets kommuner i samverkan Slutkonferens Hälsokommunikatörer 2012-12-14 Karin Wahlgren Kommunförbundet Stockholms Län karin.wahlgren@ksl.se

2 Ett gemensamt uppdrag i folkhälsoarbetet ”Kommuner och landsting har en nyckelroll inom folkhälsoarbetet och bör i den egenskapen förbättra och utveckla sina metoder och verktyg” ”Det hälsofrämjande inslaget i det förebyggande folkhälsoarbetet bör betonas”. En förnyad folkhälsopolitik, prop 2007/08:110

3 ”Merparten av folkhälsoarbetet bedrivs på lokal och regional nivå. Idag finns folkhälsofrågorna med på den kommunala och regionala politiska agendan i betydligt högre utsträckning än för bara några år sedan. Regeringen vill i detta sammanhang betona betydelsen av att utveckla folkhälsoarbetet lokalt och sektorsöverskridande. Regeringen betonar vikten av att huvudmän och andra berörda aktörer prioriterar arbetet med att få samverkan att fungera, såväl på lokal som på regional nivå.” En förnyad folkhälsopolitik, prop 2007/08:110

4 Projektets styrgrupp och uppdrag Landstinget – Avd för närsjukvård Stockholms stad Södertälje kommun Huddinge kommun Migrationsverket Kommunförbundet Stockholms Län Landstinget – Transkulturellt centrum Arbetsförmedlingen Styrgruppens uppdrag: - Riktlinjer och vägledning - Bistå med expertis - Sprida erfarenheter inom egna organisation och politik - Hitta kanaler till övriga kommuner - Utforma ett finansieringssystem för att kunna ta tillvara de resurser som utvecklas

5 Erfarenheter Landstinget och kommunerna är beroende av varandra för hälsofrämjande arbete HK har utbildats av och rekryterats av landstinget men arenorna finns i kommunerna Svårt få med alla kommunerna - ej tvingande, nationella folkhälsopolitiken är mål, ej lag Finns inte anvisad finansiering (ex samhällsorientering)

6 Erfarenheter Etableringsreformen satte en käpp i hjulet, kommunerna har minskat ansvar för nyanlända, har omorganiserats Strukturella hinder för Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, kunde inte lösa medfinansiering i implementeringsfasen Ett utvecklingsarbete i flera faser behövs Verksamheten utprovad och bra

7 Möjlig utveckling i flera faser? 2010 – 2011 Utvecklingsprojektet - 3 kommuner + 10 HK Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är med i diskussionerna 2012 Implementeringens år 1 - 8 kommuner + 6 HK AF och MIV söker former för att samverka och samfinansiera 2013- 2014 Flera el alla kommuner i länet går med, fler HK kan anställas. AF och MIV samverkar och samfinansierar

8 Hälsa för bättre arbetsmarknads- etablering – tre konkreta förslag till lösningar från Tema Nyanlända 1.Hälsofrämjande insatser 2.Kunskap och stöd 3.Kompetensutveckling av personal » Tema Nyanlända – Slutrapport juni 2011 Etablering ur ett helhetsperspektiv www.temanyanlanda.se - Hälsokommunikatörer kan bidra till dessa lösningar!

9 Åtta kommuner utvecklar verksamheten tillsammans med Landstinget under 2012 Botkyrka Nacka Salem Sollentuna Stockholm Sundbyberg Södertälje Upplands Väsby

10 Från 8 till 26?


Ladda ner ppt "Länets kommuner i samverkan Slutkonferens Hälsokommunikatörer 2012-12-14 Karin Wahlgren Kommunförbundet Stockholms Län"

Liknande presentationer


Google-annonser