Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturdepartementet Kulturpolitik – regeringens tre prioriteringar Barn och ungas rätt till kultur Vård av kulturarv Förbättrade villkor för kulturskapare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturdepartementet Kulturpolitik – regeringens tre prioriteringar Barn och ungas rätt till kultur Vård av kulturarv Förbättrade villkor för kulturskapare."— Presentationens avskrift:

1 Kulturdepartementet Kulturpolitik – regeringens tre prioriteringar Barn och ungas rätt till kultur Vård av kulturarv Förbättrade villkor för kulturskapare Kulturpolitikens budget, dryga 6 mrd kr

2 Kulturdepartementet Tid för kultur – prop. 2009/10:3 En ny modell för att fördela statligt stöd till regionala kulturverksamheter. (Utredarens förslag SOU 2010:11 nu på remiss t.o.m. 4 juni 2010) Skapande skola Dialog med civila samhället Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

3 Kulturdepartementet En ny modell Utredarens förslag: 1,2 mrd kr Landstingen/kommunala samverkansorgan_ - tar över uppgiften att fördela vissa statliga bidrag - ska tillsammans med kommunerna ta fram en regional kulturplan Dialog med Statens kulturråd 5 län 2011 – alla 2015 Remissvar 4 juni

4 Kulturdepartementet Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar 73 mkr 2009 - 2012 9 insatsområden, bl.a; - Rådgivning till företag - Satsning på inkubatorer för kulturella och kreativa näringar - Utveckling av mellanhänder /nätverk / modeller för samverkan kultur/näringsliv Insatserna bör i ske kontakt med berörda nationella, regionala och lokala aktörer.

5 Kulturdepartementet Dialog med civila samhället Syfte: fördjupad kunskap om det civila samhällets villkor på kulturområdet Luleå 25 maj, Malmö 9 juni, Norrköping 21 juni och Göteborg 23 juni.


Ladda ner ppt "Kulturdepartementet Kulturpolitik – regeringens tre prioriteringar Barn och ungas rätt till kultur Vård av kulturarv Förbättrade villkor för kulturskapare."

Liknande presentationer


Google-annonser