Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkbibliotek som kulturhus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkbibliotek som kulturhus"— Presentationens avskrift:

1 Folkbibliotek som kulturhus
Kulturforum i Lycksele Maria Jacobsson Kultur Skåne

2 Detta tänkte jag prata om:
Region Skåne och den regionala kulturplanen Varför folkbibliotek som kulturhus? Kort presentation av de 10 projekten Resultat och forskning Vad händer nu?

3 Vad är ett bibliotek?

4 Mål De regionala kulturpolitiska målen utgår från två perspektiv: verksamhets- och medborgarperspektivet. Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets. Alla har möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser.

5 Kulturpolitiska prioriteringar
Stärkt kulturell infrastruktur Förbättrade villkor för konstnärligt skapande Utveckling av kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga Ökad tillgång och tillgänglighet till kulturlivet Ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden/politikområden Stimulans av kulturdriven näringslivsutveckling Stimulans av det interregionala, internationella och interkulturella samarbetet Stärkt dialog inom kultursektorn Stärkt kunskapsutveckling och forskning

6 Andra satsningar/utvecklingslinjer
Meröppet Mångspråk E-medier

7 Folkbibliotekens utmaningar

8 Statligt utvecklingsbidrag
1,1 mkr från Statens kulturråd (april 2012) Öppet ansökningsförfarande; 18 bibliotek ansökte Tio projekt beviljades bidrag (från 15 tkr till 160 tkr) Fyra olika utvecklingslinjer: - Att testa konkreta aspekter på kulturhustanken i workshops och testzoner - Att testa hur folkbiblioteken arbetar med att vidga sitt uppdrag med hjälp av film och rörlig bild - Att testa ny teknik med nya målgrupper - Att nå nya grupper/skapa delaktighet med särskilt fokus på målgruppen nya svenskar

9 Skåne

10 Film i Perstorp ”För bibliotekets del innebär projektet ett breddande av den vanliga verksamheten. En gång om året blir biblioteket skådeplats för elevernas årliga premiärvisning av filmerna under Perstorp Film Fest, och arbetet under projektets gång bidrar till att biblioteket syns och hörs i filmsammanhang. Något bidrar till att biblioteket allt mer betraktas som en aktör som inte enbart sysslar med böcker, litteratur och författarbesök. På så sätt bidrar bibliotekets engagemang i filmprojektet till att biblioteket allt mer betraktas som ett hus, ett rum, för alla möjliga sorters kulturella uttryck, verksamheter och möten.”

11 Kulturstråk i Ängelholm

12 Att dela en helhetsbild
Överenskommelse med Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet Johanna Rivano Eckerdal Följeforskning av tre projekt: Burlöv, Skurup och Ängelholm Två magisteruppsatser

13 Vad har projekten utmynnat i?
praktiskt arbete med barn och unga som kulturproducenter utveckling och användande av ny teknik bibliotekets roll i en lokal filmstruktur verksamhetsutveckling i dialog med brukarna och lokalsamhället utveckling av bibliotekarierollen relationen mellan bibliotek och befintliga kulturhus bibliotekets roll som motor i samhällsutvecklingen

14 Vad händer nu? Nya utvecklingsbidrag till 7 kommuner.
Förändrat arbetssätt Fortsatt forskning Konferens oktober

15 Här kan du läsa mer: Kultur Skånes hemsida: BBM:s blogg:

16 Vad är delaktighet?


Ladda ner ppt "Folkbibliotek som kulturhus"

Liknande presentationer


Google-annonser