Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL bibliotek och e-böcker Louise Göteborg 2014-01-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL bibliotek och e-böcker Louise Göteborg 2014-01-22."— Presentationens avskrift:

1 SKL bibliotek och e-böcker Louise Andersson @Lucyoffcourse Göteborg 2014-01-22

2 Kort om SKL Medlemsförbund 250 förtroendevalda 440 tjänstemän Arbetsgivar- och intresseorganisation A-Ö ”Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.”

3 Beredningen för kultur och fritid

4 Avtal mellan SKL och andra parter

5 Utgångspunkter för e-böcker på folkbibliotek  Viktiga värden  Viktiga aspekter till en kommande överenskommelse  Önskemål på staten  Kunskapsutvecklande satsning

6 Utlåningsmodell  Tillgängliga att förvärva  Biblioteken sätter ramarna för tillgång för biblioteksanvändarna  Differentierad prisbild

7 Bibliotekens utbud  Biblioteken ska råda över sitt utbud  Möjliggör att enkelt arbeta med urval och typ av tillgång  Begränsade offentliga medel

8 Bruk av användardata  Relationen mellan sekretesslagstiftningen och data om enskilds lån behöver tydliggöras  Hur får man hantera övrig användardata?

9 Läsfrämjande uppdraget  Det behövs goda möjligheter för att arbeta läsfrämjande i de e- bokstjänster som erbjuds biblioteken

10 Tillgång till litteratur över tid  E-böcker som biblioteket har valt ska ingå i dess utbud bör inte kunna dras tillbaka utan att biblioteken erbjuds ett annat rimligt sätt att tillhandahålla litteraturen  Backlist-strategi

11 Nationell infrastruktur  Gör det möjligt att arbeta med olika leverantörer på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt  Undanröjer teknisk karantän  Arbeta effektivt och kvalitativt med urval  Inställningar av lånevariabler  Hantera överlappande utbud  Tillhandahålla metadata som gynnar läsfrämjande arbete Bör tillhandahållas av staten och dess myndigheter

12 Kontakt louise.m.andersson@skl.se


Ladda ner ppt "SKL bibliotek och e-böcker Louise Göteborg 2014-01-22."

Liknande presentationer


Google-annonser