Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektiv informationsförsörjning Ekonomiskt bistånd Offentliga Rummet 21 maj 2014 Margaretha Holmlund, CSN Krisztina Buki Tornbjörk, SKL Effektiv informationsförsörjning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektiv informationsförsörjning Ekonomiskt bistånd Offentliga Rummet 21 maj 2014 Margaretha Holmlund, CSN Krisztina Buki Tornbjörk, SKL Effektiv informationsförsörjning."— Presentationens avskrift:

1 Effektiv informationsförsörjning Ekonomiskt bistånd Offentliga Rummet 21 maj 2014 Margaretha Holmlund, CSN Krisztina Buki Tornbjörk, SKL Effektiv informationsförsörjning

2 Projektmedlemmar ReferenskommunerMyndigheter/organisation BotkyrkaFörsäkringskassan BollnäsSkatteverket KarlstadCentrala studiestödsnämnden StockholmArbetsförmedlingen NorrköpingPensionsmyndigheten Örebro Arbetslöshetskassornas Samorganisation Sveriges kommuner och landsting Övrig ”referensgrupp”: Tieto, CGI, iLab, Sambruk, Pulsen, Nectar Effektiv informationsförsörjning

3 Varför ett projekt om effektiv informationsförsörjning?  Finns behov hos kommunerna att kunna ”hämta” information från statliga myndigheter på ett enkelt och säkert sätt  Finns behov hos statliga myndigheter att kunna ”lämna” information till kommunen på ett enkelt och säkert sätt  Finns ett behov av att utbyta information mellan kommun och statliga myndigheter Effektiv informationsförsörjning

4 Varför ekonomiskt bistånd?  Ekonomiskt bistånd en ärendeprocess som behöver hämta information från flera myndigheter  Kommunen (Handläggare inom ekonomiskt bistånd) ska enkelt kunna ”hämta” uppgifter elektroniskt via en tjänst istället för att ringa till flera myndigheter. Effektiv informationsförsörjning

5 Till vilken nytta för kommuner och myndigheter Effektiv informationsförsörjning Frigjord arbetstid Mer tid för brukaren Kortare tid till egen försörjning Minskade kostnader Rättssäkerhet -behörighet Färre antal fel i beslut Rätt utbetald ersättning Färre telefonsamtal + Mindre manuell hantering

6 Projektets leverans 18 maj 2014  FK, AF, CSN, SKV, PM, arbetslöshetskassor har utvecklat bastjänster och lämnar information samlat  Informationen lämnas via FK och en sammansattbastjänst SSBTEK  Kommunerna ansluter genom att teckna ett anslutningsavtal Effektiv informationsförsörjning

7 Anslutning till SSBTEK Effektiv informationsförsörjning SSBTEK

8 Försäkringskassans uppdrag  SSBTEK drivs och förvaltas av Försäkringskassan under hösten 2014  Försäkringskassan ansvarar för: •Förvaltning av tjänsten •Den tekniska driften •Avtalshanteringen •Utvecklingen och eventuella nya releaser av tjänsten Effektiv informationsförsörjning

9 Försäkringskassans Informationsportal SSBTEK  Användarstöd  Allmänna nyheter  Driftinformation  Releaseinformation  Teknisk beskrivning av tjänsten  Anslutning Effektiv informationsförsörjning

10 Att ansluta sig till tjänsten  Kommunen tar del av Allmänna villkor för tjänsten samt annan relevant information  För att kunna använda tjänsten krävs ett utvecklat användargränssnitt alt att Sambruks multifråga används  Kommunen fyller i ”Anslutningsavtal till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt bistånd” som skickas in till FK  Beställningen kvalitetssäkras  Kommun läggs upp som användare  Avtal om användning av tjänsten anses ingånget genom att kommunen får möjlighet att få uppgifter utelämnade Effektiv informationsförsörjning

11 Avtalsstruktur Effektiv informationsförsörjning

12 SKL:s uppdrag  Under hösten 2014 utreds vilka möjligheter SKL har för att ta över förvaltningsansvaret  Målet är att SKL ska förvalta SSBTEK f om 1 januari 2015  De juridiska förutsättningar för SKL att vara part och företräda kommunerna ska också utredas, bland annat vad gäller avtals- och upphandlingsfrågor Effektiv informationsförsörjning

13 Utan SSBTEK – enskild anslutning Effektiv informationsförsörjning 290 Kommuner A- kassor na CSNFK PM AF Skatte- verket ? MV ? Sambruk (Multifråga), iLAB, Tieto, CGI m.fl.

14 Anslutning till SSBTEK Effektiv informationsförsörjning Ekonomiskt A- kassor na CSN FK PM AF Skatte- verket Sambruk (Multifråga) iLAB, Tieto, CGI mf.l. SS BT EK MV 290 Kommuner

15 Fördelar med SSBTEK  Gemensam och sammanhållen kravställning från kommunerna på informationsinnehållet  Sammanhållen utveckling av informationsförsörjningen  Flera myndigheter ansluter sig  Informationen utökas  Möjlighet för kommunerna till gemensam kravställning av innehåll och användargränssnitt gentemot tjänsteleverantörer Effektiv informationsförsörjning

16 EIF – hösten 2014 •Utöka informationen under 2014 •Fler uppgifter •Fler myndigheter Effektiv informationsförsörjning


Ladda ner ppt "Effektiv informationsförsörjning Ekonomiskt bistånd Offentliga Rummet 21 maj 2014 Margaretha Holmlund, CSN Krisztina Buki Tornbjörk, SKL Effektiv informationsförsörjning."

Liknande presentationer


Google-annonser