Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konferens om den Nationella IT-strategin för vård och omsorg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konferens om den Nationella IT-strategin för vård och omsorg"— Presentationens avskrift:

1 Konferens om den Nationella IT-strategin för vård och omsorg
- Gävle 8 februari 2008 Christer Haglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad (TS) Tack för inbjudan, positivt initiativ, konsensus kring behov av dialog och samsyn Förbundsprocessen – status kommande kongresser val (mars2007) innehåll (november 2007) Avd TS – IT och andra infrastrukturella frågor, regional utveckling, hållbar tillväxt, EU-perspektivet, plan o bygg (samhällsplanering)

2 Informationsförsörjning
Framtidsbild Effektiv sammanhållen offentlig förvaltning med stöd av IT Media Skola Miljö Omsorg Kultur Fastighet & Bygg Industri Handel Vård Transport Jordbruk, skog Turism Hantverk Fritid Bank & Försäkring Telekom Lokalt näringsliv FoU El, värme & VA Processer & service Informationsförsörjning e-id semantisk standard domänhantering mäklartjänster affärsmodeller IP nyttjanderätt geografisk information transmission öppna standards protokoll avtal teknikplattformar behörighet Mjuk infrastruktur Interoperabilitet Radio kopparnät TV 3G tomrör PLC fibernät kabel-TV ADSL GSM wimax radiolänk stomnät Effektiv sammanhållen offentlig förvaltning med stöd av IT för ett fortsatt tryggt och rättssäkert samhälle IT-frågans olika fokus Hård infrastruktur Tillgänglighet

3 Verksamhetsutveckling
Nuläge Sektorerna och marknaden Media Skola Miljö Omsorg Kultur Fastighet & Bygg Industri Handel Vård Transport Jordbruk, skog Turism Hantverk Fritid Bank & Försäkring Telekom Lokalt näringsliv FoU El, värme & VA Processer & service Verksamhetsutveckling e-id semantisk standard domänhantering mäklartjänster affärsmodeller IP nyttjanderätt geografisk information transmission öppna standards protokoll avtal teknikplattformar behörighet Mjuk infrastruktur Interoperabilitet Radio kopparnät TV 3G tomrör PLC fibernät kabel-TV ADSL GSM wimax radiolänk stomnät Sveriges Kommuner och Landsting – projekt på två nivåer – Bredbands och e-förvaltning – kartan Anna-Stina, 87, dement, bor hemma, har bedömts bistånd, trygghetslarm etc –hur upphandla på konk marknad IT-infrastruktur förvaltas idag av ett flertal aktörer, nätägare. Elektronisk kommunikation måste som regel passera genom flera aktörers utrustning för att nå en viss mottagare. Störningar i trafiken kan orsakas av fler olika händelser som t ex avgrävd kabel eller fel i elektronisk utrustning för kommunikation. Felsökning måste följaktligen göras av alla inblandade aktörer i händelse av trafikstörning. Det går inte att förutse när trafikstörningar kan uppstå och dagens affärsmodeller ger som regel inte kunden någon garanti för viss trafik kommer fram i rätt sammanhang. Samverkan mellan berörda aktörer bygger idag på frivilliga affärsmässiga förhållanden, Service Level Agreement (SLA). Dagens SLA reglerar som regel i huvudsak ansvarsförhållandet mellan operatörer och omfattar inte garantier för kundens behov . Detta kan inte accepteras som grund för samhällsviktiga elektroniska tjänster, t ex trygghetslarm för äldre, och därför måste nya affärsmodeller tillföras marknaden som ger offentlig sektor möjlighet att upphandla effektiva elektroniska kommunikationer som bygger på: Samtrafik, Prioritet av vissa tjänsters tillgänglighet, Vidaresändningsplikt av vissa tjänster i näten, Säker identifiering i informationsöverföringen Den fråga som detta ställer är hur detta ska finansieras. Ska vissa krav på ovanstående tillgodoses genom finansiering genom allmänna skattemedel eller ska det fortsatt finansieras inom sektorn, d v s av operatörerna och deras kunder? Hård infrastruktur Tillgänglighet

4 Nuläge Staten Myndigheterna
CSN FK RSV Kommunsektorn Lantbruksverket AMS Socialstyrelsen Vägverket 4

5 Nuläge Kommunerna och Landstingen
edu Internet adm sjunet

6 E-förvaltningsutvecklingen 2007

7 Kännetecken och indikatorer
Den Moderna Förvaltningen Styrning och ledning IT-plattform hård och mjuk infrastruktur Samverkan och IT-ekonomi Förändringsledning kommunikation och kompetens

8 Totalt ”e-förvaltning” sorterat efter kommunstorlek (2007)
Konsolidering Samordning Samverkan

9 Kommunernas kommunikationsbehov
Kunder Landstinget Kommunen X FK Skola och Barnomsorg Vård och omsorg AF Kultur Gata Länsstyrelsen Privata vårdgivare Sektoriell lösning eller en helhetslösning?

10 Landsting Kommuner Den kommunala sektorns (kommuner och landsting) sektorer har utvecklats sektoriellt med stuprörslösningar och suboptimala upplägg på sina respektive mjuka och hårda infrastrukturella ölösningar. Inom varje sektor finns naturligtvis för samhället effektiva och produktiva suboptimerade lösningar som kommer ur de unika behoven ur varje verksamhet Men Alla verksamheter har med andra verksamher ett antal gemensamma behov av lösningar som kan beskrivas som förvaltningsgemensamma specifikationner som 10 10

11 Landsting Kommuner Den kommunala sektorns (kommuner och landsting) sektorer har utvecklats sektoriellt med stuprörslösningar och suboptimala upplägg på sina respektive mjuka och hårda infrastrukturella ölösningar. Inom varje sektor finns naturligtvis för samhället effektiva och produktiva suboptimerade lösningar som kommer ur de unika behoven ur varje verksamhet Men Alla verksamheter har med andra verksamher ett antal gemensamma behov av lösningar som kan beskrivas som förvaltningsgemensamma specifikationner som 11 11

12 Högaktuellt Arbetet kring den nationella IT-strategin för vård och omsorg Regelverk Samverkan över huvudmannagränser Privata utförare Frågan om en nationell e-ID lösning Frågan om statens interna samordning Förvaltningsövergripande specifikationer -standardiserade, återanvändbara och organisationsoberoende Bredbandsfrågans fortsättning -2013

13 Förvaltningsövergripande lösningar
Standardiserade, återanvändbara och organisationsoberoende Medborgare Sjukvård Psykiatri Familjeläkare Landsting vård skola omsorg teknik Kommuner Socialstyrelsen CSN FK SKV Lantbruksverket Vägverket AMS Privata utförare Staten 13


Ladda ner ppt "Konferens om den Nationella IT-strategin för vård och omsorg"

Liknande presentationer


Google-annonser