Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den digitala revolutionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den digitala revolutionen"— Presentationens avskrift:

1 Den digitala revolutionen
Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet t.ex. Politik och demokrati Affärsverksamhet Information, kommunikation och nöjen Kunskapsbildning och kunskapsspridning Socialt samspel över alla gränser Hälso- och sjukvård och omsorg

2 Nya affärsmodeller

3 ”Inom tio år förutspås 40% av dagens Fortune 500-företag vara borta”
För att vi ska förstå att snabb förändringstakt * Babsen Olin School of Business, Fast Company April 2011

4 ”Medellivslängden för ett företag på S&P 500 har minskat från 67 år 1920 till 15 år idag”
Men - inte minst - accelererande förändringstakt Richard Foster, Yale University, 2013

5 Förutsättningar för värdeskapande ändras
2014 Värde $19 Mdr 55 anställda 2012 Bankrutt anställd a Värde $1 Mdr 13 anställda 1997 Värde $29 Mdr anställda Den här snabbheten vänder upp och ned på många förutsättningar Grundades gott om tid

6 Enligt uppgifter har Candy Crush saga sammanlagt runt 70 miljoner dagliga användare över alla plattformar – dagligen. I Hong Kong spelar så många som var sjunde person Candy Crush saga. Bakom Candy Crush saga står svenska King. Spelstudion håller till på kontor på två (snart tre) våningar i ett kontorshus i Norrtull i centrala Stockholm.

7 4 ”D” i digitaliseringens utvecklingssteg
Demateralisering Demonetarisering Demokratisering

8 Dematerialisering Några år senare finns kapaciteten hos alla dessa prylar på din smarta telefon

9 Smarta telefoner Telefon , Kalender, Klocka, TV
Kamera, Videokamera, Biljetter, Scanner, Fax, Gitarrstämmare, Metronom Telefon , Kalender, Klocka, TV Musikspelare, Väckarklocka, Böcker, Noteringsblock, Miniräknare, Karta, GPS, Fjärrkontroll, Betalterminal, Plånbok, Nycklar, Portabelt minne, Ficklampa, Kompass, Radio, Kalender, Klocka, TV, Sällskapsspel. Förstoringsglas, WiFi-hot-spots, Pulsräknare, Ordböcker m.m.

10 Demonetarisering Inte nog med att det finns på din telefon, det är gratis eller nästan Låga kostnader och ännu lägre marginalkostnader ger förutsättningar för nya affärsmodeller Fri mjukvara och innehåll pressar kostnaderna ytterligare

11 Dematerialisering Skivbutiker Boklådor Utlandssamtal
Bibliotek Radannonser

12 Demokratisering Prognos: 1 mdr+ abonnemang i Afrika 2015

13 NYA SÄTT ATT PÅVERKA Medborgarpanel via sms i Kinda kommun
TV-inslag om Kinda kommuns medborgarpanel som kommunicerar via sms Med stöd av regeringen har SKL tagit fram ett antal prototyper på verktyg för medborgardialog. Verktygen är framtagna i öppen källkod. Chat Diskussionsforum SMS-enkät Budgetsimulator Geopanel E-petitioner E-Mentometer Processkartläggning

14 Social medier: ”Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och låter dem skapa eget innehåll och interagera med varandra.” Facebook – cirka 3,8 miljoner användare i Sverige (c:a 520 miljoner i världen) Kanske runt Twitterkonton i Sverige idag – OBS osäkert! (över 105 miljoner i världen) Tidigare hade vi någon sorts ambition att ha kontroll på det som skrevs i media. Idag tror jag att vi får ha örat mot marken genom att vara närvarande och delaktiga i konversationen på nätet. Bevaka andras communities – lyssna av. Demokratiskt. Makten förflyttas

15 Människor – Empowerment, demokrati, fatta egna beslut
Företag – tillgång till data att bygga tjänster på

16 2013 Två av tre svenskar använder sålunda, åtminstone ibland, en
mobil för att koppla upp sig till internet. 65 % använder en smartmobil 30% av befolkningen har tillgång till en surfplatta En tredjedelen lägger allt från en tia upp till en hundralapp per månad på betalappar och totalsumman slutar på 670 miljoner per år, visar en undersökning som Sifo gjort för Tele 2. Män är mer benägna att betala för appar än kvinnor. På frågan vilken typ av appar du laddar ner är spel och bankappar det vanligaste svaret följt av sociala medier och kartor.

17 1980 Sverige var tidigt ute med att utveckla ett
mobiltelefonisystem redan 1950, men det dröjde fram till 80-talet innan mobiltelefonen började användas kommersiellt. På 90-talet blev mobilerna mindre och 2002 infördes WAP/GPRS med möjlighet att koppla upp sig till en förminskad version av internet. Samtidigt hade mobilerna utrustats med kamera, radio, musikspelare, GPS och förutom SMS och MMS kunde man också skicka och ta emot e-post. 2003 hade 80 procent av befolkningen tillgång till en mobiltelefon men fortfarande var det få (7%) som använde GPRS (mobil data). Fem år senare hade andelen av befolkningen med mobil stigit till 93 procent och hälften av dem hade nu möjlighet att koppla upp sig (Findahl, SoI 2007). Men de flesta använde inte denna möjlighet och när det gäller e-post var det mycket få (8%) som använde sin mobil för detta. Nästan alla unga utnyttjade möjligheten att sms:a och fotografera med sin mobil men den svenska modellen för mobilt internet tycktes ännu inte passa den unga internetgenerationen.

18 Framtida medborgares förväntningar på digitala välfärdstjänster
De "nya" generationernas medborgare, elever, patienter, företagare, trafikanter, kulturkonsumenter, medarbetare - tar det digitala för givet och naturligt. Tar för givet att kunna kommunicera och agera digitalt med företag som man handlar av (e-handel ökar), resebolag (bokar resor själva numera), media (väljer vad vi tittar/lyssnar på). Förväntningar

19 Big data Vad händer när datorkraften “i var mans hand” motsvarar beräkningskapaciteten hos samtliga mänskliga hjärnor?

20

21 …men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet

22 Den demografiska utmaningen
Vi lever allt längre Vi jobbar allt mindre Allt färre ska försörja allt fler Hur ska vi locka medarbetare på 8 år till vår sektorn

23

24 Utmaningar och möjligheter
Att finansiera välfärden år 2035 motsvarar 13 kronor mer i skatt Tidigare produktivi-tetsutveckling drevs till 40 procent av it. It-sektorn stod för merparten av denna utveckling, Digitala analfabeter, svårt att utföra jobb

25 SKL beslutade 2011 om Strategi för eSamhället
Strategins övergipande mål*: Enklare vardag för privatpersoner och företag. Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet. Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. * Även regeringen och E-delegationen har dessa mål

26 Center för eSamhället, SKL
Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhälls-byggnad, transporter och miljö Kultur, fritid och besöks-näring Demokrati och delaktighet Gemensamma funktioner och tjänster (mina meddelanden, mina fullmakter, e-arkiv) Grundläggande strukturella förutsättningar (arkitektur, säkerhet, lagar)

27 Samverkansutredningen
Hur få fart på digitaliseringen i hela offentliga sektorn? Hur öka digital samverkan utifrån ett livshändelseperspektiv? Styrning och finansiering?

28 Tre livshändelser som utgångspunkt
Bli förälder Starta företag Hitta arbete och försörjning Tre övergripande livshändelser – med en fördjupning inom respektive område. Vi vill dela med oss av de (preliminära) visioner som vi ser för de här livshändelserna

29 Karl 34 år – som blir förälder
Så här ser det ut för Karl när det gäller hans myndighetskontakter när han precis har blivit förälder. [Vi berättar om problembilden i nuläget från rapporten] Svårt att överblicka helheten – vet jag det jag behöver veta? Kunskapskrävande process som skapar ojämna förutsättningar för individer och grupper Begrepp och ärendetyper – vad betyder det jag läser? Manuella inslag – en källa till rationaliseringspotential

30 Finansiering – gemensamma lösningar
Prioriterade gemensamma lösningar finansieras utifrån en kostnads- och nyttoprincip med hjälp av gemensamma digitaliseringsmedel. De utgörs av en kombination av medel från tre olika källor: Reducering av pris och lönekompensationsmedel (statliga myndigheter) Omfördelning vid justering av generella statsbidrag (lokal och regional nivå) Särskilda statliga satsningar Andra gemensamma lösningar samt enskilda projekt finansieras av deltagande aktörer. LJ (Andra gemensamma satsningar är exempelvis några kommuner som går ihop kring utveckling av e-tjänster eller olika aktörer i en region)

31 Kommande behov Rapport: Förutsättningar för digital samverkan
Rapport till regeringen okt 2013: ”En grundläggande förutsättning för förslaget är att en styrelse etableras, vilken behöver ha en stark drivkraft, tunga mandat, en tydlig helhetssyn och verka utifrån koncernen Sveriges bästa” Den samordning som krävs kommuner, landsting och regioner emellan föreslås även fortsättningsvis hanteras av SKL och de grupperingar som CeSam och Inera där utgör. Regeringen Samverkansorgan eSamhälle Nationell nivå Samarbetsorgan lokalt och regional nivå (SKL, CeSam, CeHis) Statliga myndigheter (inkl länsstyrelser) Landsting och Regioner Kommuner i samverkan eller enskilt

32 Överenskommelser och samverkan inom kommunal sektor
Förslag om särskild satsning på gemensamma kravspecifikationer Förslag om organisation för att äga och förvalta gemensamma digitala lösningar

33 En blick söderut - Kombit
33 ”gemensamma lösningar” idag, ett urval: Nyt BBR (Fastighetsregistret) Byg og miljo (Söka bygglov) DUBU (Utsatta barn och unga) Arbejdsgangsbanken (Kommunala processer – ”arbetsgång”) Fœlles SPROG (verksamhetssystem socialtjänst) Praksys (Gemensamt system för sjukförsäkringssystemet) FLIS (Faelleskommunal ledelseinformation)

34

35 Verksamhet och tjänster
Telekom El, värme & VA Transport Industri Kultur Turism Media FoU Miljö Vård Lokalt näringsliv Hantverk Handel Verksamhet och tjänster Fritid Skola Fastighet & Bygg Bank & Försäkring Omsorg Jordbruk, skog tekniska plattformar juridik affärs- modeller Mjuk infrastruktur transmission lagring gränssnitt signering avtal Protokoll, IP licenser standards domänhantering behörighet e-id stomnät tomrör radiolänk ADSL kabel-TV Hård infrastruktur fastighetsnät PLC WiMax kopparnät WiFi lokala nät (fiber) TV 3G GSM Radio 35

36 Hälsa, vård och omsorg i förändring -Fakta och spådomar-
Infektionssjukdomar har minskat kraftigt Man överlever de stora folksjukdomarna i högre utsträckning Cancer, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes etc. Smärtor i rörelseapparaten och ”själen” ökar Den högspecialiserade sjukvården blir allt mer specialiserad och internationell Antalet vårdplatser på sjukhus minskar

37 Vård, omsorg, trygghet, delaktighet och service i hemmet – som stöds av digitala tjänster
framtida vård kommer i allt större utsträckning bedrivas i hemmet, där patienten kommunicerar med och hanteras av en vårdoperatör över ett kommunikationsnätverk. Vård i hemmet innebär en mängd utmaningar som kräver samverkan från flera aktörer för att lyckas. Bild: Swedish ICT

38 Hälsa, vård och omsorg i förändring -Fakta och spådomar-
Vård, omsorg, trygghet, delaktighet och service i hemmet byggs ut och utvecklas snabbt Ansvaret för och delaktigheten i din egen hälsa ökar Hälsa För Mig, MVK, Journal på nätet, NOD KBT och annan terapi på nätet m.m. Armband som registrerar sömncykler, kaloriintag, steg, blodtryck, temperatur. Uppgifterna överförs automatiskt till din mobil Utrustning för e-hälsa finns i de flesta hem. Kamera, mikrofon, larm, digital hub, high-tech toa, robotar

39 E-hemtjänst Upplevda värden: En betydande del av hemtjänstens vardag består av tillsynsbesök, där restiden till och från bostaden är en stor kostnadspost. Även om tillsynsbesöket är ett möte mellan människor kan det också uppfattas som för kort eller av andra skäl inte upplevas som av hög kvalitet. Erfarenheten visar att samtal eller möten via IKT-lösningar skapar hög upplevd kvalitet även då den faktiska interaktionen sker under kortare tid. Förklaringen till detta består bl.a. i oberoende, valfrihet att själv välja tillfälle och kontroll över situationen. Därför upplevs nattillsyn som en tjänst med hög kvalitet även om den sociala interaktionen är låg. Brukaren kan känna trygghet och kan sova oberoende av ett möte med hemtjänstpersonalen. Flera IKT-lösningar ger hög upplevd kvalitet i kombination med hög social interaktion, samtidigt som de är kostnadseffektiva. En Välfärdstjänst är förhöjd livskvalitet och en förtjänst - Ett case om välfärdsteknologi baserat på erfarenheter från regeringsprogrammet ”Teknik för äldre” samt västerås stad Anders lundkvist, björn sundberg Att sova tryggt Nattillsyn via kamera ger brukaren sömn utan avbrott eller besök. Ingen inspelning sker och tillsyn sker endast vid i förväg överenskomna tillfällen. Att leva ett självständigt liv Mobil fjärrstyrd bildtelefoni skapar möten på brukarens egna villkor och med hög livskvalitet.

40 Hälsa, vård och omsorg i förändring -Fakta och spådomar-
Riskindivider kan behöva mer avancerad utrustning: mätande plåster, töjbara sensorer som stämplas in i huden, sändare i pacemaker, blodvärdesmätare etc Tandborsten avläser din tandhälsa och skickar rapport till din tandläkare. Du blir kallad precis när det behövs Enklare åkommor diagnosticeras i hemmet Expertsystem på webben, där symtom och värden matas in och en diagnos genereras. Det har visat sig att expertsystemen är mycket pålitliga t.ex. Dr Watson och Crowd Med.

41 Hälsa, vård och omsorg i förändring -Fakta och spådomar-
Obalanser i kroppen eller riskfyllda levnadsvanor kan upptäckas och åtgärdas tidigt Screening för risker och sjukdom är utbyggd och individanpassad. Sjukdomshistoria, genetisk profil, beteende och miljö avgör för vad och hur ofta man screenas Det är ovanligt att bli inlagd på sjukhus. Övervakningen i hemmet är mycket avancerad Även avancerad vård sker i hemmet och många ingrepp och även mer avancerad diagnostik kan göras i hemmet.

42 Hälsa, vård och omsorg i förändring -Fakta och spådomar-
Många organ kan bytas. De skrivs ut via 3D skrivare, i vissa fall direkt in i kroppen Förbättring av organ – när organ tillverkas kan de också förbättras och bli effektivare och slitstarkare

43 Överenskommelse 2014 eHälsa
Regionala stimulansbidrag: Införa e-tjänster inom socialtjänsten för invånare Beslut om att påbörja processen att etablera konceptet ”Ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet” inkl. säker roll- och behörighets-ID, mobil dokumentation m.m. Säkerställa att trygghetslarm som kommunen beviljar är digitala och fungerar, hela kedjan! Fullfölja införande och användning av NPÖ, konsument och producent SKL beviljar bidragen via kommunförbund/regioner

44 SKL Ansvara för pilotstudie i några län med 1177 för socialtjänsten och överväga koppling till Hälsa För Mig Leda projekt, samordna och sprida kunskap om ”Trygghet, delaktighet och service i hemmet” inkl. digitala trygghetslarm Leda projekt för nationell sammanhållen IT-infrastruktur. Infra 2.0 och NPÖ 2.0


Ladda ner ppt "Den digitala revolutionen"

Liknande presentationer


Google-annonser