Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den digitala revolutionen  Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet t.ex. - Politik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den digitala revolutionen  Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet t.ex. - Politik."— Presentationens avskrift:

1 Den digitala revolutionen  Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet t.ex. - Politik och demokrati - Affärsverksamhet - Information, kommunikation och nöjen - Kunskapsbildning och kunskapsspridning - Socialt samspel över alla gränser - Hälso- och sjukvård och omsorg

2 Nya affärsmodeller

3 ”Inom tio år förutspås 40% av dagens Fortune 500-företag vara borta” * Babsen Olin School of Business, Fast Company April 2011Babsen Olin School of Business, Fast Company April 2011

4 ”Medellivslängden för ett företag på S&P 500 har minskat från 67 år 1920 till 15 år idag” Richard Foster, Yale University, 2013

5 Förutsättningar för värdeskapande ändras 1997 Värde $29 Mdr 140 000 anställda 2012 Bankrutt 17 000 anställd a 2012 Värde $1 Mdr 13 anställda 2014 Värde $19 Mdr 55 anställda

6

7 4 ”D” i digitaliseringens utvecklingssteg Digitalisering Demateralisering Demonetarisering Demokratisering

8 Dematerialisering Några år senare finns kapaciteten hos alla dessa prylar på din smarta telefon

9 Smarta telefoner Telefon, Kalender, Klocka, TV Kamera, Videokamera, Biljetter, Scanner, Fax, Gitarrstämmare, Metronom Musikspelare, Väckarklocka, Böcker, Noteringsblock, Miniräknare, Karta, GPS, Fjärrkontroll, Betalterminal, Plånbok, Nycklar, Portabelt minne, Ficklampa, Kompass, Radio, Kalender, Klocka, TV, Sällskapsspel. Förstoringsglas, WiFi-hot-spots, Pulsräknare, Ordböcker m.m.

10 Demonetarisering Inte nog med att det finns på din telefon, det är gratis eller nästan Låga kostnader och ännu lägre marginalkostnader ger förutsättningar för nya affärsmodeller Fri mjukvara och innehåll pressar kostnaderna ytterligare

11 Dematerialisering SkivbutikerBoklådor Utlandssamtal BibliotekRadannonser

12 Demokratisering Prognos: 1 mdr+ abonnemang i Afrika 2015

13 NYA SÄTT ATT PÅVERKA

14

15

16 2013

17 1980

18 Framtida medborgares förväntningar på digitala välfärdstjänster Förväntningar

19 Big data

20

21 …men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet

22 Den demografiska utmaningen Vi lever allt längre Vi jobbar allt mindre Allt färre ska försörja allt fler Hur ska vi locka 420 000 medarbetare på 8 år till vår sektorn

23

24 Utmaningar och möjligheter Att finansiera välfärden år 2035 motsvarar 13 kronor mer i skatt

25 SKL beslutade 2011 om Strategi för eSamhället Strategins övergipande mål*:  Enklare vardag för privatpersoner och företag.  Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet.  Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. * Även regeringen och E-delegationen har dessa mål

26 Center för eSamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhälls- byggnad, transporter och miljö Kultur, fritid och besöks- näring Demokrati och delaktighet Grundläggande strukturella förutsättningar (arkitektur, säkerhet, lagar) Gemensamma funktioner och tjänster (mina meddelanden, mina fullmakter, e-arkiv)

27 Samverkansutredningen  Hur få fart på digitaliseringen i hela offentliga sektorn?  Hur öka digital samverkan utifrån ett livshändelseperspektiv?  Styrning och finansiering?

28 28 Tre livshändelser som utgångspunkt Bli förälder Hitta arbete och försörjning Starta företag

29 29 Karl 34 år – som blir förälder

30 30 Finansiering – gemensamma lösningar Prioriterade gemensamma lösningar finansieras utifrån en kostnads- och nyttoprincip med hjälp av gemensamma digitaliseringsmedel. De utgörs av en kombination av medel från tre olika källor: Reducering av pris och lönekompensationsmedel (statliga myndigheter) Omfördelning vid justering av generella statsbidrag (lokal och regional nivå) Särskilda statliga satsningar Andra gemensamma lösningar samt enskilda projekt finansieras av deltagande aktörer.

31  Rapport till regeringen okt 2013: ”En grundläggande förutsättning för förslaget är att en styrelse etableras, vilken behöver ha en stark drivkraft, tunga mandat, en tydlig helhetssyn och verka utifrån koncernen Sveriges bästa” Kommande behov Rapport: Förutsättningar för digital samverkan Regeringen Statliga myndigheter (inkl länsstyrelser) Kommuner i samverkan eller enskilt Landsting och Regioner Samarbetsorgan lokalt och regional nivå (SKL, CeSam, CeHis) Samverkansorgan eSamhälle Nationell nivå Den samordning som krävs kommuner, landsting och regioner emellan föreslås även fortsättningsvis hanteras av SKL och de grupperingar som CeSam och Inera där utgör.

32 Överenskommelser och samverkan inom kommunal sektor 1.Förslag om särskild satsning på gemensamma kravspecifikationer 2. Förslag om organisation för att äga och förvalta gemensamma digitala lösningar 32

33 En blick söderut - Kombit  33 ”gemensamma lösningar” idag, ett urval: - Nyt BBR (Fastighetsregistret) - Byg og miljo (Söka bygglov) - DUBU (Utsatta barn och unga) - Arbejdsgangsbanken (Kommunala processer – ”arbetsgång”) - Fœlles SPROG (verksamhetssystem socialtjänst) - Praksys (Gemensamt system för sjukförsäkringssystemet) - FLIS (Faelleskommunal ledelseinformation)

34

35 Media Skola Miljö Omsorg Kultur Fastighet & Bygg Industri Handel Vård Transport Jordbruk, skog Turism Hantverk Fritid Bank & Försäkring Telekom Lokalt näringsliv FoU El, värme & VA e-id standards domänhantering affärs- modeller licenser transmission Protokoll, IP avtal tekniska plattformar behörighet juridik gränssnitt lagring signering Radio kopparnät TV 3G tomrör PLC lokala nät (fiber) kabel-TV ADSL GSM WiMax radiolänk stomnät WiFi fastighetsnät Verksamhet och tjänster Mjuk infrastruktur Hård infrastruktur

36 Hälsa, vård och omsorg i förändring -Fakta och spådomar-  Infektionssjukdomar har minskat kraftigt  Man överlever de stora folksjukdomarna i högre utsträckning - Cancer, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes etc.  Smärtor i rörelseapparaten och ”själen” ökar  Den högspecialiserade sjukvården blir allt mer specialiserad och internationell  Antalet vårdplatser på sjukhus minskar

37 Vård, omsorg, trygghet, delaktighet och service i hemmet – som stöds av digitala tjänster

38 Hälsa, vård och omsorg i förändring -Fakta och spådomar-  Vård, omsorg, trygghet, delaktighet och service i hemmet byggs ut och utvecklas snabbt  Ansvaret för och delaktigheten i din egen hälsa ökar  Hälsa För Mig, MVK, Journal på nätet, NOD  KBT och annan terapi på nätet m.m.  Armband som registrerar sömncykler, kaloriintag, steg, blodtryck, temperatur. Uppgifterna överförs automatiskt till din mobil  Utrustning för e-hälsa finns i de flesta hem. - Kamera, mikrofon, larm, digital hub, high-tech toa, robotar

39 E-hemtjänst

40 Hälsa, vård och omsorg i förändring -Fakta och spådomar-  Riskindivider kan behöva mer avancerad utrustning: - mätande plåster, töjbara sensorer som stämplas in i huden, sändare i pacemaker, blodvärdesmätare etc  Tandborsten avläser din tandhälsa och skickar rapport till din tandläkare. Du blir kallad precis när det behövs Enklare åkommor diagnosticeras i hemmet Expertsystem på webben, där symtom och värden matas in och en diagnos genereras. Det har visat sig att expertsystemen är mycket pålitliga t.ex. Dr Watson och Crowd Med.

41 Hälsa, vård och omsorg i förändring -Fakta och spådomar- Obalanser i kroppen eller riskfyllda levnadsvanor kan upptäckas och åtgärdas tidigt Screening för risker och sjukdom är utbyggd och individanpassad. Sjukdomshistoria, genetisk profil, beteende och miljö avgör för vad och hur ofta man screenas Det är ovanligt att bli inlagd på sjukhus. Övervakningen i hemmet är mycket avancerad Även avancerad vård sker i hemmet och många ingrepp och även mer avancerad diagnostik kan göras i hemmet.

42 Hälsa, vård och omsorg i förändring -Fakta och spådomar- Många organ kan bytas. De skrivs ut via 3D skrivare, i vissa fall direkt in i kroppen Förbättring av organ – när organ tillverkas kan de också förbättras och bli effektivare och slitstarkare

43 Överenskommelse 2014 eHälsa  Regionala stimulansbidrag: - Införa e-tjänster inom socialtjänsten för invånare - Beslut om att påbörja processen att etablera konceptet ”Ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet” inkl. säker roll- och behörighets-ID, mobil dokumentation m.m. - Säkerställa att trygghetslarm som kommunen beviljar är digitala och fungerar, hela kedjan! - Fullfölja införande och användning av NPÖ, konsument och producent - SKL beviljar bidragen via kommunförbund/regioner

44 SKL  Ansvara för pilotstudie i några län med 1177 för socialtjänsten och överväga koppling till Hälsa För Mig  Leda projekt, samordna och sprida kunskap om ”Trygghet, delaktighet och service i hemmet” inkl. digitala trygghetslarm  Leda projekt för nationell sammanhållen IT-infrastruktur. Infra 2.0 och NPÖ 2.0


Ladda ner ppt "Den digitala revolutionen  Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet t.ex. - Politik."

Liknande presentationer


Google-annonser