Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det blommar i Botkyrka Hans Lindgren. Snabb-fakta 88.000 invånare/100 språk Småskaligt näringsliv (plus AlfaLaval, DeLaval och Tumba Bruk/Crane) Kommunen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det blommar i Botkyrka Hans Lindgren. Snabb-fakta 88.000 invånare/100 språk Småskaligt näringsliv (plus AlfaLaval, DeLaval och Tumba Bruk/Crane) Kommunen."— Presentationens avskrift:

1 Det blommar i Botkyrka Hans Lindgren

2

3

4 Snabb-fakta 88.000 invånare/100 språk Småskaligt näringsliv (plus AlfaLaval, DeLaval och Tumba Bruk/Crane) Kommunen största arbetsgivaren

5 Varför e-förvaltning och e-strategier? Skapa NYTTA för medborgaren, samhället och oss själva

6 Digital teknik Organisation Kompetens e-

7

8 Dialog Inspiration Nuläge Vägvisare

9 e-strategi kfm IT-strategi Komm- strategi HR- strategier Kanal- strategi Verksamhets- strategier

10 e-strategi-gruppen Rådgivande för e-frågor och IT-frågor på strategisk/taktisk nivå Stödjer genomförande och uppföljning Leds av IT-chefen Samtliga förvaltningsledningar Mandat att föra förvaltningens talan – Ansvar att föra vidare frågor/diskussioner till förvaltningen och… vi är HÄR! Öka handlingskraften i genomförandet av flerårsplanens mål

11 Blomlådan hos oss – så har vi gjort OmrådeInblandade parter 1 Äldreomsorg o socialtVof, soc 2 Barn och utbildningUf (inkl barn), avux 3 Näringsliv och arbeteNäringsliv, Upphandl, HR 4 Stadsbyggnad, teknik och miljöSbf, Teknik 5 Kultur och fritidKof 6 Demokrati och delaktighet /Allmänhetens bemötande MBK, KC, demokrati, Web.koord Gemensamt (e-strategi-gruppen)

12 Små grupper Lunchmöten Intensiv dialog Brobygge! A-HA!!! HA-HA!!! Tack för maten!

13 Uppföljning Sammanställning Analys Handlingsplan/strategisk dialog – baserad på men inte enbart om eBlomlådan

14 Mäta och jämföra - fast vi inte skulle…

15 Förändring

16 Vård & omsorg - Socialtjänst Verksamheten har i planeringen av det egna utvecklingsarbetet beaktat digitaliseringens möjligheter för att uppnå mål. 2 2 Verksamheten tar systematisk reda på målgruppens behov av digitala tjänster inom vård och omsorg. 2 11 Verksamheten arbetar aktivt med samordnad vårdplanering med stöd av IT. 3 3 Verksamheten nyttjar IT-stöd för en effektiv bemanningsplanering. 3 3 Verksamheten har minskat sina handläggningstider med hjälp av IT-stöd och förändrat arbetssätt. 2 2 Utförare (kommunala och privata) inom verksamhetsområdet rapporterar kvalitetsindikatorer digitalt. 1 2 Verksamheten har hämtat hem nyttan av gjorda e-satsningar, t.ex. genom att använda frigjord tid till mer värdeskapande arbete. 2152,14 2152,14 Skola & lärande Verksamheten har i planeringen av det egna utvecklingsarbetet beaktat digitaliseringens möjligheter för att uppnå mål. 3 3 Verksamheten tar systematisk reda på målgruppens behov av digitala tjänster inom skola och lärande. 2 3 Verksamheten arbetar systematiskt med att ge lärare och elever förutsättningar för användande digitala lärverktyg. 3 3 Verksamheten följer upp hur måluppfyllelsen i skolan påverkas av användandet av digitala lärverktyg. 3 3 Verksamheten har minskat sina handläggningstider med hjälp av IT-stöd och förändrat arbetssätt. 2 2 Utförare (kommunala och privata) inom verksamhetsområdet rapporterar kvalitetsindikatorer digitalt. 3 3 Verksamheten har hämtat hem nyttan av gjorda e-satsningar, t.ex. genom att använda frigjord tid till mer värdeskapande arbete. 3192,71 3202,86 Näringsliv & Arbete Verksamheten har i planeringen av det egna utvecklingsarbetet beaktat digitaliseringens möjligheter för att uppnå mål. 3 21 Verksamheten tar systematisk reda på målgruppens behov av digitala tjänster inom näringsliv och arbete. 2 2 Verksamheten använder IT-stöd för att samordna sin tillsyn gentemot företagare. 1 1 Verksamheten har minskat sina handläggningstider med hjälp av IT-stöd och förändrat arbetssätt. 3 12 Verksamheten har hämtat hem nyttan av gjorda e-satsningar, t.ex. genom att använda frigjord tid till mer värdeskapande arbete. 3122,40 171,402 Samhällsbyggnad, transport och miljö Verksamheten har i planeringen av det egna utvecklingsarbetet beaktat digitaliseringens möjligheter för att uppnå mål. 3 3 Verksamheten tar systematisk reda på målgruppens behov av digitala tjänster inom samhällsbyggnad, transport och miljö. 1 2 Verksamheten använder IT-stöd för att samordna hantering och åtgärdande av felanmälningar. 3 3 Verksamheten har minskat sina handläggningstider med hjälp av IT-stöd och förändrat arbetssätt. 2 3 Utförare (kommunala och privata) inom verksamhetsområdet rapporterar kvalitetsindikatorer digitalt. 2 2 Verksamheten har hämtat hem nyttan av gjorda e-satsningar, t.ex. genom att använda frigjord tid till mer värdeskapande arbete. 1122,00 2152,50 Förändring

17 Utmaning 2014 Politiskt resultatmål: Förbättra resultatet i e-Blomlådan jämfört med 2013. e-Blomlådan Ny version, nya indikatorer!!!

18 hans.lindgren@botkyrka.se


Ladda ner ppt "Det blommar i Botkyrka Hans Lindgren. Snabb-fakta 88.000 invånare/100 språk Småskaligt näringsliv (plus AlfaLaval, DeLaval och Tumba Bruk/Crane) Kommunen."

Liknande presentationer


Google-annonser