Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Ledardagen! 1=Ja 2=Nej 3=Vet ej Mår du bra ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Ledardagen! 1=Ja 2=Nej 3=Vet ej Mår du bra ?"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Ledardagen! 1=Ja 2=Nej 3=Vet ej Mår du bra ?

2 Varför en gemensam målbild? Vi är: Kunniga engagerade bra resultat inom flera områden, Vi behöver: kraftsamla inom vissa områden

3 Inga nya målområden - istället ihärdighet Kvalitet, patientsäkerhet Tillgänglighet Delaktighet Nytt Betona patientens perspektiv Vässade konkreta mål Målbild 2012

4 Patienten Vårdgivaren Finansiären Forskaren Olika perspektiv på vården

5 Patientens fokus utifrån TILLGÄNGLIGHET KVALITET DELAKTIGHET EKONOMI Rätt vård i rätt tid Vårdgarantin Befolkningens hälsa Bemötande Patientsäkerhet Kliniska resultat Forskning Vårdval Patientinflytande Målbild 2012 – bra vård och bättre hälsa

6 2012 vill jag som patient… Alltid kunna nå sjukvården per telefon < 5 minuter Få kontakt med primärvården inom 0-5 dagar På akutmottagning inte behöva vänta i väntrum mer än 1 timme och vara klar inom 3 timmar Få tillgång till specialistvård inom 30-60 dagar Alltid få tid för mottagning eller behandling vid beslutstillfället Om tillgänglighet

7 2012 vill jag som patient… Kunna lita på att kliniska resultat är bland de bästa i landet och att inte råka ut för undvikbara skador Kunna få råd om min hälsa Få ett gott bemötande Slippa en vårdrelaterad infektion Om kvalitet och säkerhet

8 2012 vill jag som patient… Kunna känna mig delaktig i min vård Kunna använda en del tjänster via datorn Om delaktighet

9 Genom att följa upp, mäta och analysera resultaten Ändrade arbetssätt ger också ändrade resultat Hur ska vi veta om vi når målet?

10 Prioritera utvecklingsarbete Chefens och medarbetarnas dubbla ansvar, dagens och morgondagens arbete Ta bort icke värdeskapande aktiviteter Få inspiration av andra Arbeta mer tillsammans Använda beprövade metoder/modeller Hur får vi tid att arbeta med utveckling?

11 Vårdprocesscentrum PSE HU Verksamhetsutvecklare HR Utbildningar Studenter Nätverk Med mera Vilket stöd finns i utvecklingsarbetet?

12 Hur mycket tid i veckan avsätter du för verksamhetsutveckling? 1.<1 tim 2.1-5 tim 3.6-10 tim 4.>10 tim

13 Varje enhet behöver konkretisera vad som behöver göras Uppföljning, mätning och analys av resultaten Jämföra med andra Presentera resultat Efterfråga förbättringar Hur blir målbilden en del av vardagen?

14 Ledningens aktiva engagemang Mål 2010 Alla ledare efterfrågar resultat för kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och bemötande, samt driver aktivt förbättringsarbete Alla enheter redovisar fortlöpande och öppet sina resultat Från väntelista till direkt bokning För detta krävs

15 ”All förändring du vill se i världen måste börja hos dig själv” Mahatma Gandhi Förändring kräver fokus

16 Att arbeta ännu mera är inte lösningen Det finns många bra exempel på hur vi kan arbeta annorlunda Jag kommer ihärdigt att följa hur vi arbetar med detta

17 Utmaningen är… Att kunna nå dessa mål inom ramen för de tillgängliga ekonomiska resurserna

18 1=Ja 2=Nej 3=Ej aktuellt Pågår det nu på din enhet förbättringsarbete för att förbättra tillgängligheten?

19 Patientens fokus utifrån TILLGÄNGLIGHET KVALITET DELAKTIGHET EKONOMI Rätt vård i rätt tid Vårdgarantin Befolkningens hälsa Bemötande Patientsäkerhet Kliniska resultat Forskning Vårdval Patientinflytande Målbild 2012 – bra vård och bättre hälsa


Ladda ner ppt "Välkommen till Ledardagen! 1=Ja 2=Nej 3=Vet ej Mår du bra ?"

Liknande presentationer


Google-annonser