Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAD ÄR ETT LYCKAT UTVECKLINGSARBETE? EFFEKTER RESULTAT AKTIVITETER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAD ÄR ETT LYCKAT UTVECKLINGSARBETE? EFFEKTER RESULTAT AKTIVITETER."— Presentationens avskrift:

1 VAD ÄR ETT LYCKAT UTVECKLINGSARBETE? EFFEKTER RESULTAT AKTIVITETER

2 Exempel - kompetensutveckling EFFEKTER – ETABLERA NYA ARBETSSÄTT RESULTAT – PRÖVA NYTT ARBETSSÄTT UTFALL AV AKTIVITETER – DELTAGANDE I UTBILDNING, NÖJDHET OCH NYTTA

3 Problem med hållbarheten FOKUS PÅ UTFALL OCH AKTIVITETER BEROR PÅ EN PROJEKTLOGIK OCH ETT FÖRENKLAT PLANERINGSTÄNKANDE

4 MEKANISMER FÖR HÅLLBARHET RESULTAT EFFEKTER

5 Strategiska beslut i samspel med ägarna Sätta ramar Följa utveckling Implementera resultat Pröva idéer och genomföra förändringar Professionell styrning Hur organisera utveckling? Organisera nätverk Engagera Motivera Föra dialog Krävande finansiärer Kompetent ledning Engagerade deltagare Brukare med inflytande Aktivt ägarskap

6 Styrdokument Ledningsprocesser Budget, mål och uppföljning Beslut Organisationsutveckling StödprocesserKärnprocesser HR Ekonomi Kommunikation Leda samhällsutvecklingenMyndighetsutövningTillhandahålla tjänsteservice Vi är till för kvinnor, män, flickor och pojkar Struktur Kultur

7 HUR GENOMFÖRA ETT NATIONELLT UTVECKLINGSARBETE? 1)EXTERN FINANSIERING I FORM AV PROJEKT ELLER PROGRAM (HÅJ) 1)EGEN FINANSIERING – NATIONELLT STÖD OCH SAMORDNING (VERKSAMHETSLYFTET)

8 ATT TÄNKA PÅ KOMBINERA NATIONELLT STÖD MED LOKALT ENGAGEMANG EN DEL AV VERKSAMHETEN ÄGARSKAP OCH STYRNING PÅDRIVANDE LEDNING HÖG DELAKTIGHET IT-AVDELNNGEN – SERVICE OCH STÖD LÄRANDE UTVÄRDERING


Ladda ner ppt "VAD ÄR ETT LYCKAT UTVECKLINGSARBETE? EFFEKTER RESULTAT AKTIVITETER."

Liknande presentationer


Google-annonser