Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOMMUNKOMPASSEN - vad är det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOMMUNKOMPASSEN - vad är det?"— Presentationens avskrift:

1 KOMMUNKOMPASSEN - vad är det?
En genomlysning av kommunen – ett verktyg för kommunal utveckling Utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet Utveckla effektiva verksamheter och tjänster med hög kvalitet Skapa goda arbetsplatser och delaktiga medarbetare Skapa goda förutsättningar för tillväxt Brukarperspektiv Helhetsperspektiv Poängbedömning Nulägesanalys

2 Kommunkompassen - dimensioner
POLITISKT SYSTEM - Hur kommunicerar politiker med medborgarna och förvaltningarna? PRODUKTIONSSYSTEM - Vilka system för produktion av tjänster finns i kommunen? PSYKOSOCIALT SYSTEM Hur ser det ut med personalpolicy, ledarskapspolicy, medarbetarpolicy mm. i kommunen? LOKALSAMHÄLLET - Vilka kontakter och nätverk finns till medborgarna?

3 KRITERIER Offentlighet 2.Tillgänglighet
Information (pressutskick, hemsida, info till hushåll) Medborgarengagemang (Ö-råd, öppna möten, medborgarförslag) Information om resultat (Bokslut, årsredovisningar, (”lightversioner”) 2.Tillgänglighet Effekter ute av policys mm. Visar vi vad vi gör? Anpassar vi utbudet efter brukarna t.ex. bistånd? Jobbar vi med brukarundersökningar? Fångar vi upp klagomål? Utbildar vi för att möta allmänheten?

4 3. TYDLIGHET OCH SAMSPEL Politiker och utförare
Målformulering Vad? Hur? Blandar vi ihop rollerna? Har rapportering gemensam struktur? Möts man i dialog – politiker och tjänstemän? LEDNING, DECENTRALICERING, DELE- GATION (tjänstemän) Frihet och ansvar (om man drar över budget, vad händer då?) Förvaltningsövergripande samarbete Andra intäktskällor (ex. gymnasiet – näringslivet) Chefsrekrytering – belöning Information, syns förv.cheferna, finns det nätverk?

5 5. KONTROLL OCH STYRNING 6. PERSONALFöRVALTNING
Styra och rapportera verksamheten Hur bygger man budget? Hur redovisas kostnader? Vad händer vid avvikelser? 6. PERSONALFöRVALTNING Kompetensutveckling (vet vi behovet i organisation – hos individ?) Medarbetarsamtal Chefers kompetensutveckling Ps.social enkäter

6 7. FÖRBÄTTRINGSARBETE 8. SAMHÄLLSBYGGARE
Hur arbetar vi med utvärdering? Hur tar vi tillvara erfarenhet? (klara system, lämna över) Internet (jobbar vi rationellt?) Lär vi av jämförelser? 8. SAMHÄLLSBYGGARE Stöd till föreningsliv och organisationer Kulturkommun Nya företag till kommunen – hur? Internetkontakter

7 Kommunkompassen - genomförande
1. Intervjuer – ca. 40 st. under 3 dagar 2. Rapport – muntlig, i direkt anslutning till intervjuerna 3. Rapport – skriftlig, kort tid efter intervjuerna Kvalitetssäkrad av Oslo Innehåller: Genomgång av kriterier Kommunens starka sidor resp. förbättringsområden Jämförelse med likvärdiga kommuner 4. Möjlighet till muntlig presentation

8 Vad är kvalitet? MÄTA! MÄTA! VAD? HUR? VAD? HUR? VAD? Politik
Beställ-ning VAD? HUR? Tjänster VAD? Med-borgare Politik Verksamheter Brukare MÄTA! MÄTA!

9 Kommunkompassen Ögonblicksbild - ej heltäckande
Nuläge - ej ”poäng” för planerade aktiviteter Förvaltningsövergripande - Förvaltningar kan vara goda exempel Intervjuer Dokumentation

10 Kommunkompassen

11 Kommunkompassen - totalsumma
Median – 409p


Ladda ner ppt "KOMMUNKOMPASSEN - vad är det?"

Liknande presentationer


Google-annonser