Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOMMUNKOMPASSEN - vad är det? En genomlysning av kommunen – ett verktyg för kommunal utveckling ► Utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet ► Utveckla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOMMUNKOMPASSEN - vad är det? En genomlysning av kommunen – ett verktyg för kommunal utveckling ► Utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet ► Utveckla."— Presentationens avskrift:

1 KOMMUNKOMPASSEN - vad är det? En genomlysning av kommunen – ett verktyg för kommunal utveckling ► Utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet ► Utveckla effektiva verksamheter och tjänster med hög kvalitet ► Skapa goda arbetsplatser och delaktiga medarbetare ► Skapa goda förutsättningar för tillväxt ► Brukarperspektiv ► Helhetsperspektiv ► Poängbedömning ► Nulägesanalys

2 Kommunkompassen - dimensioner ► POLITISKT SYSTEM - Hur kommunicerar politiker med medborgarna och förvaltningarna? ► PRODUKTIONSSYSTEM - Vilka system för produktion av tjänster finns i kommunen? ► PSYKOSOCIALT SYSTEM - Hur ser det ut med personalpolicy, ledarskapspolicy, medarbetarpolicy mm. i kommunen? medarbetarpolicy mm. i kommunen? ► LOKALSAMHÄLLET - Vilka kontakter och nätverk finns till medborgarna?

3 KRITERIER 1. Offentlighet ► Information (pressutskick, hemsida, info till hushåll) ► Medborgarengagemang (Ö-råd, öppna möten, medborgarförslag) ► Information om resultat (Bokslut, årsredovisningar, (”lightversioner”) 2.Tillgänglighet ► Effekter ute av policys mm. ► Visar vi vad vi gör? ► Anpassar vi utbudet efter brukarna t.ex. bistånd? ► Jobbar vi med brukarundersökningar? ► Fångar vi upp klagomål? ► Utbildar vi för att möta allmänheten?

4 3. TYDLIGHET OCH SAMSPEL Politiker och utförare ► Målformulering ► Vad? Hur? Blandar vi ihop rollerna? ► Har rapportering gemensam struktur? ► Möts man i dialog – politiker och tjänstemän? 4. LEDNING, DECENTRALICERING, DELE- GATION (tjänstemän) GATION (tjänstemän) ► Frihet och ansvar (om man drar över budget, vad händer då?) ► Förvaltningsövergripande samarbete ► Andra intäktskällor (ex. gymnasiet – näringslivet) ► Chefsrekrytering – belöning ► Information, syns förv.cheferna, finns det nätverk?

5 KONTROLL OCH STYRNING 5. KONTROLL OCH STYRNING ► Styra och rapportera verksamheten ► Hur bygger man budget? ► Hur redovisas kostnader? ► Vad händer vid avvikelser? 6. PERSONALFöRVALTNING ► Kompetensutveckling (vet vi behovet i organisation – hos individ?) ► Medarbetarsamtal ► Chefers kompetensutveckling ► Ps.social enkäter

6 7. FÖRBÄTTRINGSARBETE ► Hur arbetar vi med utvärdering? ► Hur tar vi tillvara erfarenhet? (klara system, lämna över) ► Internet (jobbar vi rationellt?) ► Lär vi av jämförelser? 8. SAMHÄLLSBYGGARE ► Stöd till föreningsliv och organisationer ► Kulturkommun ► Nya företag till kommunen – hur? ► Internetkontakter

7 Kommunkompassen - genomförande ► Kvalitetssäkrad av Oslo Innehåller: ► Genomgång av kriterier ► Kommunens starka sidor resp. förbättringsområden ► Jämförelse med likvärdiga kommuner 1. Intervjuer – ca. 40 st. under 3 dagar 2. Rapport – muntlig, i direkt anslutning till intervjuerna 3. Rapport – skriftlig, kort tid efter intervjuerna 4.Möjlighet till muntlig presentation

8 Vad är kvalitet? Med- borgare VAD? Tjänster VAD? Beställ- ning VAD? Verksamheter HUR? MÄTA! Politik HUR? MÄTA! Brukare

9 Kommunkompassen ► Ögonblicksbild - ej heltäckande ► Nuläge - ej ”poäng” för planerade aktiviteter ► Förvaltningsövergripande - Förvaltningar kan vara goda exempel ► Intervjuer ► Dokumentation

10 Kommunkompassen

11 Kommunkompassen - totalsumma Median – 409p


Ladda ner ppt "KOMMUNKOMPASSEN - vad är det? En genomlysning av kommunen – ett verktyg för kommunal utveckling ► Utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet ► Utveckla."

Liknande presentationer


Google-annonser