Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VISION 2025 2023-26 2019-22 2015-18 2011-14 Lagstiftning Policies Värdegrund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VISION 2025 2023-26 2019-22 2015-18 2011-14 Lagstiftning Policies Värdegrund."— Presentationens avskrift:

1 VISION 2025 2023-26 2019-22 2015-18 2011-14 Lagstiftning Policies Värdegrund

2 En röd tråd i styrningen Mål Verksamhet Omvärldsförändringar Vision

3 Utgångspunkter Roller/Ansvar Processer Verktyg Styrdokument Vision Mål Politik Verksamhet Omvärld Medborgare ”Styrsystemet i Katrineholms kommun” Kommunstyrelsens handling nr 1/2010 Styrsystemet i Katrineholms kommun

4 Den årliga övergripande planerings- processen enligt styrsystemet Planerings- direktiv Komplement till kommunplanen med nämndernas ramar samt ev. kortsiktiga satsningar. Beslutas av KS i april. Nämndernas planer med budget Åtaganden i förhållande till övergripande mål från KF samt egna verksamhetsmål och uppdrag till förvaltningen. Övergripande plan med budget Ekonomiska ramar för nämnder, bolag och kommunal- förbund samt uppdrag. Beslutas av KF i november. Nämndernas underlag Åtaganden i förhållande till övergripande mål, investeringsbehov, upphandlingar. Lämnas i augusti. Utgångs- punkte r Roller/ Ansvar Processer Verktyg Styr- dokument Vision 2025 Katrineholm – Läge för liv & lust Kommunplan 2011-2014

5 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm – Läge för liv och lust

6 Kommunplan 2011-2014 Sex målområden • Ortsutveckling • Kultur och fritid • Skola • Omsorg och trygghet • Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet • Ekonomi och organisation

7 Övergripande plan med budget 2012-2014 Fastställdes av kommunfullmäktige den 21 november • Resultatmål för varje målområde • Åtaganden från nämnderna – Totalt 117 åtaganden – Vissa är gemensamma för alla nämnder (8 st) – Vissa är gemensamma för två/flera nämnder – Av nämnderna har KS flest åtaganden (46 st), minst har MHN (11 st) • Nästa steg: Varje förvaltning/arbetsplats verksamhetsplanerar inför 2012 och tar fram aktiviteter kopplade till åtagandena. Nämndernas egna planer med internbudget för 2012 ska fastställas senast i januari.

8 Kommunplan 2011-2014 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder.  Arbete och näringsliv  Bostäder  Landsbygd och kransorter  Miljön

9 Övergripande plan med budget 2012-2014 Ortsutveckling – resultatmål: Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. x Totalt 33 åtaganden Ett exempel: Nästa steg: Verksamhetsplanering, vilka aktiviteter behöver genomföras under 2012? Nämndernas och förvaltningarnas planer

10 Kommunplan 2011-2014 Ekonomi och organisation Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att ”leva” visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas.  Effektiv organisation  Kommunen som arbetsgivare

11 Övergripande plan med budget 2012-2014 Ekonomi och organisation – resultatmål: Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. x Totalt 30 åtaganden Ett exempel: Nästa steg: Verksamhetsplanering, vilka aktiviteter behöver genomföras under 2012? Nämndernas och förvaltningarnas planer

12 Januari Mars 2012 Analysseminarium Tjänstemannaunderlag planeringsdirektiv Planeringsdirektiv KS Planeringsdag alla förvaltningar och bolag Nämndspecifika diskussioner Nämndernas och bolagens budgetunderlag med åtaganden, investeringsbehov m.m. Övergripande plan med budget KF Verksamhetsplanering Tjänstemannaunderlag övergripande plan med budget December November Delårsrapport Vision 2025 Nämndernas planer med internbudget Årsredovisningen Juni April Maj September Kommunplan 2011-2014 Kommunplan 2011-2014


Ladda ner ppt "VISION 2025 2023-26 2019-22 2015-18 2011-14 Lagstiftning Policies Värdegrund."

Liknande presentationer


Google-annonser