Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ortsutveckling i Hälleforsnäs Stormöte Folkets Hus - Hälleforsnäs 27 september 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ortsutveckling i Hälleforsnäs Stormöte Folkets Hus - Hälleforsnäs 27 september 2011."— Presentationens avskrift:

1 Ortsutveckling i Hälleforsnäs Stormöte Folkets Hus - Hälleforsnäs 27 september 2011

2 Kvällens program –Välkommen –Hur kom vi hit? –Rapport från grupperna –Verktyg; mall och SWOT analys –Grupparbeten –Återkoppling och nästa steg

3 Färdplan Flen - Ortsutveckling Effektmål Att i samarbete med föreningar, näringsliv och invånare utveckla en vision och handlingsplan för varje ort i kommunen. Mål för Hälleforsnäs •Att utveckla en vision och handlingsplan

4 Ortsutveckling Hälleforsnäs •Startskott 6 april – stormöte •Träff den 28 april med frivillig grupp och kommunen •Indelning i arbetsgrupper: –Vision –Kultur och fritid –Trafik, boendemiljö och natur –Näringsliv, service, marknadsföring

5 Arbetsgrupperna •Öppna för alla att delta •En Hälleforsnäsare sammankallande för varje grupp •All dokumentation kommer ligga på kommunens hemsida •En från varje grupp deltar i visionsgruppen •Tjänstemän deltar i alla grupper

6 Gruppernas uppdrag •Analys av förutsättningarna för utveckling, t.ex. –SWOT analys –Quick fixes •Förslag till handlingsplan •Bidra till visionsarbetet All dokumentation kommer att finns på kommunens hemsida

7 Visionsgruppens uppdrag •Att leda visionsprocessen •Säkerställa att visionen är förankrat i orten •Att samordna informationen från de andra grupperna

8 Roller Sammankallande •Vara kontaktperson för gruppen •Delta i visionsgruppen •Arbeta tillsammans med tjänstemännen om administration Tjänstemän •Ge administrativ stöd •Bidra med kunskap och fakta •Samordna med kommunens förvaltningar

9 Arbetsgrupper •Näringsliv, service och marknadsföring •Trafik, Boendemiljö och natur •Kultur och Fritid •Vision

10 Att arbeta i grupper Formas Jobba Normas Stormas Tid

11 Mall för dokumentation •Hjälp för arbetsgrupperna att genomföra uppdraget •Likartad redovisning för alla grupper •”Faktabank” för fortsatt arbete •Inget faller ”mellan stolarna”

12 Innehåll Ett tema i taget! •Instruktioner 1.Förutsättningar för utveckling 2.Mål för utvecklingen 3.Förslag till åtgärder (tabell)

13 SWOT-analys Engelskt uttryck för: - S trenghts = styrkor - W eaknesses = svagheter - O pportunities = möjligheter - T hreats = hot

14 SWOT analys - Hälleforsnäs STYRKOR •Naturen •Bruket •Engagemanget •Läget SVAGHETER •Infrastruktur •Mentaliteten •Samhällets utformning •Begränsad service

15 SWOT analys - Hälleforsnäs MÖJLIGHETER •Bruket •Utveckla kulturlivet •Utveckla boendet •Pendlarort HOT •Uteblivande satsningar •Nedläggningar •Befolkningsminskning •Attityder

16 Grupparbeten •1 arbetsgrupp på varje bord •Gå runt mellan borden •Komma med input till SWOT analysen

17 Tack för i kväll Nästa arbetsgruppsmöten 11 oktober i Folkets Hus


Ladda ner ppt "Ortsutveckling i Hälleforsnäs Stormöte Folkets Hus - Hälleforsnäs 27 september 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser