Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ortsutveckling i Hälleforsnäs

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ortsutveckling i Hälleforsnäs"— Presentationens avskrift:

1 Ortsutveckling i Hälleforsnäs
Stormöte Folkets Hus - Hälleforsnäs 27 september 2011

2 Kvällens program Välkommen Hur kom vi hit? Rapport från grupperna
Verktyg; mall och SWOT analys Grupparbeten Återkoppling och nästa steg

3 Färdplan Flen - Ortsutveckling
Effektmål Att i samarbete med föreningar, näringsliv och invånare utveckla en vision och handlingsplan för varje ort i kommunen. Mål för Hälleforsnäs Att utveckla en vision och handlingsplan

4 Ortsutveckling Hälleforsnäs
Startskott 6 april – stormöte Träff den 28 april med frivillig grupp och kommunen Indelning i arbetsgrupper: Vision Kultur och fritid Trafik, boendemiljö och natur Näringsliv, service, marknadsföring

5 Arbetsgrupperna Öppna för alla att delta
En Hälleforsnäsare sammankallande för varje grupp All dokumentation kommer ligga på kommunens hemsida En från varje grupp deltar i visionsgruppen Tjänstemän deltar i alla grupper

6 All dokumentation kommer att finns på kommunens hemsida
Gruppernas uppdrag Analys av förutsättningarna för utveckling, t.ex. SWOT analys Quick fixes Förslag till handlingsplan Bidra till visionsarbetet All dokumentation kommer att finns på kommunens hemsida

7 Visionsgruppens uppdrag
Att leda visionsprocessen Säkerställa att visionen är förankrat i orten Att samordna informationen från de andra grupperna

8 Roller Sammankallande Tjänstemän Vara kontaktperson för gruppen
Delta i visionsgruppen Arbeta tillsammans med tjänstemännen om administration Tjänstemän Ge administrativ stöd Bidra med kunskap och fakta Samordna med kommunens förvaltningar

9 Arbetsgrupper Näringsliv, service och marknadsföring
Trafik, Boendemiljö och natur Kultur och Fritid Vision

10 Att arbeta i grupper Jobba Normas Stormas Formas Tid

11 Mall för dokumentation
Hjälp för arbetsgrupperna att genomföra uppdraget Likartad redovisning för alla grupper ”Faktabank” för fortsatt arbete Inget faller ”mellan stolarna”

12 Innehåll Ett tema i taget! Instruktioner
Förutsättningar för utveckling Mål för utvecklingen Förslag till åtgärder (tabell)

13 SWOT-analys Engelskt uttryck för: - Strenghts = styrkor
- Weaknesses = svagheter - Opportunities = möjligheter - Threats = hot

14 SWOT analys - Hälleforsnäs
STYRKOR Naturen Bruket Engagemanget Läget SVAGHETER Infrastruktur Mentaliteten Samhällets utformning Begränsad service

15 SWOT analys - Hälleforsnäs
MÖJLIGHETER Bruket Utveckla kulturlivet Utveckla boendet Pendlarort HOT Uteblivande satsningar Nedläggningar Befolkningsminskning Attityder

16 Grupparbeten 1 arbetsgrupp på varje bord Gå runt mellan borden
Komma med input till SWOT analysen

17 Nästa arbetsgruppsmöten
Tack för i kväll Nästa arbetsgruppsmöten 11 oktober i Folkets Hus


Ladda ner ppt "Ortsutveckling i Hälleforsnäs"

Liknande presentationer


Google-annonser