Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Swot - analys. SWOT-ANALYS Vad är SWOT? • Ett strukturerat sätt att bedöma styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weakness, Opportunities.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Swot - analys. SWOT-ANALYS Vad är SWOT? • Ett strukturerat sätt att bedöma styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weakness, Opportunities."— Presentationens avskrift:

1 Swot - analys

2 SWOT-ANALYS Vad är SWOT? • Ett strukturerat sätt att bedöma styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weakness, Opportunities och Threats) • Ett användbart verktyg vid en nulägesanalys, vid strategiutformning eller analys av ett specifikt projekt eller process

3 SWOT-ANALYS Vad betyder SWOT? • Styrkor – vad som är bra, lägesbeskrivning, specialistkunskap, etc. • Svagheter – var det finns brister • Möjligheter – det vi inte kan påverka men är medvetna om – hjälper oss att finna nya vägar • Hot – det vi inte kan påverka men är bra att vi är medvetna om – nya reformer, elevminskning etc.

4 SWOT-ANALYS STYRKORSVAGHETER MÖJLIGHETERHOT

5 SWOT-ANALYS Hur går det till? • Steg 1 – varje deltagare använder post-it lappar – Skriver vad jag anser som våra styrkor – En företeelse på varje lapp • Steg 2 – använder nya post-it lappar • Skriver vad jag anser är våra svagheter – En företeelse på varje lapp • Steg 3 – varje deltagare sätter upp sina post-it lappar under respektive rubrik – Alla lappar ska presenteras, tillfälle till frågor och förtydligande – vänta med diskussion!

6 SWOT-ANALYS Hur går det till forts… • Steg 4 – Sortering – Lapparna sorteras efter ett antal områden eller rubriker – Tänkbara samband mellan olika faktorer kan markeras med streck eller pilar • Steg 5 – Prioritering – Varje deltagare får 5 märkprickar att placera vid de områden som känns mest angelägna att åtgärda. – Det är okej att fördela prickarna hur man vill – t.ex. alla 5 prickarna på ett och samma ställe • Steg 6 – Hur gå vidare? – Vad är speciellt angeläget att utveckla eller förändra? Vad är strategiskt viktigt? • Steg 7 – Vem gör vad, när och hur? – Vilka deltar? När ska det vara klart? etc.

7 SWOT-ANALYS Hur kan resultatet användas? • Resultatet ska leda till en handlingsplan som organisationen, verksamheten kan använda sig av i ett förändringsarbete • När de fyra rutorna är ifyllda analyseras olika handlingsalternativ man har för att t.ex. förstärka organisationens styrkor, minska svagheterna, ta vara på möjligheterna och anpassa sig till faktorerna som hotar. • Utifrån denna nulägesbeskrivning kan en handlingsplan arbetas fram för att utveckla, förbättra och stärka sin organisation


Ladda ner ppt "Swot - analys. SWOT-ANALYS Vad är SWOT? • Ett strukturerat sätt att bedöma styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weakness, Opportunities."

Liknande presentationer


Google-annonser