Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Systematiskt kvalitetsarbete Redovisning av vad som granskas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Systematiskt kvalitetsarbete Redovisning av vad som granskas."— Presentationens avskrift:

1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Systematiskt kvalitetsarbete Redovisning av vad som granskas

2 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till de nationella mål, krav och riktlinjer som finns.

3 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Allt förbättringsarbete måste starta i en beskrivning av nuläget –Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra utifrån de nationella målen? –Vad anser barn, personal, föräldrar om verksamheten? –Vilka områden är särskilt angelägna att förbättra?

4 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Finns uppföljningsbara mål för utvecklingsarbetet?  Är prioriteringarna kända och accepterade? Kan utvecklingen följas över tid?  Ger enhetens dokumenterade uppföljning en bild av vilka insatser som ger resultat?

5 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Vanliga brister  Förskolan saknar en dokumenterad bedömning av hur väl förskolan arbetar i riktning mot de nationella målen  Förskolan saknar prioriterade och uppföljningsbara utvecklingsmål som utgår från en nulägesbeskrivning  Förskolan saknar en planering för när och hur beslutade utvecklingsinsatser ska genomföras, följas upp och utvärderas

6 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN För ytterligare information om systematiskt kvalitetsarbete  http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete


Ladda ner ppt "UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Systematiskt kvalitetsarbete Redovisning av vad som granskas."

Liknande presentationer


Google-annonser