Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Redovisning av förvaltningens tillsynsuppdrag Christer Blomkvist Enhetschef 2012- 04-17 SIDAN 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Redovisning av förvaltningens tillsynsuppdrag Christer Blomkvist Enhetschef 2012- 04-17 SIDAN 1."— Presentationens avskrift:

1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Redovisning av förvaltningens tillsynsuppdrag Christer Blomkvist Enhetschef 2012- 04-17 SIDAN 1

2 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Antalet genomförda tillsynsinspektioner Förvaltningen har från den 19 augusti 2011 fram till dagens datum genomfört:  108 inspektioner av fristående förskolor  12 inspektioner av övrig pedagogisk omsorg  Totalt har 120 stycken enheter inspekterats 2011- 05-11 SIDAN 2

3 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Antalet kommunicerade beslut och åtgärdspunkter Ut ifrån de 120 inspektioner som genomförts har förvaltningen kommunicerat 64 förslag till beslut. I de 64 förslag till beslut som kommunicerats finns det totalt 252 åtgärdspunkter som huvudmännen måste åtgärda. Utifrån de 252 åtgärdspunkterna har förvaltningen lagt  118 Förelägganden  115 Anmärkningar  19 Avstående från ingripande  Av de 120 inspekterade enheterna har tre enheter inte uppvisat några brister alls. 2011- 05-11 SIDAN 3

4 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Vid en tillsynsinspektion granskas följande områden  Barnet i fokus  Personal  Systematiskt kvalitetsarbete  Pedagogisk verksamhet och miljö  Barns och vårdnadshavares inflytande  Öppettider och föräldraavgifter Det är utifrån dessa sju tillsynsområden som bristpunkter identifieras och som sedermera blir bristpunktsåtgärder i de förslag till beslut som förvaltningen kommunicerar. 2011- 05-11 SIDAN 4

5 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Förelägganden 2011- 05-11 SIDAN 5 TillsynsområdeAntalVanligaste åtgärdspunkt Barnet i fokus16Barnsäkerhet (10) Personal77Ledningsorganisation (29) Registerutdrag (28) Systematiskt kvalitetsarbete6Systematiskt kvalitetsarbete (6) Pedagogisk verksamhet och miljö 11Verksamhetens miljö och utrustning (6) Barns och vårdnadshavares inflytande 0 Öppettider och föräldraavgifter 8Avgifter (4) Totalt118

6 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Anmärkningar 2011- 05-11 SIDAN 6 TillsynsområdeAntalVanligaste åtgärdspunkt Barnet i fokus16Barnsäkerhet (11) Personal27Andelen examinerade förskollärare (14) Systematiskt kvalitetsarbete41Systematiskt kvalitetsarbete (41) Pedagogisk verksamhet och miljö 24Verksamhetens miljö och utrustning (8) Barns och vårdnadshavares inflytande 6Vuxenstyrd verksamhet (4) Öppettider och föräldraavgifter 1Avgifter (1) Totalt115

7 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Avstående från ingripande 2011- 05-11 SIDAN 7 TillsynsområdeAntalVanligaste åtgärdspunkt Barnet i fokus3Barngrupp/Antal barn per vuxen (2) Personal3Ledningsorganisation (1) Systematiskt kvalitetsarbete2Systematiskt kvalitetsarbete (2) Pedagogisk verksamhet och miljö 9Verksamhetens miljö och utrustning (4) Barns och vårdnadshavares inflytande 1Vuxenstyrd verksamhet (1) Öppettider och föräldraavgifter 1Avgifter (1) Totalt19

8 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Sammanställning av de fem vanligaste åtgärdspunkterna 1.Systematiskt kvalitetsarbete – 49 åtgärdspunkter 2.Ledningsorganisationen – 41 åtgärdspunkter 3.Andelen examinerade förskollärare – 31 åtgärdspunkter 4.Registerutdrag – 28 åtgärdspunkter (enbart förelägganden) 5.Barnsäkerhet – 22 åtgärdspunkter 2011- 05-11 SIDAN 8


Ladda ner ppt "UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Redovisning av förvaltningens tillsynsuppdrag Christer Blomkvist Enhetschef 2012- 04-17 SIDAN 1."

Liknande presentationer


Google-annonser