Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redovisning av förvaltningens tillsynsuppdrag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redovisning av förvaltningens tillsynsuppdrag"— Presentationens avskrift:

1 Redovisning av förvaltningens tillsynsuppdrag
Redovisning av förvaltningens tillsynsuppdrag Christer Blomkvist Enhetschef

2 Antalet genomförda tillsynsinspektioner
Förvaltningen har från den 19 augusti 2011 fram till dagens datum genomfört: 108 inspektioner av fristående förskolor 12 inspektioner av övrig pedagogisk omsorg Totalt har 120 stycken enheter inspekterats

3 Antalet kommunicerade beslut och åtgärdspunkter
Utifrån de 120 inspektioner som genomförts har förvaltningen kommunicerat 64 förslag till beslut. I de 64 förslag till beslut som kommunicerats finns det totalt 252 åtgärdspunkter som huvudmännen måste åtgärda. Utifrån de 252 åtgärdspunkterna har förvaltningen lagt 118 Förelägganden 115 Anmärkningar 19 Avstående från ingripande Av de 120 inspekterade enheterna har tre enheter inte uppvisat några brister alls.

4 Vid en tillsynsinspektion granskas följande områden
Barnet i fokus Personal Systematiskt kvalitetsarbete Pedagogisk verksamhet och miljö Barns och vårdnadshavares inflytande Öppettider och föräldraavgifter Det är utifrån dessa sju tillsynsområden som bristpunkter identifieras och som sedermera blir bristpunktsåtgärder i de förslag till beslut som förvaltningen kommunicerar.

5 Förelägganden 2011-05-11 Tillsynsområde Antal Vanligaste åtgärdspunkt
Barnet i fokus 16 Barnsäkerhet (10) Personal 77 Ledningsorganisation (29) Registerutdrag (28) Systematiskt kvalitetsarbete 6 Systematiskt kvalitetsarbete (6) Pedagogisk verksamhet och miljö 11 Verksamhetens miljö och utrustning (6) Barns och vårdnadshavares inflytande Öppettider och föräldraavgifter 8 Avgifter (4) Totalt 118

6 Anmärkningar 2011-05-11 Tillsynsområde Antal Vanligaste åtgärdspunkt
Barnet i fokus 16 Barnsäkerhet (11) Personal 27 Andelen examinerade förskollärare (14) Systematiskt kvalitetsarbete 41 Systematiskt kvalitetsarbete (41) Pedagogisk verksamhet och miljö 24 Verksamhetens miljö och utrustning (8) Barns och vårdnadshavares inflytande 6 Vuxenstyrd verksamhet (4) Öppettider och föräldraavgifter 1 Avgifter (1) Totalt 115

7 Avstående från ingripande
Tillsynsområde Antal Vanligaste åtgärdspunkt Barnet i fokus 3 Barngrupp/Antal barn per vuxen (2) Personal Ledningsorganisation (1) Systematiskt kvalitetsarbete 2 Systematiskt kvalitetsarbete (2) Pedagogisk verksamhet och miljö 9 Verksamhetens miljö och utrustning (4) Barns och vårdnadshavares inflytande 1 Vuxenstyrd verksamhet (1) Öppettider och föräldraavgifter Avgifter (1) Totalt 19

8 Sammanställning av de fem vanligaste åtgärdspunkterna
Systematiskt kvalitetsarbete – 49 åtgärdspunkter Ledningsorganisationen – 41 åtgärdspunkter Andelen examinerade förskollärare – 31 åtgärdspunkter Registerutdrag – 28 åtgärdspunkter (enbart förelägganden) Barnsäkerhet – 22 åtgärdspunkter


Ladda ner ppt "Redovisning av förvaltningens tillsynsuppdrag"

Liknande presentationer


Google-annonser