Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Pedagogisk omsorg Februari – mars 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Pedagogisk omsorg Februari – mars 2013."— Presentationens avskrift:

1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Pedagogisk omsorg Februari – mars 2013

2 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Stadens riktlinjer  Familjedaghem: Max 6 barn, i ett hem  Flerfamiljsystem  Övrig pedagogisk omsorg

3 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Skollagen och Skolverkets allmänna råd  Skollagen: Barngruppen ska ha lämplig sammansättning och storlek  Allmänna råden: Ger exempel på och preciserar vad som påverkar vad som är lämplig sammansättning och storlek

4 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Utbildningsförvaltningen  Har som ansvarig myndighet för tillsyn och godkännande att tolka skollagen, de allmänna råden och stadens riktlinjer  Förvaltningen har därför skapat kriterier för vad som är lämplig sammansättning och storlek i barngrupper i familjedaghem  Förvaltningen kommer att skapa motsvarande kriterier för övrig pedagogisk omsorg

5 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Utbildningsförvaltningens kriterier för barngruppers lämpliga sammansättning och storlek i familjedaghem Normalläge  Antal under två år: 2  Antal under tre år: 3  Totalt antal: 6

6 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Utbildningsförvaltningens kriterier för barngruppers lämpliga sammansättning och storlek i familjedaghem Undantag på plussidan Under en begränsad tid, normalt maximalt sex månader, kan ett familjedaghem beviljas utökning med ett barn i förhållande till ovanstående för att möjliggöra ett smidigt byte av barn i gruppen.

7 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Utbildningsförvaltningens kriterier för barngruppers lämpliga sammansättning och storlek i familjedaghem Undantag på minussidan  Om anordnaren erhållit bidrag för verksamhetsstöd för barn i behov av särskilt stöd kan ovanstående barnantal reduceras.  Bostadens storlek och utformning kan också reducera ovanstående barnantal.  Även utformningen av vikarieorganisationen kan reducera ovanstående barnantal.  Utöver dessa omständigheter kan det finnas andra oförutsedda omständigheter som kan reducera ovanstående barnantal.

8 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Samråd  De flesta anordnare har godkännanden som säger att antalet barn ska fastställas i samråd med ansvarig handläggare  Förvaltningens önskemål är att alla anordnare på sikt ska ha sådana godkännanden  Utbyte av godkännanden kommer att ske med frivillighet  För att få samrådet att fungera smidigt för båda parter tas en samrådsblankett fram

9 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Samråd  Samråd görs inför att man ska göra förändringar i barngruppen  Med utgångspunkt i egenkontrollblanketten (eller en tidigare samrådsblankett) anges vilka förändringar som planeras  Håller man sig inom kriterierna är samrådet i praktiken an anmälan om att man gör en förändring  Behöver man avvika från kriterierna måste man invänta besked från ansvarig handläggare innan man skriver in nya barn

10 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Samarbete mellan anordnare – gott exempel  Fem verksamheter i Farsta arbetar i arbetslag och vikariesystem, d.v.s. alla vuxna och barn känner varandra väl.  Alla fem verksamheter erbjuder öppet från 6.30 i det egna hemmet, alltså lämnar alltid föräldern barnet i ”sitt” fdh.  Inom gruppen har stängningar schemalagts i ett rullande system där föräldrarna kan hämta sitt barn i ett par, tre olika hem beroende på vem som tjänstgör. Det gäller tider senare än 17.00.  Informerar tydligt om detta innan barnen skrivs in, d.v.s att öppethållande erbjuds inom ramtiden 6.30 – 18.30 schemalagt i arbetslaget


Ladda ner ppt "UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN Pedagogisk omsorg Februari – mars 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser