Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fritidshem Elever 2013 Fritidshem - Elever 2013 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fritidshem Elever 2013 Fritidshem - Elever 2013 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan."— Presentationens avskrift:

1 Fritidshem Elever 2013 Fritidshem - Elever 2013 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

2 Innehållsförteckning: Sida 3Information om undersökningen Sida 4 Del 1. Frågeområdens totalresultat Sida 8Del 2. Frågor i frågeområden i jämförelse med kommunen som helhet Sida 16Del 3. Frågor i frågeområden per kön Fritidshem - Elever 2013 2

3 Information om undersökningen: Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till elever i fritidshem i Eskilstuna kommun. Enkäten syftar till att följa upp de mål som fastställts i den årliga verksamhetsplanen för barn- och utbildningsnämnden samt säkerställa kvalitetsförbättringar i samtliga våra verksamheter. Enkäten består av olika frågeområden med ett antal frågor inom varje område. Fritidshem - Elever 2013 3

4 Del 1 Frågeområdens totalresultat Fritidshem - Elever 2013 4 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

5 Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultaten för enheten för de frågeområden som ingick i enkäten. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Fritidshem - Elever 2013 5 Frågeområden Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

6 Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 5.Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågan. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Fritidshem - Elever 2013 6 Frågeområden jämfört med alla kommunens fritidshem som helhet Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

7 Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. 5.Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågan. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Fritidshem - Elever 2013 7 Frågeområden per kön Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

8 Del 2 Frågor i frågeområden i jämförelse med kommunen som helhet Fritidshem - Elever 2013 8 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

9 01. HELHET Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan Fritidshem - Elever 2013 9

10 02. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan Fritidshem - Elever 2013 10

11 03. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan Fritidshem - Elever 2013 11

12 04. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan Fritidshem - Elever 2013 12

13 05. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Fritidshem - Elever 2013 13 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

14 06. FRITIDSHEMSMILJÖ Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Fritidshem - Elever 2013 14 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

15 NÖJDHET Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Fritidshem - Elever 2013 15 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

16 Del 3 Frågor i frågeområden per kön Fritidshem - Elever 2013 16 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

17 01. HELHET Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. Fritidshem - Elever 2013 17 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

18 02. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. Fritidshem - Elever 2013 18 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

19 03. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. Fritidshem - Elever 2013 19 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

20 04. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. Fritidshem - Elever 2013 20 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

21 05. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. Fritidshem - Elever 2013 21 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

22 06. FRITIDSHEMSMILJÖ Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Fritidshem - Elever 2013 22 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

23 NÖJDHET Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. Fritidshem - Elever 2013 23 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

24 Fritidshem Elever 2013 Fritidshem - Elever 2013 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan


Ladda ner ppt "Fritidshem Elever 2013 Fritidshem - Elever 2013 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser