Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fritidshem Elever 2013 Fritidshem - Elever 2013 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fritidshem Elever 2013 Fritidshem - Elever 2013 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan."— Presentationens avskrift:

1 Fritidshem Elever 2013 Fritidshem - Elever 2013 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

2 Innehållsförteckning: Sida 3Information om undersökningen Sida 4 Del 1. Frågeområdens totalresultat Sida 8Del 2. Frågor i frågeområden i jämförelse med kommunen som helhet Sida 16Del 3. Frågor i frågeområden per kön Fritidshem - Elever

3 Information om undersökningen: Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till elever i fritidshem i Eskilstuna kommun. Enkäten syftar till att följa upp de mål som fastställts i den årliga verksamhetsplanen för barn- och utbildningsnämnden samt säkerställa kvalitetsförbättringar i samtliga våra verksamheter. Enkäten består av olika frågeområden med ett antal frågor inom varje område. Fritidshem - Elever

4 Del 1 Frågeområdens totalresultat Fritidshem - Elever Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

5 Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultaten för enheten för de frågeområden som ingick i enkäten. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Fritidshem - Elever Frågeområden Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

6 Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 5.Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågan. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Fritidshem - Elever Frågeområden jämfört med alla kommunens fritidshem som helhet Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

7 Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. 5.Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågan. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Fritidshem - Elever Frågeområden per kön Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

8 Del 2 Frågor i frågeområden i jämförelse med kommunen som helhet Fritidshem - Elever Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

9 01. HELHET Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan Fritidshem - Elever

10 02. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan Fritidshem - Elever

11 03. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan Fritidshem - Elever

12 04. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan Fritidshem - Elever

13 05. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Fritidshem - Elever Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

14 06. FRITIDSHEMSMILJÖ Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Fritidshem - Elever Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

15 NÖJDHET Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Fritidshem - Elever Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

16 Del 3 Frågor i frågeområden per kön Fritidshem - Elever Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

17 01. HELHET Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. Fritidshem - Elever Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

18 02. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. Fritidshem - Elever Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

19 03. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. Fritidshem - Elever Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

20 04. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. Fritidshem - Elever Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

21 05. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. Fritidshem - Elever Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

22 06. FRITIDSHEMSMILJÖ Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens fritidshem som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Fritidshem - Elever Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

23 NÖJDHET Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. Fritidshem - Elever Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan

24 Fritidshem Elever 2013 Fritidshem - Elever 2013 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan


Ladda ner ppt "Fritidshem Elever 2013 Fritidshem - Elever 2013 Enhet:Fritidshem - Skogsängsskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser