Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Insikt 2013 Sundsvalls kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Insikt 2013 Sundsvalls kommun"— Presentationens avskrift:

1 Insikt 2013 Sundsvalls kommun
En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

2 Sammanfattning Sundsvalls kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 71. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 67. Jämfört med 2011 har Sundsvalls kommun ökat sitt NKI-värde från 67 till 71, dvs. med fyra enheter. Det serviceområde som företagarna är mest nöjda med är bemötande och minst nöjda är de med information. Eftersom en del frågor gjorts om i enkäten är vi försiktiga med hur vi tolkar förändringar över tid för de sex serviceområdena. Det kan ändå noteras att fem av sex serviceområden har ett högre index än Det område som ökat mest är rättssäkerhet med fem enheter. Företagarna i Sundsvalls kommun ger relativt likvärdiga betyg till de fem myndighetsområdena. Högst NKI får Bygglov med 73 och lägst NKI tilldelas Markupplåtelse med 68. Jämfört med 2011 har NKI-värdet för Brandtillsyn ökat, från en tidigare låg nivå, med hela 19 enheter. Inget område redovisar några negativa förändringar över tid. Jämfört med riksgenomsnitten är företagarna i Sundsvalls kommun nöjdare med fyra av de fem myndighetsområdena. Den största positiva skillnaden gäller området Bygglov där Sundsvalls kommuns NKI-värde är hela 13 enheter högre än totalresultatet för samtliga kommuner i undersökningen. I Sundsvalls kommun anser företagarna att bemötande, rättssäkerhet och effektivitet är viktigast. Eftersom rättssäkerhet visar på lägst betyg av dessa tre bör det området, i första hand, ingå i ett framtida förbättringsarbete.

3 NKI och Index Bild: NKI samt betygsindex per serviceområde 2011 och 2013

4 NKI och Index per myndighetsområde
Tabell: NKI per myndighetsområde 2011 och 2013 Tabell: Betygsindex fördelat per myndighets- och serviceområde

5 Jämförelse med samtliga kommuner
Tabell: NKI och betygsindex, jämförelse med samtliga kommuner

6 Största skillnaderna i jämförelse med samtliga kommuner
Tabell: De fem enskilda frågor där Sundsvalls kommun har bäst resultat i jämförelse med samtliga kommuner:

7 Största skillnaderna i jämförelse med samtliga kommuner
Tabell: De fem enskilda frågor där Sundsvalls kommun har sämst resultat i jämförelse med samtliga kommuner:

8 Prioriteringsmatris Bild: Prioriteringsmatris för Sundsvalls kommun


Ladda ner ppt "Insikt 2013 Sundsvalls kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser