Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Insikt 2013 Karlshamns kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Insikt 2013 Karlshamns kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag."— Presentationens avskrift:

1 Insikt 2013 Karlshamns kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

2 Sammanfattning  Karlshamns kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 73. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 67.  Jämfört med 2011 har Karlshamns kommun ökat sitt NKI-värde från 64 till 73, dvs. med hela nio enheter.  Det serviceområde som företagarna är mest nöjda med är bemötande och minst nöjda är de med information.  Eftersom en del frågor gjorts om i enkäten, är resultaten för samtliga serviceområdena inte helt jämförbara med föregående år, men en kraftig ökning av bemötandet med hela 13 procentenheter bör ändå noteras.  Jämfört med 2011 har NKI-värdet för Serveringstillstånd ökat med hela 19 enheter, medan NKI- värdet för Brandtillsyn minskat med fyra enheter.  Överlag har företagarna för de olika myndighetsområdena positiva upplevelser av de sex serviceområdena. Inom myndighetsområdet Serveringstillstånd upplever företagarna bemötandet som mycket positivt. Lägst resultat framkommer för effektiviteten gällande Bygglov.  Jämfört med riksgenomsnitten är företagarna i Karlshamns kommun mest nöjda med området Bygglov, med ett NKI på 72. Det är tolv enheter över genomsnittet för samtliga kommuner.  I Karlshamns kommun anser företagarna att kompetens, bemötande och effektivitet är viktigast. Då kompetens visar på högst effektmått och lägst betyg av dessa tre bör det området vara prioriterat i ett förändringsarbete.

3 NKI och Index Bild: NKI samt betygsindex per serviceområde 2011 och 2013

4 NKI och Index per myndighetsområde Tabell: NKI per myndighetsområde 2011 och 2013 Tabell: Betygsindex fördelat per myndighets- och serviceområde

5 Jämförelse med samtliga kommuner Tabell: NKI och betygsindex, jämförelse med samtliga kommuner

6 Största skillnaderna i jämförelse med samtliga kommuner Tabell: De fem enskilda frågor där Karlshamns kommun har bäst resultat i jämförelse med samtliga kommuner:

7 Största skillnaderna i jämförelse med samtliga kommuner Tabell: De fem enskilda frågor där Karlshamns kommun har sämst resultat i jämförelse med samtliga kommuner:

8 Prioriteringsmatris Bild: Prioriteringsmatris för Karlshamns kommun


Ladda ner ppt "Insikt 2013 Karlshamns kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag."

Liknande presentationer


Google-annonser