Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brukarenkät IFF 2012. Brukarundersökning individ, familj och funktionshinder (IFF) hösten 2012. Sammanlagt svarade 185 brukare på enkäten. För IF så var.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brukarenkät IFF 2012. Brukarundersökning individ, familj och funktionshinder (IFF) hösten 2012. Sammanlagt svarade 185 brukare på enkäten. För IF så var."— Presentationens avskrift:

1 Brukarenkät IFF 2012

2 Brukarundersökning individ, familj och funktionshinder (IFF) hösten 2012. Sammanlagt svarade 185 brukare på enkäten. För IF så var det 122 brukare som besvarade enkäten och det lämnades ut 175 enkäter vilket ger en svarsfrekvens på 70 %. För F var det 63 brukare som besvarade enkäten och det lämnades ut 161 enkäter vilket ger en svarsfrekvens på 39 %. Resultaten redovisas uppdelat mellan IF, där även socialpsykiatrin och de personliga ombuden ingår i denna redovisning, och F, där det är daglig verksamhet och sysselsättning och bostad med särskild service för vuxna som deltagit.

3 Av de som svarat bland IFs brukare var det 42 % kvinnor, 53 % män och 5 % har inte uppgivit något svar. Av de som svarat bland Fs brukare var det 64 % kvinnor, 33 % män och 3 % har inte uppgivit något svar. 80 % har inte svarat själva utan fått hjälp med att besvara enkäten. NKI(Nöjd Kund Index), från ett till hundra, har IF ett NKI på 67 och F har ett NKI på 62. Vid brukarenkäten för IF som genomfördes 2010 fick verksamheten ett NKI på 58. Något jämförande resultat för F finns inte. 2011 års genomsnittliga NKI för socialtjänst är enligt Svenskt kvalitetsindex 53.

4 Hur upplever du att dina kontakter med socialtjänsten fungerar i stort? Individ och familjFunktionshinder 2013-01-16

5 Vet du hur du ska klaga om du inte är nöjd med det bemötande eller den hjälp/det stöd du får från socialtjänsten? Individ och familj Funktionshinder

6 Har du velat klaga på socialtjänsten någon gång? Individ och familj Funktionshinder

7 Jag upplever att jag får ett trevligt bemötande från personalen Individ och familj Funktionshinder

8 Jag upplever att personalen lyssnar med intresse när jag beskriver min situation. Individ och familjFunktionshinder

9 Jag upplever att jag får möjlighet att vara med och påverka den hjälp jag får från socialtjänsten. Individ och familj Funktionshinder

10 Jag får tydlig information om de beslut som rör mig. Individ och familj Funktionshinder

11 Jag får tydlig information om vad som förväntas av mig när jag får hjälp/stöd från socialtjänsten. Individ och familj Funktionshinder

12 Jag kan lätt nå den personal jag söker. Individ och Familj Funktionshinder

13 Personalen kontaktar mig vid de tider som de har lovat. Individ och familj Funktionshinder

14 Jag upplever att den personal som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för sitt arbete. Individ och familj Funktionshinder

15 Känner du att du kan lita på den personal du möter? Individ och familj Funktionshinder

16 Hur nöjd är du med hjälpen du får som helhet? 1- betyder inte alls nöjd, 10- betyder mycket nöjd Individ och familjFunktionshinder

17 Är hjälpen så som du väntade dig? 1- betyder inte alls, 10 betyder i högsta grad Individ och familjFunktionshinder

18 Tänk dig den bästa hjälp du skulle vilja ha. Hur stämmer den med den hjälp du har nu? 1- betyder långt ifrån 10- betyder mycket nära Individ och familjFunktionshinder


Ladda ner ppt "Brukarenkät IFF 2012. Brukarundersökning individ, familj och funktionshinder (IFF) hösten 2012. Sammanlagt svarade 185 brukare på enkäten. För IF så var."

Liknande presentationer


Google-annonser