Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Dagverksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Dagverksamhet."— Presentationens avskrift:

1

2 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Dagverksamhet

3 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens Resultat –Bakgrundsfrågor –Resultat per fråga över tid –Resultat män/kvinnor –Resultat vem har besvarat enkäten –Resultat per regiform –Andel nöjda per stadsdel

4 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga personer som vid undersökningstillfället deltog i dagverksamhet för äldre. Urvalet är hämtat från Stockholms stads register. Undersökningen omfattar regiformerna kommunal regi, entreprenader och privat regi. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara enkäten via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter eller postalt. Totalt genomfördes tre postala påminnelser. Genomförande vecka 33-43 år 2012. Denna rapport visar resultaten för personer med beslut om dagverksamhet i Stockholm stad. Jämförelse görs mellan år 2010-2012, kön och regiform såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Som privat regi räknas regiformen entreprenörer i staden. Som kommunal regi räknas regiformerna egen regi i staden och intraprenad. Totalt för staden inkom 609 st svar vilket ger en svarsprocent på 71 %. Maskinella avrundningar och internt bortfall förekommer. Andel som har svarat ”vet ej” visas vid sidan av diagrammen, även andel ”stämmer ganska bra” och ”stämmer helt” visas som andel nöjda vid sidan av diagrammen. Markör Marknad & Kommunikation AB, Maria Eklund, maria.eklund@markor.se

5 Svarsfrekvens

6 Bakgrundsfrågor

7

8

9

10

11

12 Resultat per fråga över tid

13

14

15 Resultat män/kvinnor

16

17

18 Resultat vem har besvarat enkäten

19

20

21 Resultat per regiform

22

23

24 Andel nöjda per stadsdel

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


Ladda ner ppt "Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Dagverksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser