Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vara kommun Förskole undersökning 2013 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens Nöjd Förskole Index (NFI) Resultat –Förskola/Dagbarnvårdare –Flicka/Pojke.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vara kommun Förskole undersökning 2013 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens Nöjd Förskole Index (NFI) Resultat –Förskola/Dagbarnvårdare –Flicka/Pojke."— Presentationens avskrift:

1

2 Vara kommun Förskole undersökning 2013

3 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens Nöjd Förskole Index (NFI) Resultat –Förskola/Dagbarnvårdare –Flicka/Pojke –Regiform

4 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning med föräldrar till barn i förskolan i Vara kommun. Enkäten till föräldrarna skickades ut postalt. Ett portofritt svarskuvert bifogades med enkäten. Föräldrarna fick också möjlighet att besvara enkäten via en webblänk med personliga användarnamn och lösenord. Föräldrarna besvarade enkäten i juni och juli år 2013. 1 påminnelser skickades ut postalt och möjlighet fanns att besvara enkäten på webben. Maskinella avrundningar och internt bortfall förekommer i redovisningen. Om inget annat anges avser svaren alla som besvarade frågan. Öppna svar redovisas separat i Word. Leverantör; Markör Marknad & Kommunikation, Maria Eklund, maria.eklund@markor.se

5 Svarsfrekvens

6 Nöjd Förskole Index NFI har beräknats genom att betygen för de tre ”NFI-frågorna” har indexerats 0-100 (Svarsskalan 1-10 har gjorts om till 0-100) och ett medelvärde har beräknats för respektive fråga. Därefter har ett medelvärde beräknats av de tre frågorna för att få fram NFI.

7

8 Resultat Förskola/Dagbarnvårdare

9

10

11

12

13

14

15

16 Resultat Flicka/Pojke

17

18

19

20

21

22

23

24 Resultat Regiform

25

26

27

28

29

30

31

32 Medelvärden

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42


Ladda ner ppt "Vara kommun Förskole undersökning 2013 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens Nöjd Förskole Index (NFI) Resultat –Förskola/Dagbarnvårdare –Flicka/Pojke."

Liknande presentationer


Google-annonser