Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolrapport 2014 IT-Gymnasiet - elever ITG Göteborg Svarsfrekvens ITG Göteborg 90% (401 svarande/446 mottagare) Svarsfrekvens IT-Gymnasiet 84% (1956 svarande/2328.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolrapport 2014 IT-Gymnasiet - elever ITG Göteborg Svarsfrekvens ITG Göteborg 90% (401 svarande/446 mottagare) Svarsfrekvens IT-Gymnasiet 84% (1956 svarande/2328."— Presentationens avskrift:

1 Skolrapport 2014 IT-Gymnasiet - elever ITG Göteborg Svarsfrekvens ITG Göteborg 90% (401 svarande/446 mottagare) Svarsfrekvens IT-Gymnasiet 84% (1956 svarande/2328 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium 78% (17277 svarande/22271 mottagare)

2 •Resultat verksamhetsspecifika frågor Innehåll •Om undersökningen •Förklaring av diagram •Resultat koncerngemensamma frågor •NKI, Rekommendation och Trivsel •Studiemiljö •Undervisning Februari 2014Elever 2014 Skolrapport2

3 Om undersökningen •Undersökningen har genomförts av AcadeMedias samtliga verksamheter inom förskole-, grundskole- och gymnasiesegmenten •Metoderna som använts har varierat (webblänk via mail, webblänk med inloggningsuppgifter alternativt pappersenkät) beroende på vad som passat respektive verksamhet/förskola/skola bäst •Undersökningen genomfördes 20 januari - 19 februari 2014, av Markör Marknad & Kommunikation AB, Peter Linsér 070-697 85 05, peter.linser@markor.se Februari 20143Elever 2014 Skolrapport

4 Förklaring till diagram – NöjdKundIndex •”NöjdKundIndex” (NKI) baseras på tre frågor som besvarats på en 10-gradig skala: •Om du tänker på din/ditt barns förskola/skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? Skala: Inte alls nöjd – I högsta grad nöjd •Är din/ditt barns förskola/skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Skala: Inte alls så bra som jag hoppades – Bättre än jag hoppades •Tänk dig en perfekt förskola/skola. Hur nära en sådan förskola/skola är din/ditt barns förskola/skola? Skala: Mycket långt ifrån – Mycket nära •”NöjdKundIndex” (NKI) har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-10) för de tre frågorna, detta medelvärde har sedan indexerats 0-100 Februari 20144Elever 2014 Skolrapport

5 Förklaring till diagram – övriga frågor •Rekommendationsgrad baseras på frågan: Jag kan rekommendera min/mitt barns förskola/skola till andra elever/föräldrar •Trivselgrad baseras på frågan: Jag/Mitt barn trivs på min/sin förskola/skola •Alla frågor har besvarats på en 10-gradig skala (1 = Instämmer inte alls, 10 = Instämmer helt) •Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara ”Vet ej” •Resultat beräknas som andelen nöjda, dvs. andelen (%) som angett alternativen 7-10 på en 10-gradig skala •Resultat beräknas exklusive ”vet ej-svar” vilket innebär att summan av betygen 1-4, 5-6 och 7-10 uppgår till 100% (obs, avrundningar kan förekomma) •Medelvärdet per fråga beräknas som ett medelvärde av samtliga svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive ”Vet ej”, som redovisas separat) •OBS! Inga resultat redovisas för grupper om mindre än fem personer Februari 20145Elever 2014 Skolrapport

6 Resultat ”Nöjdhet” NKI, Rekommendationsgrad och Trivselgrad Februari 20146Elever 2014 Skolrapport

7 Nöjdhet Februari 20147 NöjdKundIndex (1-100) Rekommendationsgrad (%)Trivselgrad (%) Elever 2014 Skolrapport

8 Resultat NKI, rekommendation och trivsel Februari 20148Elever 2014 Skolrapport

9 Resultat ”Studiemiljö” Sammanvägt index (1-100) och resultat per fråga (%) Februari 20149Elever 2014 Skolrapport

10 *Indexet för ”studiemiljö” har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-10) för de fem frågorna inom området och medelvärdet har sedan indexerats 0-100 Studiemiljö Februari 201410 Studiemiljö* (index 1-100) Elever 2014 Skolrapport

11 Resultat ”Undervisning” Sammanvägt index (1-100) samt resultat per fråga (%) Februari 201411Elever 2014 Skolrapport

12 *Indexet för ”undervisning” har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-10) för de fem frågorna inom området och medelvärdet har sedan indexerats 0-100 Undervisning Februari 201412 Undervisning* (index 1-100) Elever 2014 Skolrapport

13 Resultat verksamhetsspecifika frågor Februari 201413Elever 2014 Skolrapport

14 Verksamhetsspecifika frågor Februari 201414Elever 2014 Skolrapport

15 Verksamhetsspecifika frågor Februari 201415Elever 2014 Skolrapport


Ladda ner ppt "Skolrapport 2014 IT-Gymnasiet - elever ITG Göteborg Svarsfrekvens ITG Göteborg 90% (401 svarande/446 mottagare) Svarsfrekvens IT-Gymnasiet 84% (1956 svarande/2328."

Liknande presentationer


Google-annonser