Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Novus Opinion Föräldrar om skolan Första diagramrapport 2009-10-20 Arne Modig Viktor Wemminger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Novus Opinion Föräldrar om skolan Första diagramrapport 2009-10-20 Arne Modig Viktor Wemminger."— Presentationens avskrift:

1 Novus Opinion Föräldrar om skolan Första diagramrapport 2009-10-20 Arne Modig Viktor Wemminger

2 Föräldrar om skolan Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel den 9-19 oktober 2009. Målgruppen för undersökningen är föräldrar med barn som går grundskola eller gymnasium i kommunal skola eller friskola Mätningen omfattar totalt 1043 intervjuer. 519 intervjuer med föräldrar med barn i kommunal skola. 524 intervjuer med föräldrar med barn i friskola.

3 Bas: Samtliga (800 intervjuer) - Andel i högsta grad/mycket nära Om du tänker på ditt barns skola i sin helhet – hur nöjd är du då med dess verksamhet? Hur väl uppfyller skolan och dess verksamhet de förväntningar du haft? Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns skola kommer?

4 Bas: Samtliga (800 intervjuer) Instämmer du i följande påståenden om vilket stöd skolan ger eleverna? - Andel som instämmer Skolan är bra på att ge varje enskild elev det stöd den behöver Skolan bidrar till att förmå eleverna ta eget ansvar för sitt skolarbete Skolan bidrar till att stärka elevernas självkänsla och självförtroende Mitt barn har engagerade lärare Skolan stimulerar eleverna till att arbeta efter realistiska men utmanande mål Skolan är inriktad på att ge eleverna bra kunskaper och färdigheter

5 Bas: Samtliga (800 intervjuer) Hur tycker du att följande fungerar i ditt barns skola? - Andel positiva Lärarnas personliga engagemang i undervisningen Läromedlens kvalitet De resurser som skolan lägger på undervisningen Den tid läraren lägger på den enskilde eleven

6 Bas: Samtliga (800 intervjuer) Instämmer du i följande påståenden om hur det fungerar med information och inflytande i ditt barn skola? - Andel som instämmer Jag känner mig alltid välkommen till mitt barns skola Jag har blivit informerad om skolans mål Skolan lyssnar på mig som förälder Som förälder får jag fortlöpande information om elevens utveckling Skolan är bra på att ta vara på samarbetet med föräldrarna

7 Bas: Samtliga (800 intervjuer) Instämmer du i följande påståenden om ditt barns skola? - Andel som instämmer Jag har förtroende för skolledningen Jag har förtroende för skolans lärare Skolan ger dom bästa förutsättningar na för inlärning Skolan är bra på att ta hänsyn till elever med behov av särskilt stöd Skolan är bra på att uppmuntra till entreprenörskap och företagande

8 Bas: Samtliga (800 intervjuer) Instämmer du i följande påståenden om ditt barns skola? - Andel som instämmer De skattepengarna som läggs på vår skola används så vitt jag kan bedöma på rätt sätt Jag kan starkt rekommendera mitt barns skola till andra föräldrar Mitt barn trivs med sin skola Skolan är bra på att stimulera initiativkraft och kreativitet


Ladda ner ppt "Novus Opinion Föräldrar om skolan Första diagramrapport 2009-10-20 Arne Modig Viktor Wemminger."

Liknande presentationer


Google-annonser