Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Allmänheten om bonus och vinstdelning Rapport från opinionsundersökning 9 april 2009 Arne Modig Viktor Wemminger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Allmänheten om bonus och vinstdelning Rapport från opinionsundersökning 9 april 2009 Arne Modig Viktor Wemminger."— Presentationens avskrift:

1 1 Allmänheten om bonus och vinstdelning Rapport från opinionsundersökning 9 april 2009 Arne Modig Viktor Wemminger

2 2 Sammanfattning Åtta av tio positiva till att ”anställda bör få del av företagets vinst” Åtta av tio positiva till påståendet ”bra för företagets anställda”. Endast en av tjugo är positiva till påståendet ”kan bara omfatta de högsta cheferna”. Varannan negativ till att ”det är rätt av företagen att betala ut bonus” Varannan tycker att bonus kan omfatta alla anställda. Drygt en av tio tycker bonus endast kan omfatta de högsta cheferna.

3 3 Allmänheten om bonus och vinstdelning Syftet med undersökningen är att ge en bild av allmänhetens syn på bonus och vinstdelning. I undersökningen berörs följande frågeställningar: Är du själv positiv eller negativ till att "Anställda bör få del av företagets vinst"? Är du själv positiv eller negativ till att "Det är rätt av företagen att betala ut bonus"? Stämmer följande påståenden om att "Anställda bör få del av företagets vinst” samt "Det är rätt av företagen att betala ut bonus"? – Är bra för företaget – Är bra för de anställda – Kan omfatta alla kategorier av anställda – Kan bara omfatta de högsta cheferna

4 4 Undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Skandikon Målgruppen är den svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel under perioden 2-7 april 2009. Mätningen omfattar 1000 intervjuer.

5 5 Resultat

6 6 Spontana kommentarer - i grova drag I huvudsak spontana positiva kommentarer som ”helt rätt” och ”självklart”. Många kommentarer berör ämnet rättvisa, t.ex. citat som ”de som gör jobbet borde få belöning för det”. En del tycker att möjligheten att ta del av företagets vinst skulle vara en bra morot eller ge inspiration. Motståndare till påståendet tycker att eventuell vinst istället borde återinföras i bolaget och investeras i utveckling och nyanställning. Andra poängterar ”många vill dela vinsten, men få vill ta förlusten”. ”Anställda bör få del av företagets vinst””Det är rätt av företagen att betala ut bonus” Många starka negativa åsikter. Exempel på citat; ”FEL”, ”Ogenomtänkt”, ”girigt” eller ”orättvist”. Motstånd mot att chefer med redan höga lönar får höga bonusar. Många anser att alla på företaget borde i så fall få bonus. Många anser även begreppet ”bonus” som uttjatat. Finns en del som ändå är positiva, men bör tilläggas att majoriteten av dessa poängterar att då ska företaget gå med vinst.

7 7 Åtta av tio positiva till att anställda bör få del av företagets vinst Bas: Samtliga

8 8 Klart mer positivt för att anställda bör få del av företagets vinst Bas: Samtliga Stämmer följande påståenden om att "Anställda bör få del av företagets vinst” samt "Det är rätt av företagen att betala ut bonus”? Andelen instämmer

9 9 Kommentarer De som arbetar i privat sektor instämmer i högre grad till påståendet ”Anställda bör få del av företagets vinst” Vilka håller i högre grad med om "Det är rätt av företagen att betala ut bonus”? - Män, 30-44 år, arbetar i privat sektor, är höginkomsttagare (600’- kr) samt sympatiserar med alliansen Inga skillnader kan hittas beroende på om man bor i glesbygd eller storstad.


Ladda ner ppt "1 Allmänheten om bonus och vinstdelning Rapport från opinionsundersökning 9 april 2009 Arne Modig Viktor Wemminger."

Liknande presentationer


Google-annonser