Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte och upplägg Syftet med undersökningen är att få information om svenskarnas kunskap och inställning till samarbete mellan våra grannländer utifrån.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte och upplägg Syftet med undersökningen är att få information om svenskarnas kunskap och inställning till samarbete mellan våra grannländer utifrån."— Presentationens avskrift:

1 Syfte och upplägg Syftet med undersökningen är att få information om svenskarnas kunskap och inställning till samarbete mellan våra grannländer utifrån frågor som handel, arbetsmarknad, studier, turism/kultur, miljö och demokrati/fred. 1000 intervjuer nationellt 500 intervjuer vid varje gränsområde (Danmark, Finland & Norge) 300 intervjuer på Gotland

2 Få har jobbat i annat nordiskt land – men många kan tänka sig det
Snabba siffror om Norden 10 % av de tillfrågade har jobbat i annat nordiskt land under en period om minst 3 månader 80 % kan tänka sig jobba i annat nordiskt land Ovanligt att dagspendla från gränskommuner för arbete i annat nordiskt land Vanligast att boende i gränskommun mot Danmark pendlar över landsgränsen för att arbeta Norge är det land som flest svenskar har arbetat i En fjärdedel är mycket positiva till att arbeta i ett annat nordiskt land. Yngre och icke yrkesverksamma är mest positiva Ekonomiska skäl är starkast för att vilja arbeta i annat nordiskt land En femtedel av alla åringar är mycket positiva till studier i annat nordiskt land Internationella meriter är det största incitamentet Längre avstånd till familj och vänner störst hinder för studier och arbete

3 Åtta av tio kan tänka sig arbeta i annat nordiskt land
Fråga: Skulle du kunna tänka dig att arbeta i ett annat nordiskt land i framtiden? Personer som angett att de är pensionerade svarade inte på frågan. Majoriteten av svenskar är positiva till att arbeta i annat nordiskt land. 716 svar % kan absolut tänka sig att arbeta i ett annat nordiskt land.

4 Bättre lön är största incitamentet för att jobba i annat nordiskt land
Fråga: Vad är den huvudsakliga anledningen till att du kan tänka dig att arbeta i ett annat nordiskt land? * Baserat på totalt 553 svar

5 Långa avstånd största hindret för jobb i annat land
Fråga: Vad är den huvudsakliga anledningen till att du inte kan tänka dig att arbeta i ett annat nordiskt land? * Baserat på totalt 137 svar

6 Handel och annan affärsverksamhet
Det uppfattas som enkelt att göra affärer med andra nordiska länder – och relativt många gör det Gränskommuner bedriver inte mer internationell affärsverksamhet än Sverige generellt. Gränskommuner mot Norge har dock mer affärsverksamhet med övriga nordiska länder Privat har var fjärde svensk under det senaste året handlat varor och tjänster i annat nordiskt land Boende i gränskommuner handlar i större utsträckning varor och tjänster i de nordiska grannländerna Boende i gränskommuner mot Finland åker mer ofta över gränsen för att handla varor och tjänster Mat är den vara som mest frekvent handlas över gränsen Snabba siffror om Norden 43 % av alla tillfrågade egenföretagare och anställda inom privat sektor har bedrivit affärer med andra nordiska länder 26 % av alla svenskar har under det senaste året handlat varor och tjänster i ett annat nordiskt land

7 Internationella affärer inom Norden är vanligast
Mer än hälften av alla egenföretagare och förvärvsarbetande inom privat sektor har själva eller via sin arbetsgivare bedrivit affärsverksamhet med något annat land än Sverige under det senaste året. Fråga: Med vilka länder har du själv eller din arbetsgivare bedrivit affärsverksamhet med? 313 svar, resp 175 svar

8 Enklare att göra affärer med Tyskland än Norden
Fråga: Hur enkelt uppfattar du att det är att göra affärer med följande länder? 133 svar

9 Att bo och resa inom norden
Det är ovanligt att ha varit bosatt i ett annat nordiskt land Vanligast är att boende i gränskommuner till Finland tidigare varit bosatt i Finland Svenskarna är inte lika positiva till att bo i annat nordiskt land som de är till att arbeta i annat nordiskt land Majoriteten av svenskarna reser inom Norden någon gång per år Danmark är för de flesta det senast besökta resmålet Boende i gränskommuner mot Finland och Danmark reser i något större utsträckning mer ofta till övriga nordiska länder. Reseanledning handel/shopping i Finland är överrepresenterat bland boende i gränskommuner mot Finland. Affärsresor utgör en tiondel av resorna inom Norden Norge är det land där den senaste reseanledningen oftast var affärsrelaterad Island är det nordiska drömresemålet för de flesta svenskar oavsett åldergrupp och sysselsättning Island lockar främst med natur och friluftsliv Snabba siffror om Norden 4 % av svenskarna har någon gång bott i ett annat nordiskt land under en period om minst ett år 18 % kan tänka absolut tänka sig att bo i ett annat nordiskt land i framtiden 7 % reser till ett annat nordiskt land någon gång i månaden eller mer ofta 10 % av resor inom Norden är affärsresor

10 Mer än varannan svensk kan tänka sig bo i Norden
Fråga: Skulle du kunna tänka dig att bo i ett annat nordiskt land i framtiden?

11 Ekonomiska och kulturella skäl är främsta anledningarna till boende i annat nordiskt land
Fråga: Vad är den huvudsakliga anledningen till att du kan tänka dig att bo i ett annat nordiskt land? * Baserat på totalt 605 svar

12 Turism och kulturevenemang är oftast reseanledning
Fråga: Vilken var främsta anledningen att du åkte till det nordiska land du reste till senast?

13 Positiv inställning till ökat samarbete
Inställningen till nordiskt samarbete är generellt mycket positiv. Tre av tio helt information om möjligheterna till samarbeten och utbyten mellan de nordiska länderna. De områden som flest är mest positiva till ökat nordiskt samarbete inom är natur och miljöfrågor samt forskning och innovation. Snabba siffror om Norden 40 % är mycket positiva till samarbeten mellan de nordiska länderna 31 % av alla svenskar saknar helt information om möjligheter till samarbeten och utbyten mellan nordiska länder

14 Norden står för trygghet och gemenskap
Fråga: Vilka värden anser du att begreppet "Norden" står för idag? Ett s.k. ”ordmoln” visar vilka ord som omnämnts som svar på frågan samt hur frekvent. Ju större ordet är i molnet ju mer frekvent är ordet omnämnt. Färgen har ingen betydelse för frekvensen.

15 För den yngre generationen står Norden för naturen, frihet och välfärd
Arbetande år 55+ år Övriga

16 Regional identifikation starkare än nordisk
Fråga: Hur starkt identifierar du dig med följande grupper och geografiska områden?


Ladda ner ppt "Syfte och upplägg Syftet med undersökningen är att få information om svenskarnas kunskap och inställning till samarbete mellan våra grannländer utifrån."

Liknande presentationer


Google-annonser