Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Henrik Carlsson. Du ska efter kursen ha kunskap om följande: 1.Vad ett i-land och u-land betyder samt vad som är karakteristiskt för dem. 2.Vart jordens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Henrik Carlsson. Du ska efter kursen ha kunskap om följande: 1.Vad ett i-land och u-land betyder samt vad som är karakteristiskt för dem. 2.Vart jordens."— Presentationens avskrift:

1 Henrik Carlsson

2 Du ska efter kursen ha kunskap om följande: 1.Vad ett i-land och u-land betyder samt vad som är karakteristiskt för dem. 2.Vart jordens fattiga och rika länder ligger. 3.Hur jordens resurser är fördelade. 4.Några tecken på fattigdom. 5.Hur stor befolkning jorden har samt hur snabbt den ökar. 6.Varför befolkningen ökar mer i u-länder. 7. Vad begreppet urbanisering betyder.

3  Vart det bor flest människor på jordklotet.  Hur många människor som befinner sig på flykt och anledningar till varför de gör det.  Vad det finns för hot mot framtidens jordbruksproduktion.  Några livsviktiga frågor att tänka på inför framtiden.

4

5  7 miljarder i världen idag  De rika länderna kallas för industriländer (i- länder)  De fattiga kallas för utvecklingsländer (u- länder) De flesta fattiga länder Ligger på södra halvklotet och de rika i norr. Rika Fattiga

6  De fattiga länderna är fler än de rika. Av jordens 7 miljarder människor lever drygt 5 miljarder i fattiga u-länder  Befolkningen ökar snabbt  För lite mat  Brist på rent vatten  Brist på sjukvård och utbildning  Arbeten inom jordbruk vanligt  Infrastruktur, el, transporter är begränsat

7  Mer än 1 miljard människor lever i absolut fattigdom (lever på mindre än 10kr per dag).  Sjukdom, undernäring, och hög dödlighet är tecken på fattigdom.  Varje dag dör ca 30 000 barn i U-länder p g a bl a svält och sjukdomar. Klarar du dig på 10 kr om dagen?

8

9  Långsam befolkningsökning  3 ggr så mycket mat som u-länder  Ingen brist på rent vatten  Fungerande infrastruktur (el, transport, avlopp e t c)  God utbildning och sjukvård  Många arbeten i service och tjänsteindustrin.  Höga inkomster jämfört med u-länder

10  I i-länderna gör man av med mycket energi och många råvaror. Här använder man mer än hälften av jordens energi och råvaror. De flesta råvarorna kommer från u-länder.  Om människorna i u-länderna förbrukade lika mycket som de som bor i i-länder skulle inte världens resurser räcka till.

11  Jordens resurser är extremt ojämnt fördelade. 20 % av jordens befolkning (i-länderna) äger 80 % av jordens resurser.  80 % av jordens befolkning (u-länderna) äger 20 % av jordens resurser. En svensk förbrukar lika mycket energi som 250 människor i Etiopien!

12  Det finns ingen skarp gräns mellan i-länder och u-länder. I t ex USA finns det människor som lever lika fattigt som de i u-länder. Även i Sverige har vi t ex uteliggare.  Även i u-länder finns det människor som är mycket rika.

13  Hur många människor lever på jorden?  Vad betyder a) i-länder, b) u-länder  På vilken del av jordklotet ligger de flesta i- länder?  Ge exempel på ett i-land och ett u-land.  Ungefär hur många människor lever i u- länder?  Varför tror du att u-länderna använder mindre energi än i-länder?  Vad är karakteristiskt för a) i-länder, b) u- länder

14  Nämn några tecken på fattigdom.  Vad innebär absolut fattigdom?  Hur är jordens resurser fördelade?

15 Nordamerika Sydamerika Europa Afrika Asien Oceanien Antarktis

16  Vi har levt på jorden i 3-4 miljoner år.  För ca 10 000 år sedan började vi odla jorden och bli bofasta.  Då tror man att det fanns ca 8 milj. Människor på jorden.  På 1100-talet tror man att det bodde ca 300 milj. människor på jorden.  I början av 1800-talet fanns ca 1 miljard.  Idag 2011 har vi precis blivit 7 miljarder.

17

18  Många av jordens 7 miljarder lever tätt tillsammans. Speciellt vid kuster, städer och vid floder.  Asien har 4 miljarder  Oceanien 31 miljoner  Afrika 800 miljoner  Europa 700 miljoner  Nordamerika 500 miljoner  Nordamerika 300 miljoner

19 1. Nordöstra USA 2. Europa 3. Indiska halvön 4. Östasien I dessa 4 områden bor ca 90 % av hela världens befolkning

20  Varje sekund ökar befolkningen med 2 personer. Var 5:e dag har befolkningen ökat med 1 miljon.  Av 10 nyfödda barn bor 9 i u-länder.  Ökningen beror på bättre sjukvård och hygien – allt fler överlever.  FN räknar med att vi är över 9 miljarder år 2050.

21

22 I-land U-land

23  Hur länge har människan levt på jorden?  Ungefär hur många bodde på jorden i början av 1800-talet?  I vilken världsdel bor det flest människor?  I vilken världsdel bor minst antal personer?  Var ligger jordens 4 tätbygder?  Hur stor befolkning kommer jorden ha 2050?  Varför ökar befolkningen så mycket i u- länder nu?  Hur ser en befolkningspyramid för ett u- respektive i-land ut?

24 Urbanisering = Flytt från landsbygd till stad. I i-länderna bor 8 av 10 i städer. I u-länder 4 av 10 men det ökar ständigt. Idag finns 130 miljonstäder och 20 megastäder med över 10 milj. invånare. Över 50% av jordens bef. bor idag i städer

25  Idag befinner sig över 40 miljoner människor på flykt från sitt land. De flesta flyr undan krig och förföljelse.

26  Vad betyder ordet urbanisering?  Hur stor del av jordens befolkning bor i städer?  Ungefär hur många människor befinner sig på flykt?  Varför befinner sig människor på flykt?

27  Bönderna producerar mer mat än någonsin. 3 ggr så mkt som 1990.  Om maten fördelades rättvist skulle den räcka till alla.  Trots detta har över 800 milj. människor inte mat för dagen.

28  Ett av de stora hoten för en ökad produktion inom jordbruket är bristen på vatten.  Det behövs t ex 3 ton vatten för att producera 1 kg ris. Över 1 miljard människor har redan idag brist på rent dricksvatten.

29  Ska vi lyckas hejda den snabba befolkningsökningen?  Går det att lösa problemen med snabbt växande storstäder?  Kan människor få leva i fred och trygghet i sina länder och inte tvingas fly?  Kommer maten att räcka i framtiden?  Är en värld utan fattigdom möjlig?  Hur kan situationen för barn och kvinnor förbättras?


Ladda ner ppt "Henrik Carlsson. Du ska efter kursen ha kunskap om följande: 1.Vad ett i-land och u-land betyder samt vad som är karakteristiskt för dem. 2.Vart jordens."

Liknande presentationer


Google-annonser