Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Repetition geografi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Repetition geografi."— Presentationens avskrift:

1 Repetition geografi

2 - Ha kunskap om vilka världsdelar och kontinenter som finns på vår jord samt deras placering på världskartan. - Kunna förklara skillnaden mellan kontinent och världsdel på ett bra och förståeligt sätt. Jorden har sju världsdelar. Kontinenterna är 4-7st beroende på var i världen man räknar. Vanligast 6st. Världsdelar är gränsdragningar gjorda av människan. Kontinenter är naturliga avgränsningar i naturen.

3 Kunna förklara vad Pangea var och hur det såg ut

4 Känna till vad kartprojektion är, hur det fungerar, vilka olika typer som finns samt vilka problem som finns då det gäller att göra en karta över jorden Mercators projektion, cylinderprojektion: Ger större förvrängningar ju längre mot polerna man kommer. Dock har den vinkelrät longitud och latitud vilket gör att man kan navigera mha denna karta. Mollweides projektion, oäkta cylindrisk projektion: Ger en mer korrekt bild av värden. Dock är longitud och latitud inte vinkelräta vilket omöjliggör navigering från denna karta.

5 Känna till och ha kunskap om de olika klimat- och vegetationszoner som finns i världen
Klimatzoner: polarzoner, tempererade zoner, subtropiska zoner och tropiska zoner. Med klimatzon menas områden med likartat klimat. Vegetationszoner: Ha kunskap om att jordens delas in i olika växtzoner med bl.a öknar, stäpp, barrskog, regnskog, tundra och odlad mark. Klimat och jordtyp är stora faktorer som styr vegetationen.

6 Känna till gradnätet (latitud och longitud) och världens tidszoner
Du ska kunna hitta på en karta med hjälp av kartans longitud och latitud. Kunna räkna ut vad klockan är i de olika delarna av världen.

7 Kunna förstå att levnadsvillkoren ser olika ut på olika platser på vår jord, samt känna till hur resursfördelningen på vår jord ser ut. När det gäller levnadsvillkoren på jorden så skiljer dem sig åt. Detta gäller både fördelning av rent dricksvatten, mat, skola, bostad, sjukvård mm. Det samma gäller jordens resurser samt hur dessa fördelas. Att ett land har stora resurser behöver inte betyda att befolkningen är rik. Det kan vara andra länder eller företag som äger resurserna och då kommer det inte befolkningen tillgodo. Möjligtvis att det ger arbete. Om-resursfordelning Film om orättvisan när det gäller resurser och levnadsvillkor. 80/20 = 20% av jordens befolkning förbrukar 80% av resurserna. Ju mörkare färg ju rikare land. Baserat på sammanlagda varor och tjänster under ett år


Ladda ner ppt "Repetition geografi."

Liknande presentationer


Google-annonser