Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jordens klimat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jordens klimat."— Presentationens avskrift:

1 Jordens klimat

2 Klimat ”Väder över lång tid” Närhet till ekvatorn - temperatur
Höjd över havet – temperatur Vindar – temperatur och nederbörd Havsströmmar – temperatur och nederbörd Bergskedjor – nederbörd

3

4 Klimatzoner

5 Tropiska zonen Regnskog Jämnt klimat året om Fuktigt
Ganska glesbefolkat Artrikt 90% av växt- och djurarterna

6 Tropiska zonen Skogsskövling Mindre syre Markförstöring Ökenspridning

7

8

9 Subtropiska zonen Savann Stäpp Öken

10 Subtropiska zonen Överbetning Avverkning Ökenspridning

11

12 Klimatzoner

13 Tempererade zonen Varmtempererad zon Lövskog Bra odlingsförhållanden
Stor befolkning Ökade torrperioder

14 Tempererade zonen Kalltempererad zon Barrskog Glesbefolkad

15

16 Klimatzoner

17 Polarzonen Låga temperaturer Permafrost - tundra Inga träd Folktomt

18 Planeten Jorden

19 Planeten Jorden Den blå planeten Består till 2/3 av vatten
Världshaven är i genomsnitt 5000 meter djupa

20 Planeten Jorden Om man jämför Jorden med ett äpple, så är jordskorpan lika tjock som skalet på äpplet Innanför skalet finns flytande lava

21 Planeten Jorden

22 Planeten Jorden Trycket från den heta lavan gör att jordskorpan spricker och att den rör sig Dessa rörelser formar Jorden inifrån

23 Planeten Jorden Jordskorpan består av både stora och små plattor
”Tektoniska plattor” Plattorna rör sig i olika riktningar

24 Planeten Jorden För ett par hundra miljoner år sedan satt alla landmassor ihop. Det är plattornas förflyttningar som förändrat Jordens utseende till det den har idag

25 Planeten Jorden

26 Planeten Jorden När jordskorpans plattor rör sig så förändras utseendet Plattorna rör sig cirka 1 decimeter om året i genom-snitt

27 Planeten Jorden Där plattorna går isär från varann trycks lava upp och stelnar Då bildas mycket långa bergskedjor I Atlanten finns en sådan bergskedja Oceanbotten-spridning

28 Planeten Jorden Där plattor krockar med varann pressas marken samman och berg bildas (bergveckning) Här förekommer också många jordbävningar

29 Planeten Jorden Eftersom skorpan inte är stabil i krockzonerna finns där också många aktiva vulkaner Sydöstra Asien är ett sådant exempel

30 Planeten Jorden

31 Planeten Jorden Där plattorna är som tunnast kan trycket inifrån skapa vulkaner I Stilla Havet finns många sådana vulkanöar ”Hotspots”

32 Planeten Jorden Sköldvulkan Stratovulkan

33 Planeten Jorden När en platta glider ner under en annan ute i havet bildas djuphavsgravar Kan var mer än meter djupa

34 Planeten Jorden När två plattor glider i varsin riktning bildas förkastningar Här är det ofta jordbävningar

35 Planeten Jorden Sprickor inom plattorna kan ge Förkastnings-branter
Horstar Gravsänkor

36 Planeten Jorden Tektoniska plattor Vulkaner Förkastningar Bergveckning
Endogena krafter (Inre krafter) Tektoniska plattor Vulkaner Förkastningar Bergveckning Oceanbottenspridning Djuphavsgravar ”Hotspots”

37 Planeten Jorden

38 Planeten Jorden

39 Hållbar utveckling Kommande generationer Rättvisare fördelning
Utrota fattigdom

40 Växthuseffekten Naturlig och viktig Ökad reflektion Ökad temperatur

41 Globala uppvärmningen
Naturliga förändringar Människans påverkan

42 Globala uppvärmningen
Koldioxid Metangas

43 Globala uppvärmningen
Transporter Industri El / värmeproduktion

44 Globala uppvärmningen
Avskogning Minskad fotosyntes

45 Globala uppvärmningen
Trafik Transporter Kraftig ökning

46 Globala uppvärmningen
Energiproduktion Fossila bränslen

47 Globala uppvärmningen
Glaciärerna smälter Havsytan höjs ≥ 50cm Viktiga områden dränks Matproduktionen minskar

48 Globala uppvärmningen

49 Globala uppvärmningen
Fler torra områden Ökenspridning Minskad matproduktion Svältkatastrofer

50 Globala uppvärmningen
Rio-konferensen 1992 Kyotoprotokollet 1997 Köpenhamn 2009 Stockholm 2013 Minskade utsläpp Ej över 2ºC ökning

51 Jordens befolkning

52 .

53

54 Typisk befolknings”pyramid”

55

56 Vad kan man säga om: Högt födelsetal Högt dödstal
Låg förväntad livslängd = Ung befolkning Låg levnadsstandard Stadie 1-2 i den demografiska transitionen.

57 Vad kan man säga om: Lågt födelsetal Lågt dödstal
Hög förväntad livslängd = Gammal befolkning Hög levnadsstandard Stadie 4 i den demografiska transitionen.

58 Speciella händelser WW2

59 Speciella händelser HIV i de sexuellt aktiva åldrarna

60 Pyramiden som prognos


Ladda ner ppt "Jordens klimat."

Liknande presentationer


Google-annonser