Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jordens klimat. Klimat ”Väder över lång tid” • Närhet till ekvatorn - temperatur • Höjd över havet – temperatur • Vindar – temperatur och nederbörd •

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jordens klimat. Klimat ”Väder över lång tid” • Närhet till ekvatorn - temperatur • Höjd över havet – temperatur • Vindar – temperatur och nederbörd •"— Presentationens avskrift:

1 Jordens klimat

2 Klimat ”Väder över lång tid” • Närhet till ekvatorn - temperatur • Höjd över havet – temperatur • Vindar – temperatur och nederbörd • Havsströmmar – temperatur och nederbörd • Bergskedjor – nederbörd

3

4 Klimatzoner

5 Tropiska zonen • Regnskog • Jämnt klimat året om • Fuktigt • Ganska glesbefolkat • Artrikt • 90% av växt- och djurarterna

6 Tropiska zonen • Skogsskövling • Mindre syre • Markförstöring • Ökenspridning

7

8

9 Subtropiska zonen • Savann • Stäpp • Öken

10 Subtropiska zonen • Överbetning • Avverkning • Ökenspridning

11

12 Klimatzoner

13 Tempererade zonen • Varmtempererad zon • Lövskog • Bra odlingsförhållanden • Stor befolkning • Ökade torrperioder

14 Tempererade zonen • Kalltempererad zon • Barrskog • Glesbefolkad

15

16 Klimatzoner

17 Polarzonen • Låga temperaturer • Permafrost - tundra • Inga träd • Folktomt

18 Planeten Jorden

19 • Den blå planeten • Består till 2/3 av vatten • Världshaven är i genomsnitt 5000 meter djupa

20 Planeten Jorden • Om man jämför Jorden med ett äpple, så är jordskorpan lika tjock som skalet på äpplet • Innanför skalet finns flytande lava

21 Planeten Jorden

22 • Trycket från den heta lavan gör att jordskorpan spricker och att den rör sig • Dessa rörelser formar Jorden inifrån

23 Planeten Jorden • Jordskorpan består av både stora och små plattor • ”Tektoniska plattor” • Plattorna rör sig i olika riktningar

24 Planeten Jorden • För ett par hundra miljoner år sedan satt alla landmassor ihop. • Det är plattornas förflyttningar som förändrat Jordens utseende till det den har idag

25 Planeten Jorden

26 • När jordskorpans plattor rör sig så förändras utseendet • Plattorna rör sig cirka 1 decimeter om året i genom- snitt

27 Planeten Jorden • Där plattorna går isär från varann trycks lava upp och stelnar • Då bildas mycket långa bergskedjor • I Atlanten finns en sådan bergskedja • Oceanbotten- spridning

28 Planeten Jorden • Där plattor krockar med varann pressas marken samman och berg bildas (bergveckning) • Här förekommer också många jordbävningar

29 Planeten Jorden • Eftersom skorpan inte är stabil i krockzonerna finns där också många aktiva vulkaner • Sydöstra Asien är ett sådant exempel

30 Planeten Jorden

31 • Där plattorna är som tunnast kan trycket inifrån skapa vulkaner • I Stilla Havet finns många sådana vulkanöar • ”Hotspots”

32 Planeten Jorden SköldvulkanStratovulkan

33 Planeten Jorden • När en platta glider ner under en annan ute i havet bildas djuphavsgravar • Kan var mer än 10000 meter djupa

34 Planeten Jorden • När två plattor glider i varsin riktning bildas förkastningar • Här är det ofta jordbävningar

35 Planeten Jorden Sprickor inom plattorna kan ge Förkastnings-branter Horstar Gravsänkor

36 Planeten Jorden • Endogena krafter (Inre krafter) • Tektoniska plattor • Vulkaner • Förkastningar • Bergveckning • Oceanbottenspridning • Djuphavsgravar • ”Hotspots”

37 Planeten Jorden

38

39 Hållbar utveckling  Kommande generationer  Rättvisare fördelning  Utrota fattigdom

40 Växthuseffekten  Naturlig och viktig  Ökad reflektion  Ökad temperatur

41 Globala uppvärmningen  Naturliga förändringar  Människans påverkan

42 Globala uppvärmningen  Koldioxid  Metangas

43 Globala uppvärmningen  Transporter  Industri  El / värmeproduktion

44 Globala uppvärmningen  Avskogning  Minskad fotosyntes

45 Globala uppvärmningen  Trafik  Transporter  Kraftig ökning

46 Globala uppvärmningen  Energiproduktion  Fossila bränslen

47 Globala uppvärmningen  Glaciärerna smälter  Havsytan höjs ≥ 50cm  Viktiga områden dränks  Matproduktionen minskar

48 Globala uppvärmningen

49  Fler torra områden  Ökenspridning  Minskad matproduktion  Svältkatastrofer

50 Globala uppvärmningen  Rio-konferensen 1992  Kyotoprotokollet 1997  Köpenhamn 2009  Stockholm 2013  Minskade utsläpp  Ej över 2ºC ökning

51 Jordens befolkning

52 .

53

54 Typisk befolknings”pyramid”

55

56 Vad kan man säga om: • Högt födelsetal • Högt dödstal • Låg förväntad livslängd = Ung befolkning • Låg levnadsstandard • Stadie 1-2 i den demografiska transitionen.

57 Vad kan man säga om: • Lågt födelsetal • Lågt dödstal • Hög förväntad livslängd = Gammal befolkning • Hög levnadsstandard • Stadie 4 i den demografiska transitionen.

58 Speciella händelser WW2

59 Speciella händelser HIV i de sexuellt aktiva åldrarna

60 Pyramiden som prognos


Ladda ner ppt "Jordens klimat. Klimat ”Väder över lång tid” • Närhet till ekvatorn - temperatur • Höjd över havet – temperatur • Vindar – temperatur och nederbörd •"

Liknande presentationer


Google-annonser