Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vatten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vatten."— Presentationens avskrift:

1 Vatten

2 Vattnets kretslopp

3 Havens och sjöars öppna vattenytor värms upp av solen som omvandlar vattnet till vattenånga genom av avdunstning, evaporation. Samtidigt sker det en avdunstning från land via växter i form av transpiration. Vattenångan kyls av i atmosfären, kondenseras och bildar moln.

4 En stor del av vattnet regnar direkt tillbaka till haven, men en del faller som regn, snö eller hagel över landområden. I kalla områden kan vattnet bindas för en tid som glaciäris eller snö. I annat fall samlas vattnet till sjöar och vattendrag på sin väg tillbaka till haven. En del av vattnet kan tränga ner genom marken, infiltrera marken, och bilda mark och grundvatten.

5 Hav 71 % av jordens yta täcks av haven.
De tre stora oceanerna är Stilla havet, Atlanten och Indiska oceanen. Haven kan delas in i medelhav, bihav, polarhav och randhav.

6 Havens salthalt Vattnet i alla hav är mer eller mindre salt.
Det beror på att vatten löser salter och mineraler ur berggrund och jord som sedan förs ut till havs genom vattnets kretslopp. Havets salthalt beror främst på tillförseln av sötvatten och avdunstning. Språngskikt – skiktning av havsvatten beroende på salthalt och temperatur

7 Östersjön, som tar emot mycket sötvatten, har en salthalt på 7-13 promille vilket motsvarar 7-13 g salt per liter vatten. Det kallas då för bräckt vatten. Persiska viken har pga. den höga avdunstningen den högsta salthalten i världshaven – 41 promille. Genomsnittet i världshaven ligger kring 35 promille.

8 Havsströmmar Från ekvatorn rör sig varmt ytvatten som havsströmmar mot polerna där vattenmassorna kyls ner, sjunker och rör sig som kallt djupvatten tillbaka till ekvatorn. Andra orsaker till havsströmmar kan vara skillnad i salthalt, vindar, tidvatten och corioliseffekten.

9 Tidvatten Orsakas av månens och solens gravitation som påverkar havsytan på jorden. I den del av havet som är vänd mot månen kommer vattnet att dras mot denna med höjt vattenstånd som följd, så kallad flod. I andra delar av havet kommer vattenytan istället att sänkas, så kallad ebb.

10 Havets resurser Fiskenäring Energiresurser
16 % av världens total proteinintag Södra och sydöstra Asien ca 50 % av intaget ¾ av all fisk används som mat Kina, Japan, USA, Ryssland m.fl. Energiresurser Olja Naturgas Mineraler Ryssland, Saudiarabien och Norge största oljeexportörerna

11 Vattendrag Vattendrag Ytavrinning Vattendelare Dräneringsområde Floder
Älvar Forsar Bäckar Ytavrinning Vattendelare Dräneringsområde

12 Vattendragens ekonomiska betydelse
Ex Assuandammen Dammarnas geografiska påverkan Dammarnas politiska påverkan

13 Sjöar Får sitt vatten genom Tillförsel beror på årstid Nederbörd
Tillrinning Grundvatten Tillförsel beror på årstid

14 Grundvatten Vatten som lagrats på olika djup i marken Markvatten
Perkolation Fossilt vatten Relikt vatten

15 Översvämningar Katastrof och livsnödvändighet
Vattendragens botten byggs sakteliga upp av sediment Kan också bero på vattenmättad mark Växthuseffekten

16 Det tillgängliga vattnet
Tillgång till vatten bestäms av Mängden nederbörd Avdunstning från mark- och vattenytor Växternas upptagningsförmåga Kan variera kraftigt beroende på plats och tid på året


Ladda ner ppt "Vatten."

Liknande presentationer


Google-annonser