Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geografi År 7. Mål • Du ska känna till hur många planeter vi har i vårt solsystem. • Du ska förstå jordens rotation. • Du ska känna till och förstå hur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geografi År 7. Mål • Du ska känna till hur många planeter vi har i vårt solsystem. • Du ska förstå jordens rotation. • Du ska känna till och förstå hur."— Presentationens avskrift:

1 Geografi År 7

2 Mål • Du ska känna till hur många planeter vi har i vårt solsystem. • Du ska förstå jordens rotation. • Du ska känna till och förstå hur en jordglob används. • Du ska kunna våra sju världsdelar och känna till de olika klimatområdena och hur det är att leva i dem.

3 Bedömning • Bedömningen kommer dels att baseras på ett prov och dels ske kontinuerligt under lektionerna genom diskussioner och mindre skrivuppgifter.

4 Vårt solsystem • Solsystemet består av åtta planeter. Vet du vilka? • De inre planeterna (de som ligger närmast solen) är: – Merkurius – Venus – Jorden (Tellus) – Mars • Dessa planeter består mest av mineraler och metaller.

5 Solsystemet • De yttre (de som ligger längst från solen) planeterna är: – Jupiter – Saturnus – Uranus – Neptunus • Dessa planeter består mest av gas och är mycket större än de inre planeterna.

6 Solsystemet • Här ser du planeterna i sin rätta ordning.

7 Jordens rotation • Rotation betyder hur jorden snurrar. • Jorden snurrar runt sig själv – Ett snurr runt sig själv = 1 dygn – Ett varv runt solen = 1 år. http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations /animations/01_EarthSun_E2.html

8 Jordgloben

9 • Jordgloben är en förminskad modell av jordklotet. • Nordpolen ligger i norr och sydpolen i söder. • Linjen som går mitt över jordklotet och delar jorden i två delar kallas för ekvatorn. • Ekvatorn delar jorden i två halvklot – Norra och södra halvklotet.

10 Jordgloben För att man ska kunna beskriva var en plats ligger på jordklotet har man täckt hela jordytan med cirklar på längden och bredden. - Bredgrader - Längdgrader

11 Jordgloben

12 • Ekvatorn har breddgraden 0 O • Polerna (nord och syd) ligger 90 O från ekvatorn. • Längdgrader går från nordpolen till sydpolen. • Alla längdgrader är lika långa.

13 Uppgift ”solsystem och jordglob” • Läs sidan 6 och 7 i ditt geografihäfte. – Svara på frågorna på sidan 7 i din SO-skrivbok • Läs sidan 8-9 i ditt geografihäfte. Återberätta (det vill säga: skriv om med dina egna ord)vad du precis har läst. Skriv i din skrivbok. • Läs sidan 10 och 11 i ditt geografihäfte. – Svara på frågorna på sidan 11 (ej fråga 6) i din SO- bok.

14 Vår jord • Världshaven täcker omkring 70% av jordens yta. • Var finns allt vatten? • Vattnet finns överallt; i hav, på land, i luften, i växter, djur och människor. • Det allra mesta vattnet finns i haven -98%.

15 Våra oceaner • Egentligen hänger alla hav ihop i ett och samma jättehav, men man har delat in det i oceaner. Vet du vilka? • Stilla havet • Atlanten • Indiska oceanen • Mindre och mer avskilda delar av oceanerna kallas bihav. Medelhavet, Karibiska havet och Nordsjön hör till denna grupp.

16 De stora oceanerna • Vilken är den största oceanen tror du? • Stilla havet! • Atlanten kommer på andra plats och minst är Indiska oceanen.

17 Olika klimatområden • Jorden består av sju stora världsdelar. • Kan du vilka? • Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien, Afrika, Oceanien och Antarktis.

18 Olika klimatområden • Vad är klimat? • Vädret under lång tid (30 år) kallas för klimat. • Klimatet påverkar växtligheten. Hur då tror du? • Kallt väder = växer dåligt. • Varmt väder = växer bra.

19 Olika klimatområden • Den tropiska zonen – På båda sidorna ekvatorn finns en het zon, den tropiska zonen. – Hettan beror på att solstrålarna träffar jordytan rakt uppifrån. – Här är mycket varmt men det regnar också väldigt mycket. – Tropiska regnskogar.

20 Olika klimatområde • Subtropiska zoner – Söder och norr om de tropiska zonerna ligger de subtropiska zonerna. – Här är det fortfarande varmt, men det regnar betydligt mindre. – Öken.

21 Olika klimatområden • Tempererade zoner – Norr och söder om de subtropiska zonerna. – Här är det tydliga växlingar mellan årstiderna. – Sverige ligger i den norra tempererade zonen.

22 Olika klimatområden • Polarzonerna • Hur tror du att det är här? – Vid polerna i norr och söder ligger jordens allra kallaste områden. – Växtligheten här är obefintlig (finns knappt) och jorden är täckt av is

23 Att göra • Läs sidan 16-19 i ditt geografihäfte – Svara på frågorna på sidan 19. Skriv i din SO-skrivbok. • Läs sidan 20-23 i ditt geografihäfte. – Svara på frågorna på sidan 23. • Läs sidan 24-25 i ditt geografihäfte. – Svara på frågorna 1 och 2 på sidan 25. • Läs sidan 26-27 i ditt geografihäfte. – Svara på frågorna 1 och 2 på sidan 27. Svara på frågorna i din SO-skrivbok


Ladda ner ppt "Geografi År 7. Mål • Du ska känna till hur många planeter vi har i vårt solsystem. • Du ska förstå jordens rotation. • Du ska känna till och förstå hur."

Liknande presentationer


Google-annonser