Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planet Earth - Jorden - Men 2/3 av ytan är faktiskt vatten! Vattnet är och luften är grunden för livet på jorden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planet Earth - Jorden - Men 2/3 av ytan är faktiskt vatten! Vattnet är och luften är grunden för livet på jorden."— Presentationens avskrift:

1 Planet Earth - Jorden - Men 2/3 av ytan är faktiskt vatten! Vattnet är och luften är grunden för livet på jorden

2 Jorden • 7 kontinenter • EN dominerande art: Homo Sapiens (6 miljarder!)

3 Sedan istiden • Utveckling sedan istiden för 11 000 år sedan: • Jordbruket har utvecklats – få ger mat till många = grunden för vår existens – gör så att många av oss kan göra annat än odla (till exempel vara lärare  • Jordbruket har förändrat landskapet • Städerna har förändrat landskapet

4 Jorden • Jorden snurrar ett varv runt sin egen axel på ett dygn (24 timmar) • Jorden snurrar ett varv runt solen på ett år • Jorden är tredje planeten från solen, första planeten från solen med egen måne • Jorden har ett tunt skal – tjockast under kontinenterna (som mest 80 km) • Jordens skal är tunnast under haven (ca 10 km)

5 Inuti jorden • Mantel smält berg och metall • Kärna som genererar jordens magnetfält • Nordpolen är magnetisk – drar till sig nålen på en kompass (men någon gång vart 100 000 år skiftar det till sydpolen! Då får vi göra om kompassen!)

6 Utanpå jorden • Jordskorpan är som ett krossat äggskal – stora plattor ”kontinentalplattor” rör sig mot varandra. • I sprickorna – vulkanutbrott, jordbävningar • Där plattorna trycks mot varandra = Berg • Där plattorna driver isär = sprickor • Plattorna rör sig 1-10 cm per år

7 Planeten • Av de 4 planeter som finns närmast solen snurrar jorden snabbast • Vi har natt och dag • Jorden snurrar + har en lutande axel = ger oss olika klimat • Om jorden INTE lutade skulle natt och dag alltid vara lika långa • Men jorden lutar 23 grader, vilket gör att natt och dag är olika långa på olika tider av året • Solens strålar träffar oss olika på olika delar av året = ger oss årstider • När vi i norr lutar bort från solen har vi vinter

8 Klimat • Olika klimat: Grundprincip = varm luft stiger. Det är solen som styr • Solen värmer haven = vatten avdunstar = vattenånga stiger = ångan kyls av uppe i den kalla luften = det bildas moln • Stigande luft + moln = lågtryck • Sjunkande luft + klar himmel = högtryck • Luft i högtryck rör sig alltid mot luft i lågtryck – det är därför det blåser!

9 Ekvatorn • Värmen från solen är starkast kring ekvatorn – här avdunstar massor av vatten • Här bildas moln högt uppe i luften och bildar massor av regn och åska över tropikerna = ger näring åt regnskogarna ”Jordens lungor” • Trycket härifrån skapar stormar, orkaner, cykloner – orsakar stora skador när de drar in över land

10 Globalt väder • Vid ekvatorn där solen är som starkast och luften stiger – här är trycket lågt • Vid polerna där solstrålarna är svaga är trycket högt, luften sjunker • På norra halvklotet sjunker luften strax norr om tropikerna men stiger i de fuktiga tempererade zonerna

11 Globalt väder forts. • Över Afrika: grönskande skogar vid den molniga ekvatorn och öknar i det molnfria Sahara • Över Europa: Molnigt och fuktigt. Molnen kommer in från Atlanten – Atlantkusten är väldigt regnig! Vädret är ostadigt och föränderligt här i vår lågtryckszon • Över Nordpolen: Högtrycksområde = kallt och torrt

12 Relationen Solen - Jorden • Avståndet mellan jorden och solen är inte alltid detsamma – jordens bana runt solen är ibland mer elliptisk, fast den förändringen är långsam, ca 400 000 år! • Denna bana påverkar jordens lutning, fast det tar tiotusentals år!

13 Vår fantastiska jord • Liv finns på jorden för att vi har ett perfekt avstånd till solen OCH: • Vi har luft att andas för att växterna avger SYRE • Växterna uppstod för att det finns VATTEN


Ladda ner ppt "Planet Earth - Jorden - Men 2/3 av ytan är faktiskt vatten! Vattnet är och luften är grunden för livet på jorden."

Liknande presentationer


Google-annonser