Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är skillnaden på klimat och väder?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är skillnaden på klimat och väder?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är skillnaden på klimat och väder?
Klimatologi Vad är skillnaden på klimat och väder?

2 Skillnaden mellan klimat och väder?
Klimatet gäller under en lång tidsperiod. Oftast många år. Vädret sträcker sig några dagar eller ett par veckor fram i tiden. Klimatet är alltså det genomsnittliga vädret i en region medan vädret är det som gäller just då. Vad har vi för klimat i Sverige?

3

4 Troposfären Sträcker sig 10 km upp i atmosfären.
I det här och nästa skikt sker de olika väderprocesserna. Temperaturen i det här skiktet avtar med 0.6 grader c per 100 meter vilket förklarar varför det är mycket kallare uppe på en bergstopp än nere i en dalsänka. Varför tror ni det är så? I det här skiktet finns majoriteten av alla gaser och all vattenånga.

5 Stratosfären Sträcker sig 10 till 50 km upp.
I stratosfären finns det viktiga Ozonskiktet på ca 20 km höjd. Ozonskiktet består av gasen ozon och är livsviktigt för oss eftersom det fångar upp det mesta av solens farliga UV- strålar. Där Troposfären möter Stratosfären är temperaturen -50 grader till ca -90 grader C. Därefter stiger den igen till ett max på grader. Anledningen till att temperaturen på nytt stiger är just för att ozonet absorberar solens strålningsenergi som övergår i värme.

6 Mesosfären Sträcker sig från 50 km till 100 km upp i atmosfären.
I mesosfären sjunker temperaturen på nytt ner till ca 100 minusgrader. (Här finns inte lika mycket ozon vilket gör att temperaturen sjunker). Därefter börjar den att stiga igen och når ca 2000 grader Celcius. Anledningen till den stigningen är att gasen O2 (molekylärt syre) absorberar solens UV-strålning. Men trots att luften är så varm skulle den upplevas som kall eftersom luften på den här höjden är så otroligt tunn.

7 Jonosfären Jonosfären är det sista skiktet i jordens atmosfär och övergår så småningom i rymden. Solens strålar har joniserat gasen i det här skiktet vilket gjort det elektriskt ledande. Nära Nord- och Sydpolen kan man se fenomen på himlen som kallas aurorae eller norrsken som vi kallar det. Kortfattat kan man förklara detta med att energi frigörs som synligt ljus.

8 Vad består atmosfären av då?
78% Kväve 21% Syre. Vad bildade syret, minns ni från filmen? 0.035 % Koldioxid Övriga gaser i väldigt liten koncentration. Och såklart vattenånga i varierande mängd.

9 Projekt Excelsior Det högsta hoppet en människa gjort med fallskärm.
Föll från meters höjd (31 km). 1960, Joe Kittinger Kom upp i en hastighet på nästan 1000 km/h

10 Vad skapar då de olika väderprocesserna?
Orsakas av ett samspel mellan tryck, temperatur och luftfuktighet. En stor del av rörelserna i atmosfären orsakas av temperaturskillnader på olika luftmassor. När luften blir varmare blir den också lättare än luften runt omkring. Detta gör att den varma luften stiger, det kallas för hävning. Som vi lärt oss blir det kallare ju högre upp i troposfären vi kommer och alltså kyls luften när den stigit och sjunker igen.

11 Väger luft något? Ja faktiskt! Luftens egen tyngd skapar ett konstant tryck på markytan. Det är det vi kallar för lufttryck. Lufttrycket kan man mäta i mb (millibar) eller hPa (hektopascal) Lufttrycket minskar ju högre upp i atmosfären man kommer. Skillnader i lufttryck ger upphov till vindar eftersom luften vill strömma från områden med högt tryck dit det är lägre tryck. Vindens riktning anges från vilket håll den blåser ifrån. Så en sydlig vind rör sig från söder mot norr.


Ladda ner ppt "Vad är skillnaden på klimat och väder?"

Liknande presentationer


Google-annonser