Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värme är rörelse. Du ska  Veta vad som menas med värme  Redogöra för hur värme kan transporteras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värme är rörelse. Du ska  Veta vad som menas med värme  Redogöra för hur värme kan transporteras."— Presentationens avskrift:

1 Värme är rörelse

2 Du ska  Veta vad som menas med värme  Redogöra för hur värme kan transporteras

3  Värme är rörelse hos atomer och molekyler. Ju varmare det är, desto snabbare rör de sig  När ett ämne blir varmare utvidgar det sig. Det gör att ämnet får lägre densitet.

4 Vattnets speciella egenskaper  Har högst densitet vid +4 °C.  Till vilken nytta?  Varför?

5 Temperatur  Temperaturen ger oss ett mått på hur varmt det är.

6 Temperaturskalor  Celsius  Bygger på vattens kok och fryspunkt.  Kelvin  Bygger på absoluta nollpunkten. (0 K = -273 °C)  Fahrenheit  Bygger på människans kroppstemperatur. (100 °F = 37 °C)

7 Värmeenergi  Energin hos atomernas och molekylernas rörelse kallas också värmeenergi  Energi mäts i enheten joule (J)

8 Värme sprids:  Strålning: tex. från solen  En form av ljus.  Infrarött ljus.

9 Värme sprids:  Strålning: tex. från solen  Strömning tex. i ett rum eller i en kastrull

10 Värme sprids:  Strålning  Strömning tex. i ett rum eller i en kastrull  Ledning metaller är bra värmeledare medan plast, luft är dåliga värmeledare


Ladda ner ppt "Värme är rörelse. Du ska  Veta vad som menas med värme  Redogöra för hur värme kan transporteras."

Liknande presentationer


Google-annonser