Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värmelära.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värmelära."— Presentationens avskrift:

1 Värmelära

2 Värme Värme är rörelse hos atomer och molekyler.
Ju varmare ett föremål är desto kraftigare är atomernas eller molekylernas rörelse (tar mer utrymme). Fast Flytande Gas Atomerna har bestämda Atomerna rör sig ganska Atomerna rör sig helt platser och vibrerar fritt fritt.

3 Värmeutvidgning När ett ämne värms ökar atomernas och molekylernas rörelse och tar mer plats. Samtidigt minskar densiteten när ämnen värms. Det gäller både fasta ämnen, vätskor och gaser. Vatten är ett undantag som har högst densitet vid +4 °C och då är vattnet flytande. Exempel på värmeutvidgning är solkurvor på järnvägsräls

4 Temperatur Temperatur är ett mått på värme
Temperatur mäts med en termometer Temperaturskalor Fahrenheit °F, används i USA Celsius °C, fixpunkt är vattnets kok- och fryspunkt Kelvin K, används av vetenskapsmän, saknar minusgrader En termostat är en termometer som reglerar temperaturen i t.ex. frysen, kylen och ugnen Samband mellan °C och °F

5 Vätskors volymökning De flesta vätskor ökar i volym när temperaturen stiger, undantag är vatten. Vattnets densitet är störst vid +4 °C, det är oftast +4 °C på sjöbotten. Vattnets volym ökar när det när det stelnar till is. Volymökningen har enorm kraft. Isberg, 1/10 ovanför vattenytan Sönderfruset kopparrör

6 Gasers volymökning Alla gaser utvidgar sig då de värms upp.
En gas instängd i en behållare kan inte ändra sin volym, då kommer trycket i gasen öka vid uppvärmning. Om trycket blir för stort kan behållaren explodera. I en varmluftsballong värms luft, då får luften i ballongen lägre densitet och blir lättare än luften utanför ballongen. Ballongen stiger.

7 Värmespridning - ledning
Vid ledning sprids värmen genom att atomer/molekyler knuffar på närliggande atomer/molekyler. T.ex. Spisplatta Kastrull Vatten. Värme leds inte lika bra i alla material och ämnen. Metaller är bra värmeledare. Luft och andra gaser är dåliga värmeledare. Isoleringsmaterial är luftiga material, t.ex. mineralull, frigolit. Vakuum är bästa värmeisoleringen, utnyttjas i en termos.

8 Värmespridning - Strömning
När rörelser i en gas eller vätska tar med sig värme kallas det strömning. Vattenburen värme i ett hus sprids med strömning och pumpar. I ett rum med element kommer värmen spridas i rummet med hjälp av strömning av luften. Golfströmmen ger oss varmare klimat. Bilden visar hur temperaturen i ett rum kan variera om rummet värms upp med ett element.

9 Värmespridning - Värmestrålning
Värmestrålning kallas också infrarött ljus. Människor kan inte se infrarött ljus. Solens värme kommer till jorden via strålning. Mörka ytor tar lättare upp värmestrålning än en ljus yta. Ju blankare en yta är, desto mindre blir värmeutstrålningen.

10 Värme är energi Energin hos molekylernas eller atomernas rörelser kallas värmeenergi För att höja temperaturen måste man alltid tillföra energi, t.ex. koka vatten. För att sänka temperaturen måste man alltid bortföra energi, t.ex. frysa mat. Det krävs mycket energi för att värma vatten, men samtidigt kan vatten lagra mycket energi. Energi mäts i enheten joule (J), ofta används kilojoule (kJ). Matens energiinnehåll mäts också i kilojoule. T.ex. innehåller 1 liter mellanmjölk 1980 kJ. 1 liter bensin innehåller kJ, dvs. drygt 16 mer energi än 1 liter mjölk.

11 Fast, flytande och gas Fast Flytande Gas
Smältning Kokning Fast Flytande Gas Stelning Kondensering Kokpunkt: Temperaturen då ett flytande ämne kokar och övergår till gasform. Smältpunkt: Temperaturen då ett fast ämne smälter och övergår till flytande form. Fryspunkt: Temperaturen då ett flytande ämne stelnar och övergår till fast form. Kokpunkten beror på lufttrycket, t.ex. vattnet kokar vid 100 ° C vid havsytan och vid 75 ° C på toppen av Mount Everest.

12 Avdunstning och kondensation
Vid avdunstning (ångbildning) tar vätskan upp värme. Vid kondensation avger ångan värme. Detta används i kylskåp och värmepumpar. Fuktig hud blir kall, det krävs värme för att vattnet ska avdunsta. Svettning är kroppens kylsystem.


Ladda ner ppt "Värmelära."

Liknande presentationer


Google-annonser