Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E n e r g i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E n e r g i."— Presentationens avskrift:

1 E n e r g i

2 Vad är energi? Energi behövs för att något ska kunna hända:
Växter och djur behöver energi för att leva. Energi behövs för att ett föremål ska kunna förflyttas. Energi behövs för att vatten ska koka. Definition: Energi krävs för att man ska kunna uträtta ett arbete.

3 Olika former av energi Kärnenergi:
Den energi som håller ihop atomerna kallas för kärnenergi. + +

4 Olika former av energi Strålningsenergi:
När atomer slås ihop frigörs kärnenergin i form av strålningsenergi. Detta kallas för (fusion) och händer i solen. Strålningen når jorden i form av ljus. + + + + + + + +

5 Olika former av energi Kemisk energi:
Solljuset når jorden och klorofyll i gröna växter fångar ljusenergi Ljusenergi hjälper till att omvandla koldioxid + vatten till druvsocker och syrgas = Fotosyntes. Detta är en form av kemisk energi. Människor får i sig energin när vi äter växter och djur som har ätit växter.

6 Olika former av energi Lägesenergi: Vi kan använda energin för att till exempel lyfta saker: När vi lyfter penna uppåt får den lägesenergi.

7 Olika former av energi Rörelseenergi: När man sedan släpper pennan igen, faller den mot marken. Pennan har fått rörelseenergi.

8 Olika former av energi Värmeenergi: När pennan kraschar i golvet bildas det värme som sprider ut sig i rummet. Rörelseenergin har omvandlats till värmeenergi som strålar ut i universum igen.

9 Vart tar rörelseenergi vägen när pennan når golvet?
Rörelseenergi omvandlas till värmeenergi hos golvet och pennan, som blir varmare Molekylerna i golvet och pennan rör sig snabbare = de blir varmare Molekylerna avger värmestrålning Temperaturen sjunker Molekylerna rör sig mindre Vad händer om man tar bort all rörelseenergi från ett ämne? Vi uppnår absoluta nollpunkten (- 273oC)

10 Olika former av energi Vad skulle hända om energin inte försvinner ut i rymden igen?

11 The Big Bang ? Energiprincipen
Energi kan inte skapas eller förstöras, bara omvandlas mellan olika energiformer! Kärnenergi The Big Bang Kemisk energi ? Strålningsenergi Lägesenergi Värmeenergi Rörelseenergi

12 Energikvalitet - Exergi
Vissa energiformer är mer användbara än andra: Energiformer som låter sig omvandlas helt och fullt till andra energiformer sägs ha hög kvalitet. El och vattnets rörelseenergi är enkla att utnyttja till våra egna ändamål.

13 Energikvalitet Spillvärme från t.ex. bilmotorn är svår att utnyttja. Man säger att energi har låg kvalitet.

14 Verkningsgrad Den del av energin som kan användas till ”nyttiga” ändamål kallas för verkningsgrad. 30% av energiinnehållet i bensin används till att driva bilen framåt och 70% avgår som värme Verkningsgraden är 30%

15 Verkningsgrad Den del av energin som kan användas till ”nyttiga” ändamål kallas för verkningsgrad. 40% av energiinnehållet i kol omvandlas till elektrisk energi Verkningsgraden = 40%

16 Effekttal

17 Energienheter Jordens dragnings kraft på ett föremål som väger 100 g (0,1 kg) ≈ 1 Newton (1N). Lyfter du föremålet 1 m har du tillfört föremålet energi 1 Newtonmeter (1 N∙m) För kemisk bunden energi (t.ex. i mat) används ofta energienheter Joule (1 J = 1 N∙m) eller den äldre enheten kalori (1 cal = 4,2 J) Elektrisk energi – 1 wattsekund(1Ws), 1 wattimme (1Wh)

18 ENERGIFORMER KINETISK ENERGI I varje form rörelse av partiklar eller vågor POTENTIELL ENERGI Upplagrad energi som väntar på att bli utlöst

19 Kinetisk energi Vindenergi - luft i rörelse
Elektrisk ström - elektroner i rörelse Värmeenergi - molekyler i rörelse Ljusenergi - vågor eller fotoner i rörelse Ljudenergi - tryckvåg som följd av molekyler i rörelse

20 Potentiell energi Fjäderenergi - sammanpressad eller sträckt fjäder Lägesenergi - stillastående vatten i en bergsjö Kemisk energi - förbränning av bensin och olja, batterier, matvaror Kärnenergi - klyvning och fusion av kärnor


Ladda ner ppt "E n e r g i."

Liknande presentationer


Google-annonser