Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Repetition Mekaniskt arbete och effekt. De enkla maskinerna •Det finns sex enkla maskiner: •lutandeplanet •kilen •Skruven •Hävstången •Hjulet •blocket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Repetition Mekaniskt arbete och effekt. De enkla maskinerna •Det finns sex enkla maskiner: •lutandeplanet •kilen •Skruven •Hävstången •Hjulet •blocket."— Presentationens avskrift:

1 Repetition Mekaniskt arbete och effekt

2 De enkla maskinerna •Det finns sex enkla maskiner: •lutandeplanet •kilen •Skruven •Hävstången •Hjulet •blocket

3 Gamla maskiner •Man vet inte när dessa maskiner uppfanns men de har funnits väldigt länge. •Kilen är troligtvis äldst. Man har funnit fynd som är 250 000 år gamla. •Lutandeplanet användes troligen vid bygget av pyramiderna för 5000 år sedan.

4 Gamla maskiner •I den gamla staden UR i Mesopotanien har man hittat hjulliknande föremål från 4-5000 år f.kr. •Arkimedes 287-212 f.kr. kände till både hävstången och skruven. (samt alla andra) •Skruven och block och talja är troligen de yngsta uppfinningarna.

5 Mekanikens gyllene regel •De enkla maskinerna bygger alla på samma princip: •”Det man vinner i kraft förlorar man i väg”.

6 Skruven och lutande planet

7 Block och talja

8 Hävstång och balansbräda

9 Ex problem •Sara vill gunga på en gungbräda med sin pappa. Sara väger 25 kg och sitter 3 meter från vridningspunkten. Saras pappa väger 75kg. Hur långt från vridningspunkten ska han sitta för att gungbrädan ska väga jämnt?

10 Lösningsförslag •F 1 x l 1 =F 2 x l 2 •250N x 3m = 750N x 1m 750Nm = 750Nm •Pappan ska sitta 1 m från vridningspunkten.

11 De enkla maskinerna är kraftförstärkare •De enkla maskinerna bygger på olika typer av kraftförstärkning. •Det kan innebära en längre sträcka men mindre kraft behövs.

12 Definitionen för arbete •Ett mekaniskt arbete utförs när •En kraft övervinns (t.ex. tyngdkraften) •En förflyttning sker samtidigt

13 När utförs ett arbete •A. En resväska lyft 20cm över marken och bärs 20m till en taxi. •B. En resväska lyfts ned från rullbandet. •C. En resväska lyfts 60cm till bagageluckan på taxin. •D Resväskan dras på sina hjul 20 meter till en dörr •Rätt svar: •C och D

14 Hur stort är arbetet? •En resväska väger 20 kg och lyfts upp 50 cm till bagageluckan på en taxi. •W= F · s • = 200N · 0,5 m • = 100 Nm •Svar: arbetet som utförs är 100Nm

15 •Person B utför arbetet 600Nm när han lyfter upp vagnen 2 meter. •Person A drar upp en lika tung vagn som B. Hur mycket väger vagnarna? (Bortse från människornas vikt)

16 Lösningsförslag •W = F ∙Ssträckan är 2m och arbetet 600Nm •600Nm = F ∙ 2m •600Nm/2m = 300 N •300N/10 = 30kg •Svar: vagnarna väger 30kg

17 Energi = lagrat arbete •Ett föremål får lägesenergi när det lyfts upp till en högre höjd. •Lägesenergin är lika stort som arbetet att lyfta upp föremålet. •Arbete mäts i Nm och energi i joule •1Nm = 1 joule (J)

18 Ex arbete och lägesenergi •Hur stor lägesenergi har en människa (50kg) fått när den åker hiss upp till 4:e våningen (8m) •ArbetetW =F · s W=500N · 8m W= 4000Nm = Lägesenergi •Svar: Personen har fått lägesenergin 4000 joule

19 Rörelseenergi •När ett föremål lyfts upp till en högre höjd har det fått lika mycket lägesenergi som arbetet att lyfta upp föremålet. •Lägesenergi kan omvandlas till rörelseenergi.

20 problem •Hur mycket rörelseenergi har ett föremål när det fallit ned 2 m? Föremålet väger 2 kg och har lyfts upp till en höjd av 8m. •W = F∙s • = 20N·8m =160NM = 160J •När det har fallit 2m har den läges energin 20·6m=120J alltså är rörelseenergin 160J- 120J = 40J Svar: Rörelseenergin är 40joule efter att den har fallit 2 meter •(När den träffar marken har alla lägesenergi omvandlats till rörelseenergi)

21 Effekt •Beskriver hur effektivt arbetet är. W arbete •P =-------- =--------------= J/s = watt (W) t sekunder

22 Problem •Hur många hästkrafter har motorcyklarna? Vikt 250kg De kör upp för backarna och når en höjd 500m ö. h. •Motorcykel A kör sträckan på 60 s Motorcykel b kör sträckan på 100 s •1hkr = 736W •Arbetet är lika stort A =F·s 2500N ∙500m =1250 000NM =1250 000 (J) •P = A/t(arbete/sekunder) •Mc A: P= 1250 000J/60 =20833W 20833W/ 736 ≈ 28hkr •Mc B: P = 1250 000J/100s =12500W 12500W/ 736 ≈17hkr

23 energiprincipen •”Energi kan aldrig förstöras eller nyskapas, energi kan bara omvandlas mellan olika energiformer” •Till slut omvandlas all energi till värmeenergi.

24 Problem •Beskriv de energi omvandlingar som sker när en lastbil (8 ton) kör upp ett lass snö (16 ton) till toppen av Hammarbybacken 187m ö.h.

25 Lösningsförslag •Lastbilen drivs av diesel. Diesel framställs ur olja. Oljan kommer från förmultnade växter. Energin som gjorde att växterna växte upp kom från solen via strålningsenergi och lagrades i växterna med hjälp av fotosyntesen. När växterna förmultnade och efter årtusenden omvandlats till olja har energin omvandlats till kemisk energi. Ur oljan framställs diesel, ett fossilt bränsle. Med hjälp av en motor kan dieseln omvandlas till rörelseenergi. När lastbilen kör upp till toppen omvandlas rörelse energin till lägesenergi. Snön har nu fått lägesenergin (16000kg·10 ∙187m) =29920kJ. När våren kommer och solen smälter snön omvandlas snön till vatten. När vattnet har runnit ned för backen har all lägesenergi omvandlats till rörelseenergi.

26 •Strålningsenergi från solen •Kemisk energi i växterna •Kemisk energi i oljan •Kemisk energi i dieseln •Rörelseenergi i motorn (en del av energin blir värmeenergi) •Arbete att köra upp •Lägesenergi vid toppen •Rörelseenergi när allt snö smält. •Vatten dunstar pga värme •Får lägesenergi i molnen •Rörelseenergi när det regnar osv…

27 För att nå E •Redogöra för enkla maskiner •Mekanikens gyllene regel •Definitionen för arbete •Beräkna arbete •Skilja på lägesenergi och rörelseenergi •Beräkna effekt

28 För högre betyg •Svårare beräkningar av arbete och effekt •Korrekta redovisningar (t.ex. enheter) •Energiprincipen •Energiomvandlingar

29 Testa dig själv •9:1sid 256 och 9:2 sid 260 •Sammanfattning sid 268 •Finalen, alla uppgifter som inte har med elektricitet att göra. •11:1 sid 309 1, 2, 3, 8


Ladda ner ppt "Repetition Mekaniskt arbete och effekt. De enkla maskinerna •Det finns sex enkla maskiner: •lutandeplanet •kilen •Skruven •Hävstången •Hjulet •blocket."

Liknande presentationer


Google-annonser