Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi, grunder Lars Neuman Energi- och teknikrådgivare LRF Konsult Box 193, 523 24 Ulricehamn 0705-098030

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi, grunder Lars Neuman Energi- och teknikrådgivare LRF Konsult Box 193, 523 24 Ulricehamn 0705-098030"— Presentationens avskrift:

1 Energi, grunder Lars Neuman Energi- och teknikrådgivare LRF Konsult Box 193, 523 24 Ulricehamn 0705-098030 lars.neuman@lrfkonsult.se

2 Energi är rörelse eller förmåga till rörelse Enheter: 1 J = 1 Ws 1kWh = 1000 Wh = 3 600 000 Ws (J) Vad är energi? Effekt är energi per tidsenhet eller uträttat arbete per tidsenhet Enheter: 1 J/s = 1 W 1kW = 1000 W = 3 600 000 W Vad är effekt? J och s är grundenheter i SI-systemet

3 Finns det något fel i den här företagsbroschyren om EC-motorer?

4 Numera har företaget skärpt till sig

5 1 kcal fastställdes till den energimängd som höjer temperaturen i 1 kg vatten med 1 grad. Kcal är ingen SI-enhet Energienheter, omvandling www.konvertera.nuwww.konvertera.nu - en gratistjänst på webben

6 Energi och effekt Exempel I en varmvattenberedare sitter en elpatron med effekten 6 kW Den slås på kl. 07.00 och slås av 07.30 Hur mycket energi har den använt? Svar: Den har använt 6 (kW) * 0,5 (tim) = 3 kWh

7 Vi omvandlar energi från en energiform till en annan

8 När energi omvandlas uppstår alltid förluster = värme Ju mindre förluster desto bättre är det, desto mer nytta har vi av den energi som tillförs Tillförd energi = nyttig energi - förluster

9 nyttig energi nyttig effekt Verkningsgrad = eller = tillförd energi tillförd effekt Tillförd energi = nyttig energi - förluster 7,5 kW8,3 kW 0,8 kW 7,5 Verkningsgrad = = 0,90 = 90 % 8,3

10 Verkningsgrader Elpatron Varmvatten- beredare Elmotor Traktor Panna 100 % 95 % 50 - 95 % 20 – 30 % 70 – 90 %

11 Energien skal bruges - ikke tabes !

12 Värmeenergi / termisk energi Värmeenergi i ett ämne svarar mot rörelseenergin i ämnets molekyler eller atomer. Fast ämne Gas, vätska Ju snabbare de rör sig, desto mer värmeenergi finns lagrat i ämnet och desto högre är temperaturen.

13 Värmeenergi kan föras över på tre olika sätt: 1.ledning 2.konvektion 3.strålning Värme kan spontant överföras endast från ett varmare till ett kallare medium

14 Värmeöverföring genom ledning

15

16 Alla ämnen leder värme, men bättre eller sämre God värmeledningsförmåga : aluminium, koppar, järn Dålig värmeledningsförmåga: luft, mineralull

17 Värmeöverföring genom konvektion Värme flyttas med rörelse av gaser och vätskor - masstransport Egenkonvektion (självdrags- ventilation) Påtvingad konvektion (mekanisk ventilation, spannmålstork)

18 Värmeöverföring genom strålning Värmestrålning är en elektromagnetisk strålning Synligt ljus är en del av strålningens spektrum

19 Värmeöverföring genom strålning Alla föremål med en temperatur över absoluta nollpunkten avger värmestrålning När ett föremål som är kallare träffas av strålningen så ökar rörelsehastigheten hos molekylerna i föremålet. Det värms upp, temperaturen stiger.

20 Det finns många tillämpningar inom lantbruket av 1.ledning 2.konvektion 3.strålning Värmeöverföring är ofta kombinationer av de tre sätten


Ladda ner ppt "Energi, grunder Lars Neuman Energi- och teknikrådgivare LRF Konsult Box 193, 523 24 Ulricehamn 0705-098030"

Liknande presentationer


Google-annonser